Олексів Ігор Ярославович

Олексів Ігор Ярославович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

На кафедрі з 1975 р.

Освіта вища, закінчив Львіський державний університет (механіко-математичний факультет) в 1969 р. До 1975 р. працював в Інституті прикладних проблем математики і механіки АН УРСР. Захистив кандидатську дисертацію в 1977 р.

Наукові інтереси:   

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Крупка 3.І., Олексів І.Я. Ізотопії кривих з обмеженнями на їх довжину. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ. “Задруга” . 2006 р. С. 475.
 • Олексів І.Я. Економні ізотопії ламаних на площині . Вісник НУ “Львівська політехніка” , сер. Фіз.- мат. науки.-2007. №601 –С.59-66.
 • Крупка 3.І., Олексів І.Я. Ізотопії між кривими скінченної довжини. //12-та Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука (Київ, 15-17 травня 2008р.) – Матеріали конференції. -С. 669
 • Крупка З., Олексів І. Властивості міри множин рівня підмножин евклідового простору. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 157.
 • Олексів І.Я. Побудова ізотопій між дугами скінченної довжини на площині. // Тези доп. Міжн. конф “Геометрія”. – Одеса, 23-28 травня, 2011 р. – 2011. – С. 22.
 • Олексів І.Я. Теорема Антуана для крайових скінченої довжини // Тези доп. Міжнародної конференції “Геометрія в Одесі-2012″ присвячена 110-річчю ОНАХТ. – Одеса, 28.05-2.06, 2012. – С. 29
 • Левонюк В., Чабан Г. В., Олексів І. Я. Обгрунтування еквівалентної схеми заміщення елегазового вимикача надвисокої напруги // Технічні вісті. – 2018. – Том 1(47), 2(48). – С. 40–42.
 • Чабан А., Левонюк В., Олексів І. Спрощена математична модель механізму приводу контактів елегазового вимикача // Технічні вісті. – 2017. – № 1 (45), 2 (46). – С. 26–28.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я., Гошко Л.В., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Крупка З.І., Тимошенко Н.М., Чип М.М., Зеленяк В.М., Квіт Р.І. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. – Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 243 с.
 • Рудавський Ю.К., Каленюк П.І., Тацій Р.М. Олексів І.Я., Бобик І.О. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь. – Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 244 с.
 • Рудавський Ю.К., Лібацький Л.Л., Мохонько А.З., Олексів І.Я., Чип М.М., Зеленяк В.М., Томецька С.І. Математичний аналіз. Частина 1.- Львів: Львівська політехніка, 2003 – 404 с.
 • Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2004.- 448с.
 • Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Дослідження операцій. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2008.- 468с.
 • Фещур Р.В., Кічор В.П., Олексів І.Я., Бобик І.О., Квіт Р.І., Крупка З.І. та ін. Економіко-математичне моделювання. – Львів: Вид-во “АЖУР”, 2010 . – 340с.
 • П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л. Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н. Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей / за ред. П. Каленюка. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 248 с.
 • П.І. Каленюк, Ю. К. Рудавський, Р.М. Тацій, І.Я. Олексів [та ін.] Диференціальні рівняння. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с.
 • П.І. Каленюк, З.М. Нитребич, Р.М. Тацій, Ю.К. Рудавський, І.В. Андрусяк, І.О. Бобик, І.М. Зашкільняк, І.Я. Олексів, М.Ф. Стасюк Збірник задач з диференціальних рівнянь: Навч. посібник / за ред. проф. П.І. Каленюка.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.—236 с.

 

Методичні розробки:

 • Сорокатий М.І., Клюйник І.Ф., Олексів І.Я., Тацій P.M., Газда М.І., Микитюк О.А., Батюк ІО.Р. Кісілевич. В.В., Гук В.М. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Частина 1. – Львів. ЛПІ, 1990. –88 c.
 • Сорокатий М.І., Клюйник І.Ф., Олексів І.Я., Тацій P.M., Газда М.І., Микитюк О.А., Батюк ІО.Р. Кісілевич. В.В., Гук В.М. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Частина 2. – Львів. ЛПІ, 1990. –60 c.
 • Бацевич О.Ф., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Олексів І.Я., Сало Т.М., Швець Л.П., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І., Жидик У.В. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та диференціальні рівняння: Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт студентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”.-Серія “Дистанційне навчання” -Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-136 с
 • Сорокатий М.І., Сухорольський М.А., Черемних Є.В., Микитюк О.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Бацевич О.Ф., Лизун (Бродяк) О.Я. Функції багатьох змінних. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до типових розрахунків з курсу "Математичний аналіз" для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2006. – 24 с.
 • Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яус О.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007.-28 с.
 • Вовк М.І., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Олексів І.Я., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Бугрій Н.В., Луцев Є.М., Сорокатий М.І., Жидик У.В., Кшановський І.П. ,Зашкільняк І.М., Іванел В.К. Теорія ймовірностей. Індивідуальні завдання для студентів економічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.,- 72 стор.
 • Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 72с.
 • О.В. Веселовська, М.І .Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М. Чип Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 64 c.
 • А.З. Мохонько, І.Я. Олексів, Р.І. Квіт, Т.М. Сало, Л.І. Коляса Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.