М’яус Ольга Миколаївна

М’яус Ольга Миколаївна
кандидат фізико-математичних наук

 

Наукові інтереси: Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Lozynska V., Myaus O. On Fourier transformation of exponential type distributions // Міжнародна наукова конференція “Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування”. Матеріали конференції. Ужгород, 18-23 вересня 2006 p. C. 160-161.
 • Лозинська В., М’яус О. Операторне числення еліптичних операторів // Тези міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробогатька, 24-28 вересня 2007 р., м. Дрогобич. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2007. – С.169.
 • Лозинська В., М’яус О. Перетворення Фур’є і згортка узагальнених функцій експоненціального типу. // IІ міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки і математики” (25-29 травня 2008 р., м. Львів). – Матеріали конференції- С. 73-75
 • Лозинська В.Я., М’яус О.М. Функціональне числення в згорткових алгебрах узагальнених функцій експоненціального типу // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. -2007, в. 349.-С.79-82.
 • Лозинська В.Я., М’яус О.М. Функціональне числення для регулярних еліптичних диференціальних операторів // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. -2008, в. 69.-С. 178-185.
 • Lozynska V., Myaus O. Functional calculus of exponential type distributions // Тези міжнародної конференції “Аналіз і топологія”. 26 травня-7 червня 2008 р. м. Львів С.35-36.
 • Olga Myaus “The Hillie-Philips fiinctional calculum on wiever algebras of infinity many variables” // Тези міжнародної конференції “Нескінченновимірний аналіз і топологія”, 27 травня-1 червня 2009 р., м. Івано-Франківськ, с. 101-102
 • Myaus Olga Fuctional calculus on a Wiener type algebra of analytic functions of infinity many variables // Вісник Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Серія механіко-математична. – 2012. – вип. 76. – С. 231-237
 • Myaus O.M. Fuctional calculus on a Wiener type algebra of analytic functions of infinity many variables. // Тези доп. International conference dedicated to the 120thanniversary of Stephan Banach. – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 26
 • O. Myaus Functional calculus on a Wiener type algebra of analytic functions of infinite many variables and applications // Abstracts. XVI International Conference "Dynamical system modelling and stability investigation modelling stability. Abstracts of conference reports – Київ, Ukraine, May 29-31, 2013, – Kiev, 2013. – P. 43.
 • Ольга М'яус Дробове диференціювання на алгебрах типу Вінера аналітичних функцій нескінченної кількості змінних // Тези доп. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки та математики" присвячена 85-річчю від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача та 40-річчю створеної ним наукової установи в галузі механіки і математики, 21 – 25 травня 2013 р., Львів, Україна, Том 3, – Львів, 2013 – С. 56-58
 • М'яус О.М. Фінітні функції від генераторів ізометричних операторних груп на алгебрах типу Вінера // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 128.
 • М'яус О.М. Функціональне числення для еліптичних диференціальних операторів на алгебрах типу Вінера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – С. 100-108.
 • Myaus O.M. On correctness of one inverse problem // Тези міжнародної конференції молодих математиків, 3-6 червня 2015. – Київ, 2015. – С.57.
 • Myaus O.M. One inverse problem for fractional diffussion equation // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 110.
 • Лопушанська Г.П., Лопушанський А.О., М'яус О.М. Класичний розв’язок оберненої задачі для рівняння дробової дифузії при інтегральній за часом умові перевизначення // Математичні студії. Т. 44, №2. – 2015 р. – С.215-220.
 • Myaus O.M. Functional calculus on a Wiener type algebra// Тези міжнародної конференції "Диференціальні рівняння та їх застосування", 19-21 травня 2016 р., Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2016.- С.31.
 • Лопушанська Г.П., М’яус О.М. Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом // Математичні методи та фізико-механічні поля. Т.59, №1. – 2016 р. – С.27-36.
 • Lopushanska H.P., Myaus O.M. Classical solution of source inverse problem for fractional diffusion-wave equation // Тези міжнародної конференції з диференціальних рівнянь, присвяченої 110-й річниці Я.Б. Лопатинського. 20-24 вересня 2016 р., Львів, Україна.- С.90-91.
 • Lopushanska H.P., Lopushansky A.O., Myaus O.M. Inverse problem in space of spatial periodic distributions // Тези міжнародної конференції з диференціальних рівнянь, присвяченої 110-й річниці Я.Б. Лопатинського. 20-24 вересня 2016 р., Львів, Україна.- С.89-90.
 • Lopushanska H.P., Myaus O.M. On restoration of the output data in problems for a time-fractional diffusion equation // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія". 18-21 січня 2016 р., Братислава.: у 3-х т. – Т. 3 – К.: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2016. – С. 69-70.
 • Lopushanska H., Lopushansky A., Myaus O. Inverse problems of periodic spatial distributions for a time fractional diffusion equation // Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2016 (2016). No. 14, pp. 1-9.
 • М'яус О.М. Функціональне числення на алгебрах типу Вінера та його диференціальні властивості // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2016. – Т.81. – C. 130–141.
 • Лопушанська Г. П., М’яус О. М. Відновлення початкових даних у задачі для рівняння дифузії з дробовою похідною за часом // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – Т.59, № 1. – C. 68–77.
 • Lopushansky A., Lopushanska H., Myaus O. An inverse fractional source problem in a space of periodic spatial distributions // Fractional differential calculus. – 2017. – Vol.6, № 2. – P. 267–274.

 

Навчальні посібники:

 • О. М. М'яус , Г. П. Лопушанська, А. О. Лопушанський. Перетворення Фур’є, Лапласа: узагальнення та застосування: навч.-метод. посібник .—Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –152 с.

 

Методичні розробки:

 • Бацевич О.Ф., Куриляк І.Й., Дрогомирецька Х.Т., Лазько В.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Сорокатий М.І., Клапчук М.І., Микитюк Л.Я., М’яус О.М. Математичний аналіз (частина 2) та диференціальні рівняння. – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007.-28 с.
 • Гануліч В.К., Мохонько А.З., Бушмакін В.М., Зашкільняк І.М., Крупка З.І., Кучма М.І., Кучмінська Л.Й., Тимошенко Н.М., Швець Л.П., Клапчук М.І., М’яус О.М. Диференціальне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р.
 • Мусій Р.С., М’яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я. Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р., -53 стор.
 • Каленюк П.І., Гошко Л.В., Томецька С.І., Сорокатий М.І., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я., М’яус О.М. Ряди . Методичні вказівки та завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.- 48 стор.
 • І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О.Я. Бродяк, І.П. Кшановський, М'яус О.М., Сало Т.М., Сорокатий М.І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Вид-во НУ "ЛП", 2014. – 96 c
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.