Куриляк Іван Йосипович

Куриляк Іван Йосипович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси: статистична фізика поверхні електролітів. Вивчення структури поверхні.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Є. Совяк, Ю. Чорноморець, І. Куриляк, М. Токарчук Узагальнені рівняння процесів переносу іонів та молекул розчинів електролітів крізь мембранні структури. Врахування електромагнітних процесів. // Укр. фіз. журнал. – 2008. – т. 53. № 8.-с. 821-831
 • Kostrobij P., Kurylyak I., Markovych B. The chemical potential and the work function of a metal film on a dielectric substrate. // Clusters and nanostructured materials : program and materials of the international meeting, Uzhgorod, 22–26 October 2018. – 2018. – P. 149–150.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Коломієць В.О., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Томецька С.І., Мохонько А.З., Гошко Л.В., Желізняк Й.Р., Квіт Р.І., Кучмінська Л.Й., Мандзинець І.В., Орищин О.Г., Сорокатий М.І. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 2. / За ред. проф. Ю.К. Рудавського. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 232 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 1. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 2. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.М. Зашкільняк, І.Й. Куриляк, І.В. Мандзинець, М.І. Сорокатий, О.В. Веселовська. Збірник тестових завдань з математики. Навчальний посібник до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до НУ “Львівська політехніка” .-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2011.-252 с.

 

Методичні розробки:

 • Бацевич О.Ф., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Олексів І.Я., Сало Т.М., Швець Л.П., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І., Жидик У.В. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та диференціальні рівняння: Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт студентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”.-Серія “Дистанційне навчання” -Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-136 с
 • Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яус О.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007.-28 с.
 • Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., Жидик У.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей. Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.,- 72 стор.