Ільків Володимир Степанович

Ільків Володимир Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор
E-mail:

 

Наукові інтереси: Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь.

Розглядаються некоректні в сенсі Адамара задачі з двоточковими і багатоточковими умовами для рівнянь із частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь, існування розв’язків яких пов’язано з проблемою малих знаменників.

Доводяться метричні теореми про оцінки малих знаменників знизу, на основі яких доводиться розв’язність задач у деяких шкалах функціональних просторів.

Навчальні курси:

 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика
 • математичне програмування
 • дослідження операцій

 

Монографії:

 • Пташник Б. Й., Ільків В. С., Кміть І.Я., Поліщук В.М. Нелокальні крайові задачі для рівнянь із частинними похідними. – Київ: Наук. думка, 2002. – 416 с.
 • Каленюк П. І., Нитребич З. М., Ільків В. С., Симотюк М. М. Лінійні інтегральні задачі для рівнянь із частинними похідними: монографія. – Київ: Видавництво “Наукова думка”, 2020. – 216 c.

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Ільків В. С. Багатоточкова нелокальна неоднорідна задача для систем рівнянь з частинними похідними зі змінними за t коефіцієнтами // Мат. вісник НТШ. – 2004. – Т. 1. – С. 47–58.
 • Ільків В. С. Нелокальна задача для систем рівнянь із частинними похідними у просторах Соболєва нескінченного порядку // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 4. – С. 115–119.
 • Il’kiv V. S. Incorrect nonlocal boundary value problem for partial differential equations // Func. Analysis and its applications. – 2004. – 197. – P. 115–121.
 • Илькив В. С., Пташник Б. И. Некорректная нелокальная ??двухточечная задача для систем уравнений с частными производными // Сиб. мат. журн. – ?2005. – 46, № 1. – С. 119–129.
 • Илькив В. С. Нелокальная краевая задача для систем дифференциальных уравнений в частных производных бесконечного порядка // Дифференц. уравн. – 2005. – 41, № 2. – С. 250–257.
 • Ільків В. С., Пташник Б. Й. Задачі з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними. Метричний підхід до проблеми малих знаменників // Укр. мат. журн. – 2006. – 58, № 12. – С. 1624–1650.
 • Ільків В. С. Крайова задача з нелокальними двоточковими умовами для гіперболічного рівняння другого порядку // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Фіз.-мат. науки. – 2006, № 566. C. 41–51.
 • Ільків В. С., Магеровська Т. В. Нелокальна двототочкова задача для строго гіперболічного рівняння зі змінними коефіцієнтами другого порядку // Мат. вісник НТШ. – 2006. – Т. 3. – С. 47–56.
 • Ільків В. С., Магеровська Т. В. Крайова задача з нелокальними багатоточковими умовами для гіперболічного рівняння // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 3. – С. 66–81.
 • Ільків В. С., Магеровська Т. В. Про константу в лемі Пяртлі // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Фіз.-мат. науки. – 2007, № 601. С. 12–17.
 • Ільків В. С. Уточнення оцінок дискримінанта многочлена, коефіцієнти якого лежать на гладкій кривій // Прикл. пробл. мех. і мат. – 2007. – вип. 5. – С. 28–35.
 • Ільків В. С., Магеровська Т. В. Задача з нелокальними багатототочковими умовами для строго гіперболічних рівнянь високого порядку // Мат. вісник НТШ. – 2007. – Т. 4. – С.107–115.
 • В.С. Ільків Розв’язність нелокальної задачі для лінійних неоднорідних рівнянь з частинними похідними зі зсувами аргументів// Вісник НУ “Львівська політехніка”. Фізико-математичні науки. – 2011. – № 718. – С. 46-53
 • Ільків В.С., Симотюк М.М., Савка І.Я. Про оцінки мір виняткових множин в нелокальних задачах для рівнянь із частинними похідними // Тези доп. Міжнародної конф. “Теорія наближення функцій та її застосування”, присвячена 70-ти річчю професора О.І. Степанця. – Київ, 28.05-3.06, 2012. – С. 49-50
 • Ільків В.С., Волянська І.І., Страп Н.І. Нелокальна задача для безтипного диференціального рівняння для функцій з комплексним просторовим аргументом // Тези доп. Міжнар. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування”. – Ужгород, 27-29 вересня, 2012.– С. 37
 • Ільків В.С., Страп Н.І., Волянська І.І. Нелокальна крайова задача для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у комплексній області / Тези доп. 14-ої Міжнародн. Наук. конф. ім. акад. Кравчука, – Київ. – 19-21. 04, 2012.– С.200
 • Ilkiv V., Maherovska T., Savka I., Solvability of ill-posed nonlocal problems with parameters for partial differential equations // Тези доп. International conference dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 196
 • Ільків В. С. Умови неєдиності розв’язку задачі Діріхле в одиничному крузі у термінах коефіцієнтів диференціального рівняння // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 3. – С. 49–60.
 • Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І. І. Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання zd/dz у комплексній області // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2012. – Вип. 10. – С. 15–26.
 • Ilkiv V. S. Nonuniqueness conditions for the solutions of the Dirichlet problem in a unit disk in terms of the coefficients of differential equation // Journal of Mathematical Sciences. – Vol. 194, No 2, October 2012. – P. 182–197.
 • Ilkiv V. S. Probabilities for existence of solution of the problem with nonlocal conditions for a system of PDE with spatial shifts // XX international conference "Problems of decision making under uncertainties" (PDMU-2012). – Brno, Czech Republic, September 17-21, 2012. – Київ, 2012. – P. 48-49.
 • Ільків В. С., Магеровська Т. В. Нелокальна задачі з багатьма параметрами для системи рівнянь з частинними похідними зі зсувами // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Матем. – 2012. – Т. 2, № 2–3. – С. 73–80.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для рівняння з частинними похідними у багатовимірній комплексній області // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2013. – Вип. 24. – С. 60–72.
 • Волянська І. І., Ільків В. С. Крайова задача для безтипного диференціально-операторного рівняння у комплексній області // Тези доп. Міжнар. матем. конф. "Боголюб. читання DIF-2013. Диф. рівн., теорія функцій та їх застос. Севастополь, 23 –30 червня 2013". – Київ, 2013. – С. 81–82.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у багатовимірній комплексній області // Тези доп. Міжнар. матем. конф. "Боголюб. читання DIF-2013. Диф. рівн., теорія функцій та їх застос. Севастополь, 23 –30 червня 2013". – Київ, 2013. – С. 105–106.
 • Волянська І. І., Ільків В. С. Однорідна задача типу Діріхле для лінійного диференціального рівняння з частинними похідними // Abstracts. Crimea International Mathematical Conference (CIMC–2013). Sudak, Ukraine, September, 22 – October, 4, 2013. – Київ, 2013– P. 24–25.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для системи диференціально-операторних рівнянь з частинними похідними у багатовимірній комплексній області // Abstracts. Crimea International Mathematical Conference (CIMC–2013). Sudak, Ukraine, September, 22 – October, 4, 2013. – Київ, 2013 – P. 26–27
 • Il'kiv V. S. Measure of the level set for some solutions of ordinary differential equations// Abstracts. International Conference "Complex analysis and related topics" . Lviv, Ukraine, September, 22–28, 2013. – Львів, 2013– P. 32–33.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для системи диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у багатовимірній комплексній області // Тези доп. V Всеукраїнська наукова конференція "Нелінійні проблеми аналізу", – Івано-Франківськ – 19 21 вересня 2013 року. – Івано-Франківськ, 2013 – С. 31.
 • Ільків В. С. Оцінки міри множини рівня фуикції, які задовольняють диференціальну нерівність // Тези доп. V Всеукраїнська наукова конференція "Нелінійні проблеми аналізу", – Івано-Франківськ – 19 21 вересня 2013 року. – Івано-Франківськ, 2013 – С. 30.
 • Волянська І. І., Ільків В. С. Крайова задача типу Діріхле для диференціального рівняння зі сталими коефіцієнтами // Тези доп. V Всеукраїнська наукова конференція "Нелінійні проблеми аналізу". – Івано-Франківськ – 19 21 вересня 2013 року. – Івано-Франківськ, 2013 – С. 10.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у багатовимірній комплексній області // Тези доп. Міжнар. наук. конф. "Сучасні пробл. мех. та матем." – Львів, 21-25 травня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 132–134.
 • Ільків В. С., Волянська І. І. Нелокальна двоточкова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у комплексній області // Тези доп. Міжнар. наук. конф. "Сучасні пробл. мех. та матем.". – Львів, 21-25 травня 2013 р. – Львів, 2013. – С. 130–131.

 • Каленюк П.І., Ільків В.С., Нитребич З.М., Когут І.В. Однозначна розв'язність задачі з інтегральними умовами для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом.// Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2013. – № 768. – С. 5-11
 • Ільків В.С., Нитребич 3. М. Про розвязки однорідної задачі Діріхле у часовій смузі для рівняння з частинними похідними другого порядку за часовою змінною // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2013. – Вип. 78. – С. 65-77
 • Ільків В. С., Магеровська Т. В., Нитребич З.М. Міра множини рівня розв'язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами і знакосталими правими частинами // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2013. – № 768. – С. 12-18
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Задача типу Діріхле для безтипного рівняння з частинними похідними у двовимірній області // Наук. вісник Ужгород ун-ту. – 2013. – Вип. 24, № 2. – С. 26-37.
 • Ільків В.С., Страп Н.І. Умови розв'язності нелокальних задач для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у просторах рядів Діріхле-Тейлора // Буковинський матем. журнал. – 2013. – том 1, № 3-4. – С. 56-68.
 • Ільків В.С., Савка І.Я., Симотюк М.М. Періодичні розв'язки у просторі Соболєва для рівняння із частинними похідними, коефіцієнти якого залежать від параметра // Карпатські матем. публікації. – 2013. – Т.5, №2. – С.249-255
 • Илькив В.С., Страп Н.И. Нелокальные двухточечные задачи для дифференциально-операторных уравнений в многомерной комплексной области // IV международная конференция "Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики", 4-8 декабря 2013 г. Нальчик – Терскол. Материалы конф. – Нальчик, 2013. – С. 111-113.
 • Волянская И.И., Илькив В.С. Двухточечные краевые задачи с двумя переменными для уравнений с частными производными // IV международная конференция "Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии, информатики и физики" 4-8 декабря 2013 г. Нальчик – Терскол. Материалы конф. – Нальчик, 2013. – С. 88-91.
 • Ільків В.С., Волянська І.І. Нелокальна крайова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у комплексній області // Карпатські матем. публікації. – 2014. – Т.6, №1. – С. 44-58
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Триточкова задача для однорідного рівняння з частинними похідними // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 75.
 • Ільків В.С., Страп Н.І. Умови однозначної розвязності нелокальної задачі для диференціально-операторного рівняння у просторах рядів Діріхле-Тейлора // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 127.
 • Ільків В.С. Міра множини рівня розв'язків звичайних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами // Математичні студії. – 2014. – том 41, № 2. – С. 146—156.
 • Ільків В.С., Страп Н.І. Про розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння в уточненій соболєвській шкалі // Збірник праць Ін-ту математики НАН України. – 2014. – том 11, № 2. – С. 154—179.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для системи диференціально-операторних рівнянь у просторах рядів Діріхле-Тейлора // Вісник Національного університету 'Львівська політехніка'. – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – С. 38–48.
 • Ільків В. С., Нитребич З. М. Оцінка міри множини рівня розв'язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2014. – 57, № 3. – С. 29–36.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для диференціального рівняння з частинними похідними у комплексній області // Карпатські математичні публікації. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 242–255.
 • Волянська І. І., Ільків В. С. Про розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірній області // Буковин. матем. журн. – 2014. – Т. 2, № 4. – С. 21–27.
 • Нитребич З.М., Ільків В.С., Пукач П.Я. Коректні багатоточкові задачі для факторизованих рівнянь із частинними похідними // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2014. –Вип. 25, № 2. – С. 123-130.
 • Ільків В.С., Симотюк М. М., Хомяк Д. В. Метричні оцінки малих знаменників інтегральної задачі для навантаженого гіперболічного рівняння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №804 : Фізико-математичні науки. – С. 29–37.
 • Ільків В.С., Страп Н.І. Розв'язність нелокальної крайової задачі для системи диференціально-операторних рівнянь у шкалі просторів Соболєва та уточненій шкалі // Укр. матем. журн. – 2015. – T. 67, № 5. – С. 611–624.
 • Волянська І.І., Ільків В.С. Умови розв'язності триточкової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірному циліндрі // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – Т. 12, № 2. – С. 74–100.
 • Il'kiv V., Strap N. Nonlocal boundary value problem for a system of differential-operator equations in the refined Sobolev scale // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 62.
 • Volyanska I., Il'kiv V. Three-point problem for a homogeneous partial differential equation with one spatial variable // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 171.
 • Нитребич З.М., Ільків В.С., Пукач П.Я. Задача з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій // Буковинський математичний журнал / Чернівецький нац. ун-т. – Чернівці, 2015. –– 2015.– т.3, №2.– С. 27-41.
 • Il'kiv V. S., Strap N. I. Solvability of the nonlocal boundary-value problem for a system of differential-operator equations in the Sobolev scale of spaces and in a refined scale // Ukrainian mathematical journal, October 2015, V. 67, Iss.5, pp. 690-710.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Розв’язність нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю в уточненій шкалі просторів Соболєва // Український математичний вісник. – 2015. – Т.12, № 4. – C. 437–455.
 • Ільків В. С. Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою не лінійністю у багатовимірній комплексній області // Математичні студії. – 2016. – Т. 46, № 2. – С. 170-181.
 • Ilkiv V. S., Strap N. I. Nonlocal boundary value problem for differential-operator equation with weak nonlinearity in the refined Sobolev scale. / Int. conf. on Differential Equations dedicated to the 110th Anniversary of Ya. B. Lopatynsky (September 20–24, 2016, Lviv). Abstracts. – Lviv, 2016., P. 71.
 • Ilkiv V. S., Strap N. I. Solvability condition of nonlocal boundary value problem for partial differential equation with nonlinear right part in a complex domain. / Int. conf. “Complex analysis and related topics” (May 30 – June 4 2016, Lviv). Abstracts. – Lviv, 2016., P. 37.
 • Ільків В. С. Задача з умовами типу моментів для строго гіперболічного рівняння // Матеріали міжнародної наукової конференції "Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування", присвяченої 80-річчю від дня народження професора В. І. Фодчука – Чернівці, 28 – 30 вересня 2016 р. – С.53.
 • Ільків В. С. Майже періодична задача з крайовими умовам, що містять моменти, для узагальненої системи рівнянь Ляме // Міжнар. наук. конф. "Диференціальні рівняння та їх застосування" (19–21 травня 2016 р., Ужгород). Тези доп. – Ужгород, 2016. – С. 72.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Умови розв'язності нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у просторах рядів Діріхле-Тейлора // Міжнар. наук. конф. "Диференціальні рівняння та їх застосування" (19–21 травня 2016 р., Ужгород). Тези доп. – Ужгород, 2016. – С. 73.
 • Nytrebych Z.M., Il'kiv V.S. Estimate of the measure of level set for the solutions of differential equations with constant coefficients // Journal of Mathematical Sciences.– New York, 2016.– V. 217, iss. 2. – p. 166-175.
 • Il'kiv V. S., Strap N. I. Solvability of a nonlocal boundary-value problem for the operator-differential equations with weak nonlinearity in a refined scale of Sobolev spaces // Journal of mathematical sciences.– New York, 2016. – V. 218, No.1, pp. 1-15.
 • Ільків В. С., Страп Н. І. Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у просторах рядів Діріхле-Тейлора з фіксованим спектром // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2016. – Т.59, № 2. – C. 77–85.
 • Ільків В. С., Пахолок Б. Б. Нелокальна крайова задача з інтегральними умовами для гіперболічних систем рівнянь // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Фізико-математичні науки”. – 2017. – № 871. – C. 70–76.
 • Ilkiv V. The moments type problem for strictly hyperbolic equations // Differential equations, mathematical physics and applications : book of abstracts of International conference, October 17–19, 2017, Cherkasy, Ukraine. – 2017. – P. 63.
 • Ільків В. С. Задача для гіперболічної системи рівнянь з умовами типу моментів // Диференціальні рівняння та їх застосування : тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції (м. Кам’янець-Подільський, 19–21 травня, 2017 р.). – 2017. – C. 46–47.
 • Ilkiv V., Strap N. I. Solvability conditions of nonlocal boundary value problem for the differential-operator equation with weak nonlinearity // Functional analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach : book of abstracts international conference, 18–23 September 2017, Lviv, Ukraine. – 2017. – P. 94.
 • Il’kiv V. S., Nytrebych Z. M., Pukach P. Y. Boundary value problem with integral conditions for a system of Lam´e equations in almost periodic function spaces // Electroniс Journal of Differential Equations. – 2017. – Vol.2016, № 304. – P. 1–12.
 • Il’kiv V. S., Nytrebych Z. M., Pukach P. Y. Nonlocal problem with moment conditions for hyperbolic equations // Electronic Journal of Differential Equations. – 2017. – Vol.2017, № 265. – P. 1–9.
 • Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S., Pukach P. Y., Malanchuk O. Homogeneous Problem with Two-point Conditions in Time for Some Equations of Mathematical Physics // Azerbaijan Journal of Mathematics. – 2017. – Vol.7, № 2. – P. 180–196.
 • Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S., Pukach P. Y., Malanchuk O. On the solvability of two-point in time problem for PDE// Italian Journal of Pure and Applied Mathematics. – 2017. – Vol.2017, № 38. – P. 715–726.
 • Pukach P. Y., Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S., Vovk M. On nonexistence of global in time solution for a mixed problem for a nonlinear evolution equation with memory generalizing the Voigt – Kelvin rheological model // Opuscula Mathematica. – 2017. – Vol.37, № 5. – P. 735–753.
 • Pukach P., Ilkiv V., Nytrebych Z. M., Vovk M. Investigation of the mathematical model of bending oscillations of the oil tanks’ walls in the transformers considering nonlinear dissipative forces // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics (CADSM) : proceedings 14th International conference (Polyana, February 21–25, 2017). – 2017. – P. 32–34.
 • Pukach P. Y., Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Il’kiv V. S. Analytical methods for determining the effect of the dynamic process on the nonlinear flexural vibrations and the strength of compressed shaft // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 5. – P. 69–76.
 • Pukach P., Il’kiv V., Nytrebych Z., Vovk M., Pukach P. Advanced approach in the research metods of mathematical models of strongly nonlinear physical systems // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : матеріали ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2017 (Львів, Україна, 05–08 вересня 2017). – 2017. – P. 109–112.
 • Ільків В. С., Пахолок Б. Б. Нелокальна крайова задача з інтегральними умовами для гіперболічних систем рівнянь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Фізико-математичні науки. – 2017. – № 871. – С. 70–76.
 • Каленюк П. І., Волянська І. І., Ільків В. С., Нитребич З. М. Про однозначну розв'язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – Том 60 № 3. – С. 46–59.
 • Pukach P. Y., Il'kiv V., Nytrebych Z., Vovk M., Pukach P. On the asymptotic Methods of the mathematical models of strongly nonlinear physical systems // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2018. – Vol. 689: Advances in intelligent systems and computing II: selected papers from the international conference on computer science and information technologies, CSIT 2017, September 5–8, Lviv, Ukraine. – P. 421–433.
 • Ільків В. С., Каленюк П. І., Нитребич З. М., Симотюк М. М. Міра та розмірність Гаусдорфа виняткових множин у задачах з інтегральними умовами для рівнянь із частинними похідними // Сучаснi проблеми математики та ї ї застосування в природничих науках i iнформацiйних технологiях : матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича (17–19 вересня 2018 р., Чернiвцi). – 2018. – C. 70.
 • Каленюк П. І., Нитребич З. М., Волянська І. І., Ільків В. С. Умови коректної розв’язності триточкової задачі для рівняння з частинними похідними у плоскій області // Cучасні проблеми механіки та математики : збірник наукових праць [за матеріалами міжнародної конференції, 22–25 травня 2018 р., Львів] : [у 3 т.]. – 2018. – C. 123–124.
 • Волянська І. І., Ільків В. С., Симотюк М. М. Нелокальна задача для рівняння з частинними похідними другого порядку у необмеженій смузі // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 10. – С. 1374–1381.
 • Нитребич З. М., Ільків В. С., Пукач П. Я., Маланчук О. М. Диференціально-символьний метод побудови квазіполіномних розв’язків двоточкової задачі для рівняння із частинними похідними // Український математичний вісник. – 2018. – Том. 15 № 2. – С. 220–236.
 • Pukach P. Y., Kuzio I. V., Nytrebych Z. M., Il'kiv V. S. Asymptotic method for investigating resonant regimes of nonlinear bending vibrations of elastic shaft // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 1. – С. 68–73.
 • Nytrebych Z. M., Il'kiv V. S., Pukach P. Y., Malanchuk O. On nontrivial solutions of homogeneous Dirichlet problem for partial differential equations in a layer // Kragujevac Journal of Mathematics. – 2018. – Том 42 № 2. – С. 193–207.
 • Pukach P., Il'kiv V., Nytrebych Z., Vovk M. On qualitative methods in the investigation of the nonlinear oscillations mathematical models in some electromechanical systems // Перспективні технології і методи проектування МЕМС : матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції, 18–22 квітня, 2018 р., Поляна, Україна. – 2018. – P. 166–169.
 • Pukach P., Nytrebych Z., Il'kiv V., Vovk M., Shakhovska N., Pukach P. Galerkin method and qualitative approachs for the investigation and numerical analysis of some dissipative nonlinear physical systems // Комп'ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2018) : матеріали XIII-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 11–14 вересня 2018 р., Львів. – 2018. – P. 143–146.
 • Волянська І. І., Ільків В. С. Багатоточкова задача для рівняння з частинними похідними у двовимірній області // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Том 6, № 3-4. – С. 36–43.
 • Volyanska I., Il’kiv V. S., Symotyuk M. Nonlocal boundary-value problem for a second-order partial differential equation in an unbounded strip // Український математичний журнал. – 2018. – Том 70 № 10. – С. 1374–1381.
 • Il'kiv V., Nytrebych Z., Pukach P., Kohut I., Pakholok B. Analysis of measurement systems mathematical models by using the comparison of functions // Mathematical Modeling and Computing. – 2019 – Vol 6, № 2 – P. 268-275.
 • Pukach P., Nytrebych Z. M., Il’kiv V., Vovk M., Pukach P. P. Modified asymptotic method of studying the mathematical model of nonlinear oscillations under the impact of a moving environment // Advances in Intelligent Systems and Computing . (AISC). – 2020 – Vol 1080 : Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies. CSIT 2019. September 17-20. 2019. Lviv. Ukraine – P. 78-89
 • Pukach Petro, Nytrebych Zinovii, Ilkiv Volodymyr, Vovk Myroslava, Pukach Yulia. On the mathematical model of nonlinear oscillations under the impact of a moving environment // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 71–74.
 • Il'kiv V., Nytrebych Z., Pukach P.Ya., Kohut I., Pakholok В. Analysis of measurement systems mathematical models by using the comparison of functions // Mathematical Modeling and Computing. – 2019. – Vol. 6, № 2. – P. 268–275.
 • Nytrebych Z. M., Il"kiv V., Malanchuk O., Pukach P. On the modeling of the oscillating process of longitudinal elastic body by two-point problem // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 75–79.
 • Volyanska I., Ilkiv V., Strap N. I. Solvability conditions of nonlocal boundary value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity in a Sobolev scale and in a refined Sobolev scale // Infinite dimensional analysis and topology : inernational conference dedicated to 70th anniversary of professor Oleh Lopushansky, October 16–20, Ivano-Frankivsk, 2019. – 2019. – C. 54–55.
 • Nytrebych Z. M., Kalenyuk P. I., Ilkiv V., Symotyuk M. On nonlocal problem for the partial differential equation in complex domain // Infinite dimensional analysis and topology : inernational conference dedicated to 70th anniversary of professor Oleh Lopushansky, October 16–20, Ivano-Frankivsk, 2019. – 2019. – C. 29–30.
 • Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І. І. Solvability Conditions for the Nonlocal Boundary-Value Problem for a Differential-Operator Equation with Weak Nonlinearity in the Refined Sobolev Scale of Spaces of Functions of Many Real Variables // Український математичний журнал. – 2020. – Том 72(4). – С. 515–535.
 • Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І. І. Умови розв’язності нелокальної крайової задачі для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю в уточненій соболєвській шкалі просторів функцій багатьох дійсних змінних // Український математичний журнал. – 2020. – Том 72(4). – С. 452–466.
 • Kalenyuk P., Nytrebych Z., Volyans'ka I.I., Il'kiv V. On the unique solvability of a three-point problem for partial differential equation in a two-dimensional domain // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2020. – Vol. 246, iss. 2. – P. 170–187.
 • Нитребич З. М., Ільків В. С., Пукач П. Я., Маланчук О. М. Про нетривiальнi розв'язки однорiдної двоточкової за часом задачi для системи рiвнянь динамiчної теорiї пружностi // Нелінійні коливання. – 2020. – Т. 22, № 4. – С. 510–518.
 • Il'kiv Volodymyr, Nytrebych Zinovii, Pukach Petro, Vovk Myroslava. Two-point boundary value problem for a partial differential equation in spaces of periodic functions // Математичні студії. – 2020. – Vol. 54, № 1. – С. 79–90.
 • Ільків В. С., Страп Н. І., Волянська І. І. Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання zd/dz в уточненій шкалі просторів Соболєва // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2020. – Т. 63, № 4. – С. 5–16.
 • Il'kiv Volodymyr, Strap N., Volyans’ka I.I. Conditions of solvability of the nonlocal boundary-value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2021. – Vol. 256, No. 6. – С. 753–769.
 • Nytrebych Z., Il'kiv V., Pukach P.Ya., Malanchuk O.M. On nontrivial solutions of a homogeneous two-point (in time) problem for the system of equations of the dynamic theory of elasticity // Український математичний вісник [ISSN 1810-3200, Україна, ISSN 1072-3374, 1573-8795, Springer]. – 2021. – Vol. 254, iss. 2. – P. 261–270.

 

Навчальні посібники:

 • Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Баранецький Я.О., Ільків В.С., Киричинська І.Б. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 240 с.
 • Функції комплексної змінної. Перетворення Фур’є та Лапласа. Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 1999. – 270 с.
 • Баранецький Я.О., Гнатів Б.В., Ільків В.С., Каленюк П.І., Костенко І.С., Нитребич З.М., Новіков Л.О. та ін. Основи дискретної математики. Частина 1. Теорія множин. Комбінаторний аналіз. Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 128 с.
 • В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л. Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики. Частина 2. Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / – Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. – 184 с.
 • Каленюк П. І., Костробій П. П., Мохонько А. З., Нитребич З. М., Ільків В. С., Олексів І. Я., Кучма М. І., Бугрій Н. В., Сохан П. Л. Математичний аналіз, ч.1: підручник. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2021. – 328 c.

 

Методичні розробки:

 • Каленюк П.І., Костенко І.С., Кучмінська Х.Й., Філь Б.М., Мічуда О.Я., Пукач П.Я., Ільків В.С. Математичний аналіз. Частина 1. Границі. Диференціальне числення. Застосування Maple. Методичні вказівки . – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 80 с.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа”. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 20 с.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа”. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 16 с.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа”. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 16 с.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа”. – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 36 с.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Бобик І.О., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку: Методичні вказівки та завдання з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння з частинними похідними ” для студентів базових напрямків “Прикладна математика”, “Видавничо-поліграфічна справа”. – Львів: , 2008. – 32 с.
 • Ільків В.С., Нитребич З.М., Пукач П.Я., Сохан П.Л., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Тараса Сороки , 2008. – 28 с.