Новіков Леонід Олександрович

Новіков Леонід Олександрович
кандидат фізико-математичних наук, доцент
E-mail:  

 

Наукові інтереси: Чисельні та наближені методи прикладної математики.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Гошко Л., Новіков Л. Закон великих чисел // Метода математики. – 2014. – С. 13-15.
 • Новіков Л. О., Каленюк П. І., Пелих В. Д. Математик Віталій Скоробагатько // Дзвін. – 2018. – №7. – С. 153–167.

Навчальні посібники:

 • Новіков Л.О., Обшта А.Ф. Чисельні та наближені методи прикладної математики. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей. Львів, 1994. 206 с.
 • Новіков Л.О., Обшта А.Ф. Чисельні та наближені методи прикладної математики. Лекції. Львів: Львівська політехніка, 1998. 188 с.
 • Дасюк Я.І., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костробій П.П., Нитребич З.М., Новіков Л.О, Обшта А.Ф., Пелех Я.М., Пукач П.Я., Рудавський Ю.К., Салига Б.О. Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа. Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України / Львів; ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – 270 с.
 • Каленюк П.І., Гнатів Б.В., Баранецький Я.О., Ільків В.С., Костенко І.С., Нитребич З.М., Новіков Л.О, Пелех Я. М., Сохан П.Л., Пукач П.Я. Основи дискретної математики. Частина I. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Навч. посібник з грифом Міністерства освіти і науки України / В-во НУ “Львівська політехніка”.- Львів. 2006. – 128 c.