Слюсарчук Ольга Зіновіївна

Слюсарчук Ольга Зіновіївна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси:

 • Прикладні задачі математичного моделювання;
 • комп’ютерні технології в освіті.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Монографії::

 • Bakushevych I., Slyusarchuk O., Slyusarchuk Y., Bakushevych Y. Prerequisites for the innovative business – university partnership development between Poland and Ukraine. – c.248–256. (в кн.: Information and innovation technologies in economics and administration : monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) : колективна монографія. – Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019)
 • Slyusarchuk Y., Polishchuk M., Slyusarchuk O., Tymchenko O. Concepts of intellectualization of personal education processes, manufacturing and management decisions. – c.235–242. (в кн.: Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies : колективна монографія. – Katowice, Poland: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020.).
 • Slyusarchuk Y., Slyusarchuk O. Formation of competences it professionals during project study. – c.136–139. (в кн.: Theoretical and applied aspects of sustainable development : колективна монографія. – Katowice, Poland: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020.)
 • Поліщук Марія, Слюсарчук О. З., Слюсарчук Ю. М., Тимченко Олександр Active teaching methods based on information technologies. Innovative and information technologies in educational processes. – c.12–18. (в кн.: Innovative and information technologies in educational processes. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, University of Technology, Katowice ; monograph 38) : колективна монографія. – Katowice, Poland: Publishing House of University of Technology, Katowice, 2020.).

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Слюсарчук О.З., Слюсарчук Ю.М. Моделювання процесів транскордонного співробітництва в сфері освіти. //Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів. – Жешув (Польща), 2008. – с 292-298.
 • Yurij Slyusarchuk, Colin F. Hales, Olga Slyusarchuk Cognitive Technologies in Management / .//Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. Uniwersytet Rzeszowski. Zeszyt Nr 44 (4/2015), część 2. Rzeszów 2015. p.252 -259.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З. Про деякі особливості моделювання процесів інформаційного суспільства методами логістичної динаміки // Інформаційне суспільство: тенденції регіонального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ISRDT-2016 (Львів, 20–21 вересня 2016 р.). – 2016. – C. 66–67.
 • Slyusarchuk Y., Slyusarchuk O., Logoida M., Havrysh B., Tymchenko O., Partyka U., Polischuk М. Optical quality of the image and methods of its determination // Наукові записки Української академії друкарства. – 2018. – Вип. № 2 (76). – С. 46–56.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З., Поліщук М. Б. Когнітивні моделі пізнавальних проблемних задач у формуванні навчального процесу // Наукові записки Української академії друкарства. – 2018. – Вип. № 2 (57). – С. 64–72.
 • Lytvyn Vasyl, Vysotska Victoria, Osypov Mykhailo, Slyusarchuk Olga, Slyusarchuk Y. Development of intellectual system for data de-duplication and distribution in cloud storage // Webology. – 2019. – Vol 16. № 2 – P. 1-42
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З., Поліщук М. Б., Тимченко О. В. Комп’ютерні технології діалогових методів навчання // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 146–149.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З. Розроблення основних алгоритмів web-системи розрахунку сонячної енергії на основі мереж Петрі // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8 жовтня 2020 р.). – 2020. – C. 25–26.
 • Kyrylych V.M., Slyusarchuk Olga. Boundary value problems with nonlocalconditions for hyperbolic systems of equations with two independent variables // Математичні студії. – 2020. – Vol. 53, iss. 1. – P. 159–180.
 • Слюсарчук Ю. М., Слюсарчук О. З., Поліщук М., Тимченко О. Інформаційні технології діалогових методів активізації процесів навчання // Information and innovation technologies in the XXI century : materiały 3 International scientific conference, Katowice, 21–22 September 2020. – 2020. – C. 71–73.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В., Гук В.М., Білонога Д.М., Слюсарчук О.З. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. – Львів: Вид-во “Бескид Біт”, 2002. – 256 с.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. – Львів: Львівська політехніка, 2002. – 308 с.
 • Понеділок Г.В., Слюсарчук О.З., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 124 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 1. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 148 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 2. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 150 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 240 с.
 • М.І. Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, О.З. Слюсарчук. "Лінійна алгебра та аналітична геометрія", віртуальний навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання, 2014 p.
 • Рибицька О.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Пабирівська Н.В., Слюсарчук О.З., Коляса Л.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2015р. – 230 с.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13105

 • Пабирівська Н. В., Слюсарчук О. З., Нитребич З. М., Жидик У. В., Коляса Л. І., Симовоник І. Б. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: навчальний посібник. – Львів: Видавництво "Сполом", 2020. – 116 c.

 

Методичні розробки:

 • В.М. Колiсник, I.Ф. Клюйник, О.З. Слюсарчук, М.А. Сухорольський, О.М. Дудник, В.Д. Гонтар, Криволiнiйнi та поверхневi iнтеграли. Теорiя поля: Методичнi вказiвки та iндивiдуальнi завдання до розрахунково-графiчної роботи для студентiв iнженерно-технiчних спецiальностей,- Львiв: ДУ “Львiвська полiтехнiка”, 1998, -42с.
 • Сорокатий М.І., Сухорольський М.А., Черемних Є.В., Микитюк О.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Бацевич О.Ф., Лизун (Бродяк) О.Я. Функції багатьох змінних. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до типових розрахунків з курсу “Математичний аналіз” для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,2006. – 24 с.
 • Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яус О.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007.-28 с.
 • Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичне програмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р. -64 стор.
 • Рибицька О.М., Слюсарчук О.З., Орищин О.Г., Бобик І.О., Білонога Д.М. Математичний аналіз. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахункової роботи студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика”. –Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2013 – 60с.
 • О.В. Веселовська, М.І .Вовк, Х.Т. Дрогомирецька, З.І. Крупка, І.Я. Олексів, Н.В. Пабирівська, О.М. Рибицька, Т.М. Сало, О.З. Слюсарчук, М.М. Чип Математична статистика. Методичні вказівки та завдання з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” – Львів, Вид-во НУ “ЛП”, 2014. – 64 c.
 • Н.В. Пабирівська, О.З. Слюсарчук, М.І. Вовк, М.І. Жидик Вища математика, ч.2 Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Хімічні технологіі» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.