Лазько Віктор Анатолійович

Лазько Віктор Анатолійович

     Канд. фіз.-мат. наук, доцент, на кафедрі ВМ з 1993 р.

     Закінчив механіко-математичний факультет державного університету ім. Ів. Франка в 1970 р., одержав кваліфікацію механік, З 1972 по 1993 р. Працював в системі Академії Наук України (Інститут прикладних проблем механіки і математики). З 1993 р. – на кафедрі ВМ НУ ЛП. Працював погодинно викладачем в ЛДУ ім. Івана Франка і ЛПІ.

     Стаж викладацької роботи – 14 років. Викладав опір матеріалів, читав спецкурс по теорії пластин і оболонок, викладав всі розділи вищої математики.

     Напрямки наукових дослідженьтеорія пластин і обололонок, механіка композиційних матеріалів.

     Займаюсь питанням дослідження концентрації напружень в пластинчатих і оболонкових елементах конструкцій, дослідженням напружено-деормованого стану шаруватих елементів крнструкцій при неідеальному міжшаровому контакті при дії силових і температурних полів. Опубліковано понад 40 наукових праць, в тому числі одна монографія, маю одне авторське свідоцтво на винахід.


Найкращі публікації:

  1. Лазько В.А. Напруженно-деформированное состояние слоистых анизотропных оболочек при наличии зон неидеального контакта слоев. 1.Вариационный принцып теории упругих слоистых анизотропных систем при наличии зон неидеального контакта. Механика композитных материалов, № 5, 1981.
  2. Лазько В.А. Напруженно-деформированное состояние слоистых анизотропных оболочек при наличии зон неидеального контакта слоев. 2.Обобщенные уравнения ортотронных оболочек при разрывных перемещениях на границе раздела. Механика композитных материалов, № 1, 1982.
  3. Б.Л.Пелех, В.А.Лазько. Слоистые анизотропные пластины и оболочки с концетраторами напряжений. Київ, Накова думка, 1982.


За останні три роки:

  • І.С.Скородинський, В.А.Лазько. Альтернативний ітерційний алгоритм для квазістатичної односторонньої термофрикційної задачі з ускланеними умовами контактної взаємодії. Вісник НУ “ЛП, Прикладна математика, № 407, 2000 р., ст. 242-245;

    Матеріали міжнародних конференцій:

  • Сучасні проблеми механіки і математики”, Львів, 1998 та 2000 рр.,
  • Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях”, Львів, 1998, VII міжнародної конференції ім. акад. Н. Кравчука, Київ, 1998.