Бобик Ігор Омелянович

Бобик Ігор Омелянович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси:   крайові задачі для загальних диференціальних рівнянь з частинними похідними, проблема “малих знаменників”.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Бобик І., Симотюк М. Про розмірність Гаусдорфа множин, які виникають у двоточкових задачах для диференціальних рівнянь // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми механіки неоднорідних структур”, т. 2. Львів, 20-23 вересня 2006 р. -С. 208-210.
 • Бобик І., Симотюк М. Доточкова задача для факторизованих рівнянь із частинними похідними. Тези міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробогатька, 24-28 вересня 2007 p., м.Дрогобич. – Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2007. – С.ЗО.
 • Бобик І.О. Оцінки характеристичних визначників задач з двома кратними вузлами для лінійних рівнянь із частинними похідними. // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика. – 2008. в. 336-337. -С. 20-28.
 • Бобик І.О., Симотюк М.М. Задача з двома кратними вузлами для лінійних факторизованих рівнянь із частинними похідними. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2010.– № 687. – С. 11-19.
 • Литвин В., Бобик І. Метод класифікації текстових документів із використанням онтологічного підходу // Вісник Тернопільського НТУ ім. І. Пулюя. – 2011– №2– с. 11-20 .
 • P. Pukach, P. Sokhan, I. Bobyk Investigation of some mathematical model of dynamics of the nonlinear flexural vibrations of a drill column // International V. Skorobohatko Mathematical Conference (August 25-28, Drogobych, Ukraine): Abstracts of conference reports. – Lviv, 2015. – P. 133.
 • Bobyk I., Pukach P. Qualitative method in the investigation of nonlinear oscillations of elastic beam / Матеріали міжнародної наукової конференції "Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування", присвяченої 80-річчю від дня народження професора В. І. Фодчука – Чернівці, 28 – 30 вересня 2016 р. – С. 110.
 • Литвин В. В., Бобик І. О., Висоцька В. А. Застосування системи алгоритмічних алгебр для граматичного аналізу символьних обчислень виразів логіки висловлювань // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2016. – № 4(39). – C. 54–67.
 • Lytvyn V., Pukach Petro, Bobyk Igor, Vysotska Victoria. The method of formation of the status of personality understanding based on the content analysis // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – № 5/2 (83). – P. 4–12.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Bobyk I. A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist’s competences // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – Vol.6, № 2(84). – P. 4–14.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Pukach P., Ugryn D., Bobyk I. Development of a method for the recognition of author’s style in the Ukrainian language texts based on linguometry, stylemetry and glottochronology // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 4/2 (88). – P. 10–19.
 • Бобик І. О., Симотюк М. М. Задача типу Діріхле для рівнянь із частинними похідними з відхиленим аргументом // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Математика і інформатика". – 2017. – Вип. № 2 (31). – С. 21–27.
 • Литвин В., Оборська О. В., Висоцька В. А., Бобик І. О. Метод аналізу авторства тексту на основі стилеметрії // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції, 21–27 травня 2018 р., м. Залізний Порт. – 2018. – C. 240–243.
 • Brodyak Oksana, Lytvyn V., Vysotska Victoria, Bobyk I, Malanchuk O., Ryshkovets Yu., Pelekh I., Bobrivetc V., Panasyuk V. Development of the system to integrate and generate content considering the cryptocurrent needs of users // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2019. – № 1/2 (97). – C. 18–39.
 • Burov Yevhen, Rusyn B., Pohreliuk Liubomyr, Oleshek O., Gozhyj A., Bobyk Igor, Chyrun Lyubomyr. Web resource changes monitoring system development // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2386 : Workshop proceedings of the 8th International conference on "Mathematics. Information technologies. Education" MoMLeT&DS 2019. – P. 255–273.
 • Antonyuk N., Vysotsky A., Vysotska V., Lytvyn V., Burov Y., Demchuk A., Lyudkevych I., Chyrun L., Chyrun S., Bobyk I. Consolidated information web resource for online tourism based on data integration and geolocation // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 15–20.
 • Antonyuk N., Vysotsky A., Vysotska V., Lytvyn V., Burov Y., Demchuk A., Lyudkevych I., Chyrun L., Chyrun S., Bobyk I. Consolidated information web resource for online tourism based on data integration and geolocation // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали XІV-ої Міжнародної науково-технічної конференції CSIT-2019 (Львів, 17-20 вересня 2019 р.). – 2019. – C. 15–20.
 • Nytrebych Z.M., Pukach P.Ya., Bobyk I., Symotyuk M.M., Kuz A. Mathematical simulation of electric voltage in lossy transmission line and the problems of optimizing mems-devices parameters // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 87–90.
 • Berko A., Pelekh I., Chyrun L., Bublyk M., Chyrun L., Bobyk I., Matseliukh Y . Application of ontologies and meta-models for dynamic integration of weakly structured data // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 432–437.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Сухорольський М.А., Білонога Д.М., Бобик І.О., Бродяк О.Я., Веселовська О.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Лазько В.А., Луцев Є.М., Мандзинець І.В., Рибицька О.М., Томецька С.І., Чип М.М. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 1. / За редакцією проф. Ю.К. Рудавського. — Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 350 с. (2-ге вид., виправ. і доп. –2008 р.)
 • Рудавський Ю.К., Каленюк П.І., Тацій Р.М. Олексів І.Я., Бобик І.О. та ін. Збірник задач з диференціальних рівнянь. – Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 244 с.
 • Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. – Львів: Львівська політехніка, 2002. – 308 с.
 • Понеділок Г.В., Слюсарчук О.З., Бобик І.О., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 124 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 1. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 148 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Математичний аналіз. Частина 2. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 150 с.
 • Білущак Г.І., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 240 с.
 • Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2004.- 448с.
 • Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Дослідження операцій. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2008.- 468с.
 • Бобик О. І., Бобик І.О., Литвин В.В. Рівняння математичної фізики. – Львів: Вид-во “Новий світ – 2000″, 2010 . – 252 с.
 • Фещур Р.В., Кічор В.П., Олексів І.Я., Бобик І.О., Квіт Р.І., Крупка З.І. та ін. Економіко-математичне моделювання. – Львів: Вид-во “АЖУР”, 2010 . – 340с.
 • П.І. Каленюк, З.М. Нитребич, Р.М. Тацій, Ю.К. Рудавський, І.В. Андрусяк, І.О. Бобик, І.М. Зашкільняк, І.Я. Олексів, М.Ф. Стасюк Збірник задач з диференціальних рівнянь: Навч. посібник / за ред. проф. П.І. Каленюка.—Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016.—236 с.
 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 1. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.) / Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 185 с. – Бібліогр.: с. 185. Номер та дата реєстрації: Е41-143-87/2015
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=13651

 • З.М. Нитребич, П.Я.Пукач, І.О. Бобик, М.І. Вовк, Л.І. Коляса Математичний аналіз, частина 2. Навчальний електронний посібник, рекомендований Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №3 від 20.10.2016 р.)/ Ін-т прикладної математики та фундаментальних наук Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 121 с. – Бібліогр.: с. 121. Номер та дата реєстрації: Е41-143-177/20165 від 14.09.2016 р.
  Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003

 

Методичні розробки:

 • Г.В. Понеділок, І.М. Зашкільняк, Л.П. Швець, Л.В. Гошко, В.О. Коломієць, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, Р.І. Квіт, О.Г. Орищин, В.Д. Гонтар, Б.Г. Качурін, М.І. Копич, Вища математика: Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи з курсів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, “Математичний аналіз” для студентів базового напрямку “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, -Львiв, НУ “Львiвська полiтехнiка”, 2000,- 64с.
 • Бацевич О.Ф. , Крупка З.І., Бобик І.О., Зеленяк В.М., Сало Т.М., Лозбень В.Л., Мусій Р.С., Тимошенко Н.М., Гіссовська Н.Б., Мандзинець І.В. Лінійна алгебра,аналітична геометрія, математичний аналіз (частина1). – Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів стаціонарної форми навчання спеціальностей “Економіка та підприємництво”, “Менеджмент”. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2006.-64 с.
 • Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними” для студентів базових напрямків “Прикладна математика”, “Видавнича справа” / В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 32 c.
 • Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичне програмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р. -64 стор.
 • Білонога Д.М., Бобик І.О., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для індивідуальної роботи студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика”, Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2011 р., -58 стор.
 • Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 72с.
 • Рибицька О.М., Слюсарчук О.З., Орищин О.Г., Бобик І.О., Білонога Д.М. Математичний аналіз. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахункової роботи студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика". –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013 – 60с.