Гошко Любомир Васильович

Гошко Любомир Васильович

кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Наукові інтереси: Узагальнені дифузійні процеси та їх поведінка на поверхнях деяких областей.

Читаю курси: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей та інші.

Методичні розробки:

 • Ю.К.Рудавський, П.П.Костробій, І.О.Олексів, В.М.Бушмакін, Л.В.Гошко, І.М.Зашкільняк, В.В.Кісілевич, І.Ф.Клюйник, В.О.Коломієць, З.І.Крупка, Н.М.Тимошенко, М.М.Чип, Л.П.Швець, М.С.Брикса, О.З.Ватаманюк, В.М.Зеленяк, Р.І.Квіт.
  Збірник задач з теорії ймовірностей. Навчальний посібник.
  Львів: В-во НУ “Львівська політехніка”, 2000.- с.242.
 • Г.В. Понеділок, І.М. Зашкільняк, Л.П. Швець, Л.В. Гошко, В.О. Коломієць, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т.Дрогомарецька, Р.І.Квіт, О.Г.Орищин, В.Д.Гонтар, Б.Г.Качурін, М.І.Копич,
  “Вища математика”, Методичні вказівки та завдання до розрахун-кової роботи з курсів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, “Математичний аналіз” для студентів базового напрямку 6.0501 “Економіка та підприємництво” та 6.0502 “Менеджмент”,
  Львiв, НУ “Львiвська полiтехнiка”, 2000, 64 с.
 • О.В.Веселовська, Л.В.Гошко, В.В.Кісілевич, Л.Й.Кучмінська, Л.П.Швець, Х.Т.Дрогомирецька, О.Г.Орищин, О.М.Рибицька,
  Функції декількох змінних, Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей.
  Львів: – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000.- 64 с
 • В.М. Колiсник, П.П. Костробiй, О.А. Микитюк, Р.С. Мусiй, М.А. Сухорольський, Л.В. Гошко, В.М. Бушмакiн, I.I Кровiцький,
  Вища математика. Основи теорiї ймовiрностей i математичної статистики: Методичнi вказiвки i контрольнi завдання з курсу для студентiв заочної форми навчання. Частина 7, ч.1,
  Львiв, ДУ “Львiвська полiтехнiка”, 1999, 69 с.
 • I.М. Зашкiльняк, I.Ф. Клюйник, I.Я. Олексiв, Л.П. Швець, Л.В. Гошко, Б.Г. Качурiн,
  Теорiя ймовiрностей: індивiдуальнi завдання для студентiв iнженерно-технiчних та економiчних спецiальностей,
  Львів, ДУ “Львівська політехніка”, 34 ст., 1999.