Черемних Євген Васильович

Черемних Євген Васильович
доктор фізико-математичних наук, професор

 

Наукові інтереси:   функціональний аналіз, спектральна теорія лінійних операторів.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • теорія планування експерименту
 • функціональний аналіз

 

Монографії:

 • Сегеда М. С., Черемних Є.В., Мазур Т.А., Курилишин О.М. Математичне моделювання електромагнетних процесів у трансформаторах з урахуванням розподіленості параметрів: монографія.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.—148 с.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Diaba F., Cheremnikh E. V. On asymptotic time for an evolution with non-local boundary condition. //J.Dinam.Systems and Geom. Theor., V.4, №1, 2006. P.61-77.
 • Никонець Л.О., Маліновський А.А., Черемних Є.В., Голубов С.В., Шелех Ю.Л. Оцінювання достовірної статистичної інформації про електрофізичні параметри тіла людини. // Енергетика і електрифікація,- 2006.-№5. С. 35-38.
 • Cheremnikh E.V. On the wave operator for Sturm-Liouville operators with spectral singularities. // Operator theory. Analysis and Mathematical Physics. Sweden, Lund, June 15-22. 2006. P.I 1.
 • Cheremnikh E.V., F.Diaba. On rank one perturbation. Sweden, Lund, OTAMP 2006, 15-22 June 2006. “On the waves operators for Sturm-Liouville operator with spectral singularities”
 • Cheremnikh E.V. On certain resolved convergence. Одеса, 100-річчя Крейна М.Г. Сучасний аналіз та застосування, 9-14 квітня 2007.
 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про точковий спектр транспортного оператора. // Дванадцята міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука ( 15-17 травня 2008 p. Київ). – Матеріали конференції. – Київ: ТОВ “Задруга”, 2008. – ст. 427
 • Черемних Є. Формула сліду для несамоспряженої моделі Фрідріха. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 430.
 • Cheremnikh Evgen. On an analogue of folmulae Sohotski-Plemelj // Тези доп. Міжнародної конф. "Spectral theory and differential operators", August 27-31, 2012. – TU Graz, P.7
 • Черемних Є.В., Івасик Г.В. Про транспортний оператор із заданим власним значенням // Вісник національного університету "Львівська політехніка", "Фізико-математичні науки". – 2013. – № 768. – С. 46-52
 • Ivasyk G.V., Cheremnich E.V. On transport operator with prescribed real eigenvalue // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 16-17.
 • Черемних Є.В., Сегеда М.С., Хімьюк І.В., Мазур Т.М., Курилишин О.М. Математичне моделювання розподілу напруги вздовж обмотки трансформатора під час імпульсних перенапружень // Технічна електродинаміка. –2015. – № 6. – С. 8-11.
 • Diaba F., Zemmouri A., Cheremnykh E.V. Sturm-Liouville on the line with retarted potential // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2014. – Vol. 6, Issue 3, – pp. 53-61.
 • Diaba F., Lazzibi N., Cheremnich E. V. Finitness of the point spectrum of transport operator with material 2×2 potential. // Global Journal of Pure and Applied Mathematics, V. 12, n. 3 (2016), pp. 2561-2571
 • Cheremnikh E., Ivasyk H., Kuchma M., Brodyak O., Alieksieiev V. Construction of spectral decomposition for non-self-adjoint friedrichs model operator // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 4/4 (94). – С. 6–18.

 

Навчальні посібники:

 • Черемних Є.В., Сало Т.М. Теорія планування експерименту та приклади її застосування. – Львів: Львівська політехніка, 2005 . – 148 с.

 

Методичні розробки:

 • Сорокатий М.І., Сухорольський М.А., Черемних Є.В., Микитюк О.А., Олексів І.Я., Слюсарчук О.З., Бацевич О.Ф., Лизун (Бродяк) О.Я. Функції багатьох змінних. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до типових розрахунків з курсу "Математичний аналіз" для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2006. – 24 с.
 • Мохонько А.З., Черемних Є.В., Чип М.М., Томецька С.І., Лозбень В.Л., Орищин О.Г., Зеленяк В.М., Уханська Д.В., Сорокатий М.І., Желізняк Й.Р. та інші . Теорія функції комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання.- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2007,-86 с.
 • Черемних Є.В., Чуйко Г.І. Жорданова форма матриці. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 24с.
 • А.З. Мохонько, Р.С. Мусій, Є.В. Черемних, М.М. Чип, В.Л. Лозбень, О.Г.Орищин, В.М. Зеленяк, М.І. Сорокатий, О.Я. Бродяк, І.В. Андрусяк, Й.Р. Желізняк, О.М. М’яус, Л.І. Коляса, Г.В. Івасик Теорія функцій комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей дистанційної форми навчання – Львів, Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. – 90 c.