Організація

Адміністративна інформація про кафедру вищої математики


Структурно кафедра належить до Інституту прикладної математики і фундаментальних наук Національного університету “Львівська Політехніка”.

Ви можете завітати до нас за адресою (див. # карту*)  79047, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, IV навчальний корпус, кімн. 219

Телефон:

(032) 258-25-40  ( Любов Степанівна, Дарія Володимирівна )

Електронна пошта:   vm.imfn@gmail.com

Інтернет сторінка кафедри ВМ:   http://imfn.lviv.ua/vm

Робочий час кафедри: 830-1700

Для листування є

поштова адреса кафедри:

: : :

79003, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12 Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра вищої математики

     Відповідальні особи кафедри:

Заступник завідувача кафедри проф. Пукач П.Я.
Заступник завідувача кафедри з наукової роботи проф. Ільків В.С.
Заступник завідувача кафедри з методичної роботи доц. Пабирівська Н.В.
Секретар кафедри доц. Андрусяк І.В.
Керівник групи аналізу звітів та рейтингів викладачів проф. Сухорольський М.А.
Керівник методичного семінару проф. Черемних Є.В.
Відповідальний за науково-дослідну роботу студентів проф. Мохонько А.З.
Відповідальний за магістратуру проф. Мусій Р.С.
Відповідальний за аспірантуру та докторантуру проф. Обшта А.Ф.
Відповідальні за міжнародні зв’язки кафедри проф. Базилевич Л.Є., ст. викл. Столярчук Р.Р.
Профорг кафедри доц. Вовк М.І.
Секретар наукового семінару асист. Мічуда О.Я.
Секретар методичного семінару доц. Бугрій Н.В.
Група планування і розподілу навантаження доц. Білущак Г.І., доц. Сало Т.М., ст. викл. Желізняк Й.Р.
Відповідальний секретар Вісника НУ “ЛП” доц. Сохан П.Л.
Відповідальні за науковий звіт кафедри та зв’язок з бібліотекою доц Бобик І.О., доц. Клапчук М.І.
Відповідальний за взаємовідвідування, відкриті заняття та заміни доц. Бродяк О.Я.
Відповідальні за облік виконання навчального навантаження та індивідуальні плани викладачів доц. Веселовська О.В., доц. Жидик У.В.
Група аналізу рейтингу викладачів доц. Дрогомирецька Х.Т., доц. Пахолок Б.Б.
Відповідальний за підвищення кваліфікації та стажування викладачів доц. Білонога Д.М.
Група аналізу звітів викладачів доц. Орищин О.Г., доц. Баранецький Я.О.
Відповідальний за віртуальне навчальне середовище ст. викл. Коляса Л.І.
Відповідальний за ККР доц. Кучма М.І.
Відповідальний за журнали обліку тижневого навантаження викладачів, УП ст. викл. М’яус О.М.
Відповідальний за робочі програми та екзаменаційні білети асист. Симовоник І.Б.
Відповідальні за сайт кафедри доц. Слюсарчук О.З., доц. Кшановський І.П.
Відповідальний за цивільну оборону доц. Когут І.В.

Приміщення кафедри:

4 корпус: кімн. 218 (зав.), 214 (викл.), 217, 219 (каф.)

Статистичні дані по роках >>