Наукові заходи

Кафедра вищої математики у складі Інституту прикладної математики та фундаментальних наук виступає співорганізатором низки Всеукраїнських та Міжнародних конференцій. Зокрема, викладачі кафедри брали активну участь в організації та проведенні таких наукових заходів:

  • Міжнародні конференції "Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь" (м. Дрогобич, 2004 р., 2007 р., 2011 р., 2015.);

  • Міжнародні конференції, присвячені 100-ій, 110-ій та 120-ій річницям з дня народження С. Банаха (м. Львів, Україна, м. Варшава, Польща, 1992 р.; м. Львів, 2002 р.; м. Львів, 2012 р.);
  • Міжнародна конференція, присвячена 100-річчю Я.Б. Лопатинського (м. Львів, 2006 р.);
  • Всеукраїнська наукова конференція "Нелінійні проблеми аналізу" (м. Ів.-Франківськ, 1996 р., 2000 р., 2003 р., 2008 р., 2013 р.);
  • Міжнародна школа-семінар "Ланцюгові дроби, їх узагальнення та застосування" (м. Ужгород, 2002 р.);
  • ІІ Всеукраїнська конференція "Застосування математичних методів в науці і техніці" (м. Луцьк, 2013 р.);
  • Відкриті наукові конференції професорсько-викладацького складу ІМФН Національного університету "Львівська політехніка" (м. Львів, 2002–2013 рр.).

Викладачі кафедри організовують та долучаються до проведення семінарів, читань, урочистих академій, присвячених ювілейним датам математиків та механіків світового рівня, зокрема беруть участь в організації проведення Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-й річниці з дня народження Я.Б. Лопатинського ( 24-28 вересня 2016 р., м. Львів).