Владислав Нікліборц (Ніклібор)

Владислав Нікліборц (Ніклібор)

2.01.1899 – 1.03.1948

… вчений високої кваліфікації, разом з тим це був блискучий педагог. Він читав лекції так, що послухати його приходили люди далекі від політехніки і математики.

В.Нікліборц, як випускник 1922 р. Краківського університету, розпочав працю у Львові асистентом Львівської політехнічної школи, через 2 роки отримав в Університеті ступінь доктора філософії, у 1927 р. – габілітацию з математики в Університеті та у 1931 р. – габілітацію з теоретичної механіки у Політехнічній школі. 3 1937 до початку Другої світової війни працював надзвичайним професором математики Варшавської Політехнічної школи. Після повернення наприкінці 1939 р. до Львова він завідував кафедрою математики у Політехнічній школі i після завершення війни розпочав свою короткочасну працю в Університеті. Наприкінці 1945 року після переходу до Польщі став звичайним професором математики Варшавського університету проте 1 березня 1948 р. закінчив життя самогубством. За свідченням тих механіків, які слухали його лекції у Політехніці, був він чудовим лектором. Його наукове зацікавлення проблемами класичного математичного аналізу, теоретичної механіки (задача трьох тіл) та гідромеханіки відображене у 25 наукових працях. На жаль тривалі пошуки його фотографії ні у Львові, нi у вcix можливих apxiвax Польщі не увінчалися ycnixoм. Зберігся лише дружній шарж польських математиків, який у 1946 р. на математичному з’їзді у Вроцлаві зробив Л.Єсмановіч i на основі якого потім було створене i приведене тут зображення професора В.Нікліборца.