Стефан Банах

Стефан Банах

30.03.1892 – 31.08.1945

Стефан Банах, син Гречека Стефана, і Катажини Банах, гірян за походженням, що мешкали у Кракові. Зростав без батьків. Після закічення Краківської гімназії у 1910 р. вступив на факультет будови машин Львівської політехнічної школи. У 1911 р. перевівся на факультет інженерії за спеціальністю “Сухопутна інженерія”, де закінчив четвертий останній (1913-1914) навчальний рік. З 1920 до 1922 рр. працював асистентом на кафедрі математики Львівської політехніки, якою завідував професор А. Ломницький, і у якого він певний час жив. Опублікував ряд наукових праць.
У
1920 р. здобув учений ступінь доктора філософії, а в 1924 р. отримав звання надзвичайного професора кафедри математики Львівського університету і обраний членом-кореспондентом Польської академії знань (пол. Polska Akademia Umiejętności). У 1927 р. став звичайним професором. Один із творців сучасного функціонального аналізу, разом з Г.Штейнгаузом 1929 р. організував видання відомого журналу “Studia mathematica”. Вивчені ним лінійні простори, що одержали назву “простір Банаха”; мають велике значення для сучасної математики. Разом зі своїми учнями – С. Мазуром, В. Орличом, Ю.П. Шаудером – став одним із фундаторів Львівської математичної школи, в якій розроблено значну частину функціонального аналізу. Багато його результатів стали класичними і входять до підручників та монографій з функціонального аналізу. Деякі роботи стосуються теорії звичайних диференціальних рівнянь (Банахове середнє), теорії функцій комплексного змінного та ін. Основні твори (зокрема “Теорія лінійних операторів”, “Дифференціальне та інтегральне числення”) опубліковано польською, французькою і українською мовами.
3
1939 р. – голова Польського математичного товариства, лауреат великої премії ПАН.
Під час німецької окупації спочатку переховувався, а потім – аби якось прожити – пішов годівельником вошей для виробництва протитифозної сироватки до інституту Вейгля. З 1944 р. року був деканом фізико-математичного факультету Львівського університету, за сумісництвом завідував кафедрою теоретичної механіки ЛПІ і одночасно перебував на керівній роботі в інституті АН УРСР (Львівська філія).Його відкриття увійшли до золотого фонду математики XX ст. Польське математичне товариство заснувало премію ім. С.Банаха.
Похований на Личаківському цвинтарі.

Літ.: ДАЛО. Ф.27, (оп.5, спр.369, арк.1-12:Politechnika Lwowska jej stan obecny i potrzeby, Lwow, 1932. S.156:АЛПІ, ВК,спр.18,арк.1-5: Бородин А.Н., Бугай.С. Выдающиеся математики. Киев. 1987.С.34.