Організація

Адміністративна інформація про кафедру вищої математики


Структурно кафедра належить до Інституту прикладної математики і фундаментальних наук Національного університету “Львівська Політехніка”.

Ви можете завітати до нас за адресою (див. # карту*)  79047, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, кімн. 219

Телефон:

(032) 258-25-40  ( Любов Степанівна, Дарія Володимирівна )

Електронна пошта:   vm.dept@lpnu.ua

Інтернет сторінка кафедри ВМ:   http://imfn.lviv.ua/vm

Робочий час кафедри: 830-1700

Для листування є

поштова адреса кафедри:

: : :

79003, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12 Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра вищої математики

     Відповідальні особи кафедри:

Заступник завідувача кафедри доц. Сохан П.Л.
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи проф. Ільків В.С.
Заступник завідувача кафедри з методичної роботи доц. Пабирівська Н.В.
Секретар кафедри доц. Андрусяк І.В.
Керівник методичного семінару проф. Черемних Є.В.
Відповідальні за науково-дослідну роботу студентів проф. Мохонько А.З., доц. Кучма М.І.
Відповідальний за магістратуру проф. Мусій Р.С.
Відповідальна за міжнародні зв’язки кафедри ст. викл. Івасик Г.В.
Профорг кафедри доц. Вовк М.І.
Секретар наукового семінару асист. Волянська І.І.
Секретар методичного семінару доц. Бугрій Н.В.
Група планування і розподілу навантаження доц. Орищин О.Г., доц. Сало Т.М.
Відповідальний секретар Вісника НУ “ЛП” доц. Сохан П.Л.
Відповідальні за науковий звіт кафедри та зв’язок з бібліотекою доц Бобик І.О., доц. Клапчук М.І.
Відповідальний за взаємовідвідування, відкриті заняття та заміни доц. Бродяк О.Я.
Відповідальні за облік виконання навчального навантаження та індивідуальні плани викладачів доц. Веселовська О.В., доц. Жидик У.В.
Група аналізу рейтингу викладачів доц. Дрогомирецька Х.Т., асист. Млинко О.І.
Відповідальний за підвищення кваліфікації та стажування викладачів доц. Рибицька О.М.
Відповідальний за звіти викладачів доц. Зеленяк В.М.
Відповідальна за віртуальне навчальне середовище доц. Коляса Л.І.
Відповідальний за ККР асист. Шевчук Р.В.
Відповідальна за журнали обліку тижневого навантаження викладачів, УП доц. М’яус О.М.
Відповідальна за робочі програми асист. Страп Н.І.
Відповідальна за екзаменаційні білети доц. Бугрій Н.В.
Відповідальна за сайт кафедри доц. Слюсарчук О.З.
Відповідальний за цивільну оборону доц. Квіт Р.І.

Приміщення кафедри:

4 корпус: кімн. 218 (зав.), 214 (викл.), 217, 219 (каф.)

Статистичні дані по роках >>