Лозбень Віталій Леонідович

Лозбень Віталій Леонідович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси:   Рівняння математичної фізики. Теорія тонких ізотропних та анізотропних пластинок зі змінними коефіцієнтами тепловіддачі. Задачі термопружності.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Сухорольський М.А., Тимошенко Н.М., Лозбень В.Л., Лисий І.П. Коливання локально навантаженої трансверсально-ізотропної плити // Друга міжн. наук. конференція “Сучасні проблеми механіки та математики”. Том 1. (Львів. 26- 29 травня 2008): Матеріали конференції. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України. 2008. – С 207 – 210.

 

Методичні розробки:

 • Бацевич О.Ф. , Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., Гіссовська Н.Б., Мандзинець І.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-64 с.
 • Дубецький С.А., Зеленяк В.М., Лазько В.А., Лозбень В.Л., Луцев Є.М., Мандзинець І.В. Елементи векторної алгебри. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи для курсантів військового інституту. – Львів. Вид-во ВІ при НУ ЛП, 2007 р.,- 29 стор.
 • Мохонько А.З., Черемних Є.В., Чип М.М., Томецька С.І., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Уханська Д.В., Сорокатий М.І., Желізняк Й.Р. та інші . Теорія функції комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання.- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007,-86 с.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.
 • Лозбень В.Л. Виша математика Ч.З. (Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики). [Електронний ресурс] / Лозбень В.Л., Кучма М.І., Коляса Л.І. – Львів, 2016- Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12661 . E41-143-100/2016 від 12.02.2016 р. Сертифікат №01422.