Бугрій Наталія Володимирівна

Бугрій Наталія Володимирівна
кандидат фізико-математичних наук

Наукові інтереси: Дослідження асимптотики розв’язку рівняння марковського відновлення.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Публікації:

 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І. Деякі стохастичні моделі виконання технологічних процесів в агропромисловому комплексі . Наук. практ. конференція “Актуальні проблеми менеджменту в умовах реформування” (Львів, 1999). – УДК ДР.06.75 ДНТІ.28.01.
 • Бугрій Н.В., Остапук Г.І., Чухрай В.Є. Новочасні підстави машиноремонтних втручань у господарствах . Вісник Львівського державного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – 2000. – N 4. – C. 208-216.
 • Бугрій Н.В., Деякі проблеми асимптотики розв’язку рівняння відновлення . Вісн. Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип. 56. – С. 28-32.
 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І. Асимптотика перетворення Лапласа розподілу, який має правильно змінний хвіст з показником –1 . Мат. мет. та фіз.-мех. поля – 2001. – Т. 44, N 2. – С. 30-33.
 • Бугрій Н.В. Асимптотика перетворення Лапласа функції відновлення, побудованої за напівмарковською матрицею . Укр. мат. Конгрес. (Київ, 2001) – Теорія ймовірностей та математична статистика. Тези доп. – К. – 2001. – С. 4-5.
 • Бугрій Н.В. Граничний розподіл функціонала від напівмарковського процесу . Дев’ята Міжнародна наук. конф. імені академіка М. Кравчука (16-19 травня 2002р., Київ): Матеріали конф. – К., 2002. – С. 409.
 • Buhrij N. Existence of limit distribution for functional of semi-Markov process . Intern. кonf. “Functional analysis and its applications” Dedicated to the 110 anniv. of S. Banach (Lviv, May 28-31, 2002): Book of abstracts. – Lviv. – 2002. – P. 46-47.
 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І., Жерновий Ю.В. Граничні розподіли часових середніх випадкових еволюцій, побудованих на розв’язках звичайних диференціальних рівнянь . Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інформ. – 2004. – Вип. 9. – С. 63-73.
 • Buhrij N. Investigation of an asymptotic of the renewal matrix . International conf. “Modern problems and new trends in probability theory” (Chernivtsi, June 19-26, 2005): Book of abstracts. – Vol. I. – Chernivtsi. – 2005. – P. 36.
 • Бугрій Н.В. Дослідження асимптотики розв’язку рівняння марковського відновлення . Математичний вісник НТШ – 2005. – Т. 2. – С. 17–25.
 • Buhrij N. Investigation of the asymptotics of a renewal matrix . Theory of Stochastic Processes. – 2006. – Vol. 12 (28), N 1-2. – P. 33-37.
 • Бугрій Н.В., Єлейко Я.І. Існування граничних розподілів для сім’ї функціоналів від напівмарковських процесів . Математичний вісник НТШ. – Т. 3. – 2006. – С. 25-37.
 • Buhrij N. Limit distribution for semi-Markov process in the scheme of series . International conference “Skorokhod space 50 years on” (Kyiv, June 17-23, 2007): Book of abstracts. – Part II. – Kyiv 2007. – P. 77.
 • Бугрій Н.В. Властивості розв’язків рівнянь марковського відновлення . Автореферат на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук. – К., 2008. – 16 с.
 • Бугрій Н.В. Поведінка розв’язку рівняння марковського відновлення на нескінченності . Сьома відкрита наук. конф. професорсько-викладацького складу інституту прикладної математики та фундаментальних наук (Львів, 13-14 листопада, 2008 р.): Тези доп. – Л. – 2008. – С. – 14.
 • Buhrij N., Yeleiko Ya. About limit distributions for some functionals . Intern. conf. on mathematics and mechanics devoted to the 50-th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan: Book of abstracts. – Baku. – 2009. – P. 81- 82.
 • Buhrij N.,Yeleyko Ya. Existence conditions of limit distributions for functional family . Intern. conf. “Stochastic analysis and random dynamics” (Lviv, June 14-20, 2009): Book of abstracts. – Lviv. – 2009. – P. 39.
 • Buhrij N. Асимптотика перетворення Лапласа функції відновлення . Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту. – 2009. – Т. 14, N 2. – С.149-153.
 • Buhrij N.V., Yeleyko Y.I., Aliev S.A. About limit distributions for some functionals . Applied and Computational Mathematics. – Vol. 9, №1 – 2010. – P. 138- 145.
 • Buhrij N.V., Yeleyko Ya.I. Some limit theorem for semi-Markov process . Intern. conf. “Modern stochastics: theory and applications II” (Kyiv, September 7-11, 2010): Book of abstracts. – Kyiv. – 2010. – P. 51.
 • Aliyev Soltan A., Yeleyko Yaroslav I., Buhrii Natalya V. Asymptotical properties of the renewal matrix for some class of infinite-dimensional renewal equations // Transactions of NAS of Azerbaijan. – 2013. – vol. XXXIII, No 4. – P. 3-18.
 • Buhrii O.M., Buhrii N.V. On solvability of initial-boundary value problem for system of high order equations with variable exponents of nonlinearity // International conference on differential equations dedicated to the 110th anniversary of Ya.B. Lopatynsky, 20-24 September, 2016: book of abstracts / Ivan Franko National University of Lviv, 2016.- P. 31.
 • Buhrii N. Perturbed moments of earnings per share in a random environment // World Scientific News. – 2017. – Vol.72. – P. 488–497.
 • Buhrii N., Buhrii O. Integro-differential systems with variable exponents of nonlinearity // Open Mathematics. – 2017. – Vol.15, № 1. – P. 859–883.
 • Buhrii O., Buhrii N. On initial-boundary value problem for nonlinear integro-differential equations with variable exponents of nonlinearity // New Trends in Mathematical Sciences. – 2017. – Vol.5. – P. 128–153.
 • Buhrii N., Yeleyko Y. I. The convergence rate of the third and the fourth moments // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 16. – С. 72–80.
 • Buhrii O., Buhrii N. Doubly nonlinear elliptic-parabolic variational inequalities with variableexponents of nonlinearities // Advances in nonlinear variational inequalities. – 2020. – Vol. 22, iss. 2. – P. 1-22.
 • Buhrii Oleg, Buhrii Nataliya, Kholyavka Oksana. On Caratheodory-Lasalle's theorems for systems of ordinary differential equations and their application // Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика. – 2020. – Вип. 27. – С. 9–17.
 • Buhrii Oleg, Buhrii Nataliya. Doubly nonlinear elliptic-parabolic variational inequalities with variable exponents of nonlinearities // Advances in Nonlinear Variational Inequalities. – 2020. – Vol. 22, iss. 2. – P. 1–22.

Навчальні посібники:

 • О. М. Бугрій, Н. П. Процах, Н. В. Бугрій Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі : навчальний посібник. – Львів : Видавець І. Чижиков, 2011. — 348 с.
 • Каленюк П. І., Костробій П. П., Мохонько А. З., Нитребич З. М., Ільків В. С., Олексів І. Я., Кучма М. І., Бугрій Н. В., Сохан П. Л. Математичний аналіз, ч.1: підручник. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2021. – 328 c.

Методичні розробки:

 • Бугрій Н.В., Вовк М.І., Зашкільняк І.М., Іванел В.К., Крупка З.І., Куриляк І.Й., Луцев Є.М., Олексів І.Я., Сорокатий М.І., Тимошенко Н.М., Андрусяк І.В., Кшановський І.П., Жидик У.В. Теорія ймовірностей та випадкові процеси: Індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів економічних спеціальностей. . Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2008. – 72 с.
 • Кучма М.І., Пабирівська Н.В., Бугрій Н.В., Симовоник І.Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Методичні вказівки та завдання до розрахунково – графічної роботи для студентів хімічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 76 c.