Декілька важливих підсумків

Наприкінці 2020 року на кафедрі загальної фізики відбулись дві важливі події – два докторанти кафедри представили свої докторські дисертації. Обидві доповіді заслуховувались на платформі Teams в дистанційному режимі в присутності всіх викладачів кафедри та запрошених гостей.

3 грудня 2020 року
відбувся розширений міжкафедральний семінар кафедри з приводу доповіді докторанта кафедри загальної фізики Петруся Романа Юрійовича за матеріалами дисертаційного дослідження: “Структурно-морфологічні та оптоелектронні властивості тонких плівок халькогенідів кадмію”, представленої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – “Фізика і хімія поверхні”.
На засідання були запрошені:
Стахіра Павло Йосипович, д.т.н., проф., проф. кафедри електронних приладів Національного університету “Львівська політехніка”;
Лукіянець Богдан Антонович д.ф.-м.н., проф., проф. кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Національного університету “Львівська політехніка”;
Круковський Семен Іванович д.т.н., начальник відділу Науково-виробничого підприємства “Електрон-Карат”;
Іващишин Федір Олегович д.т.н., с.н.с кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства Національного університету “Львівська політехніка”.

23 грудня 2020 року
заслуховувалась доповідь про представлення докторської дисертації доцента кафедри загальної фізики Коломійця Олександра Вікторовича.

Рецензенти: проф. Ільчук Г.А., проф. Зачек І.Р., проф. Ющук С.І. та інші.

Керівник семінарів: д.т.н. Ющук С.І.