Сало Тетяна Михайлівна

Сало Тетяна Михайлівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
E-mail:

 

1999 р. – закінчила механіко-математичний факультет ЛНУ ім.І.Франка;
1999-2002 р. – навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії функцій і теорії ймовірності ЛНУ ім.І.Франка;
2002 р. – захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 01.01.01. – математичний аналіз на тему “Асимптотичні властивості цілих рядів Діріхле: оцінки виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валірона”;
2002-2004 р. – асистент кафедри вищої математики НУ “Львівська політехніка”;
з 2004 р. – доцент кафедри вищої математики НУ “Львівська політехніка”.

Опубліковано 35 наукових та 11 навчально-методичних праць, серед яких 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти та науки України та 1 посібник з грифом Науково-методичної ради НУ “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси: цілі функції, ряди Діріхле.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Т.М.Сало, О.Б.Скасків. Цілі ряди Діріхле швидкого зростання і нові оцінки міри виняткових множин в теоремах типу Вімана-Валірона // Укр. мат. журн. – 2001. – T. 53, N 6. – C. 830-839.
 • T.M.Salo, О.B.Skaskiv, Ya.Z. Stasyuk. On a central exponent of entire Dirichle series // Матем. студії.- 2003.–Т.19, №1 – с.62– 71.
 • Т.М.Сало. Нові оцінки виняткової множини в теоремах типу Бореля // Вісник національного ун-ту “Львівська політехніка”. Фіз.-мат. науки. № 556 , 2006, с.20-22.
 • Т.М.Сало, О.Б.Скасків. Про максимум модуля і максимальний член абсолютно збіжних рядів Діріхле // Математичний вісник НТШ, т. 4. – 2007. – с. 264-274.
 • Сало Т.М., Скасків О.Б. Оцінки виняткової множини в теоремах типу Бореля // Міжн. конф. “Аналіз і топологія” (Львів, 26 травня -7 червня 2008). – Тези доповідей. – Львів. – 2008.-с.94-95.
 • Т.М.Сало, О.Б.Скасків. Про найкраще описання величини виняткової множини у теоремах типу Вімана-Валірона // Вісник національного ун-ту “Львівська політехніка”. Фіз-мат. науки. Вип. 696. –2011. –с.11-14.
 • Скасків О.Б., Сало Т.М. Про точність описання величини виняткової множини у теоремах типу Вімана-Валірона. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2011.– № 696. – С. 11-14.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B. On exceptional sets in the Wiman-Valiron theory // Тези доп. International conference dedicated to the 120-th anniversary of Stephan Banach. – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 156
 • T. M. Salo, O. B. Skaskiv, O.M. Trusevych About exceptional sets in Fenton's type theorem // Abstracts. International Conference "Complex analysis and related topics". – Lviv, September 23-28, 2013. – Львів, 2013.
 • Кузик А.Д., Трусевич О.М., Сало Т.М. Оцінювання інтенсивності теплового потоку від поверхні полум'я // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – № 26. – С.103-109.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B. On h-measure and entire Dirichlet series // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 137.
 • Кузик А.Д., Трусевич О.М., Сало Т.М. Оцінювання інтенсивності теплового потоку від поверхні полум’я // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУБЖД, 2015. – № 26. – С.103-109.
 • Babyak M.V., Salo T.M., Skaskiv O.B. Absolutely convergent Dirichlet series in half-plane and h-measure of exceptional sets / // International Conference “Complex analysis and related topics”. Book of abstracts. – Lviv, May 30- June 4, 2016. – P. 9-10.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B., Panchuk S.I. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure of an exceptional sets // International Conference “Complex analysis and related topics”. Book of abstracts. – Lviv, May 30-June 4, 2016. – P. 61-62.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure of exceptional sets // International Conference “Complex analysis and related topics”. Book of abstracts. -Lviv, May 30-June 4, 2016. -P.72-73.
 • Salo T.M., Skaskiv O.B., Panchuk S.I. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure // International Conference "Tarapov Readings". Kharkov, March 1–15, 2016- p.1.
 • Сало Т. М. Цілі ряди Діріхле та h-міра виняткової множини // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. – № 1 (37). – C. 37–41.
 • Salo T. M., Skaskiv O. B. Entire Dirichlet series and h-measure of exceptional sets // Functional analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach : book of abstracts international conference, 18–23 September 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 130–131.
 • Panchuk S. I., Salo T. M., Skaskiv O. B. Entire Dirichlet series with monotonous coefficients and logarithmic h-measure // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2017. – Vol.113, № 1. – P. 141–149.
 • Сало Т. М., Скасків О. Б., Тарновецька О. Ю. Про класи збіжності для кратних рядів Діріхле // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 2017. – Вип. 83. – С. 72–81.
 • Сало Т. М., Скасків О. Б., Тарновецька О. Ю. Класи збіжності для цілих функцій від декількох змінних // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. – № 2 (38). – С. 9–18.
 • Salo T. M., Skaskiv O. B. Minimum modulus of lacunary power series and h-measure of exceptional sets // Уфімский математичний журнал. – 2017. – T. 9, No 4. – P. 137–146
 • Salo Т. М., Tarnovecka О. Y. The convergence classes for analytic functions in the Reinhardt domains // Карпатські математичні публікації – 2018. – Vol. 10, № 2. – С. 408-411
 • Kvit R., Baitsar R., Salo T. Probabilistic prediction of structure materials strength and reliability // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 1–3 квітня, 2020 р.). – 2020. – C. 49–50.
 • Melnyk R., Tushnytskyy R., Kvit R., Salo T. Preliminary data classification by multilevel segmentation of histograms for clustering of hypercubes // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2020. – Т. 6, № 4 (56). – С. 47–55.
 • Квіт Р. І., Сало Т. М. Імовірнісний підхід до оцінки міцності керамічних матеріалів // 15-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 20–21 травня 2021 р. – 2021. – C. 37–38.
 • Kvit Roman, Salo Tetyana. Diagrams of statistical strength criterion for reinforced composite materials // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. – 2021. – Vol. 20, iss. 2. – P. 43–51.
 • Melnyk R., Kvit R., Salo T. Face image profiles features extraction for recognition systems // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2021. – Т. 31, № 1. – С. 117–121.
 • Mykhailo Fys, Roman Kvit, Tetyana Salo. On some properties of determinants with complex elements and their practical application // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2021. – Вип. 31. – С. 67–77.
 • Bandura A., Salo T., Skaskiv O. New results on composition of entire functions and bounded L-index in direction // Complex analysis and related topics dedicated to the 90th anniversary of A.A.Gjl'dberg : international conference Lviv, June 28-July 1, 2021. – 2021. – C. 8.
 • Kvit Roman, Baitsar Roman, Salo Tetyana. Investigation of the reliability of ceramic materials with surface defects // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (5–7 квітня 2021 р.) Івано-Франківськ. – 2021. – C. 163–164.
 • Telishevskyy Andrii, Kvit Roman, Salo Tetyana, Baitsar Roman. Technical regulation in construction // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (5–7 квітня 2021 р.) Івано-Франківськ. – 2021. – C. 36–37.
 • Bandura A., Salo T., Skaskiv O. Note on composition of entire functions and bounded L-index in direction // Математичні студії. – 2021. – Vol. 55, No. 1. – P. 51–56.

 

Навчальні посібники:

 • Теорія планування експериментту та приклади її застосування. Навчальний посібник. / Є. В.Черемних, Т.М.Сало. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. –148 с.
 • Теорія функцій комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є та Лапласа. Навчальний посібник // Ю.К.Рудавський, П.П.Костробій, Д.В.Уханська, Т.М.Сало, О.М.Уханська, М.І.Сорокатий. –Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. –230 с.
 • Елементи теорії функцій комплексної змінної. Інтегральні перетворення Фур’є і Лапласа. Збірник задач і вправ: підручник / П.П.Костробій, Д.В.Уханська, Т.М.Сало, О.М.Уханська, Б.М.Маркович. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011, –200 с.
 • Веселовська О. В., Вовк М. І., Нитребич З. М., Сало Т. М. Елементи лінійної алгебри та математичного аналізу: навчальний посібник. – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2019. – 356 c.

 

Методичні розробки:

 • Сорокатий М.І., Квіт Р.І., Мусій P.C., Уханська Д.В., Сало Т.М., Дудник О.М. Теорія функції комплексної змінної. Завдання до розрахунково-графічної роботи. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2004. – 22 с.
 • Сорокатий М.І., Костробій П.П., Уханська Д.В., Сало Т.М., Гіссовська Н.Б., Дудник О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2005. – 40 с.
 • Бацевич О.Ф.,Крупка З.І., Куриляк І.Й.,Лазько В.А., Олексів І.Я.,Сало Т.М., Швець Л.П.,Мандзинець І.В., Сорокатий М.І.,Жидик У.В. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз та диференціальні рівняння: Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт студентів заочної та дистанційної форм навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”.-Серія “Дистанційне навчання” -Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-136 с.
 • Уханська Д.В., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І., Дорош Л.А. Інтегральне числення.- Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-76 с.
 • Бацевич О.Ф.,Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., Гіссовська Н.Б., Мандзинець І.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-64 с.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г., Желізняк Й.Р.,Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т., Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, - Львів, НУ ЛП, 2010 р.,- 80 стор.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2012 – 80с.
 • Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 48с.
 • Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 72с.
 • О.В. Веселовська, М.І .Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М. Чип Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 64 c.
 • І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О.Я. Бродяк, І.П. Кшановський, М'яус О.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 96 c
 • А.З. Мохонько, І.Я. Олексів, Р.І. Квіт, Т.М. Сало, Л.І. Коляса Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.