БІЛЕНЬКА ОЛЬГА БОГДАНІВНА

Біленька Ольга Богданівна

БІЛЕНЬКА  ОЛЬГА БОГДАНІВНА

доцент, канд.фіз.-мат.наук

1972 р.н.

Народилась 1972 року у Львові. У 1994 р. закінчила Львівський державний університет ім І.Франка (фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики). В 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Спектроскопія радіаційно-стійких нелінійно-оптичних кристалів” (науковий керівник – проф.Довгий Я.О.).

З 2009 р. працювала на кафедрі фізики на посаді старшого викладача, з 2013 р. – на посаді доцента кафедри. У 2015 р. отримала вчене звання доцента.

Основний напрям наукових досліджень – спектроскопія твердого тіла, нелінійно-оптичні матеріали та їх радіаційна стійкість.

Виконує обовязки системного адміністратора кафедри.

Останні найбільш вагомі публікації:

Науково-дослідницька робота

1. I.R.Zachek, Ya.Shchur, R.R.Levitskii, O.B.Bilenka On thermodynamic and dielectric properties of PbHPO4 and PbHAsO4 crystals.- Physica B, 452 (2014).- P.152-158.
2. I.R.Zachek, R.R.Levitskii, Ya.Shchur, O.B.Bilenka Thermodynamic and dynamic dielectric properties of one-dimensional hydrogen bonded ferroelectric of PbHPO4-type. –Condensed Matter Physics, 2014. – Vol.17, No 4, 43702:1-12.
3. І.Р.Зачек., Р.Р.Левицький, О.Б.Біленька Повздовжні діелектричні, п’єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектрика CsH2AsO4. – Фізика і хімія твердого тіла, 2014. – Т.15, №4.- С.733-740.
4. Ющук С.І., Юр′єв С.О., Цюпко Ф.І., Біленька О.Б. ЯГР дослідження магнітних властивостей нанорозмірних порошків магнетиту.- Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2014.- т.12, №4 – С.797-808.

5. І.Р.Зачек, Р.Р.Левицький, О.Б.Біленька Повздовжні діелектричні, п’єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектрика CsH2AsO4. //Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №4. – c.733-740.

6. I.R.Zachek, R.R.Levitskii, Ya.Shchur, O.B.Bilenka. Thermodynamic and dyna­mic dielectric properties of one-dimensional hydrogen bonded ferroelectric of PbHPO4-type. //Condensed Matter Physics. – 2014. – V.17, № 4. – p.43702:1-12.

7. I.R.Zachek, R.R.Levitskii, Ya.Shchur, O.B.Bilenka. Statistical theory of thermodynamic and dynamic properties of the RbHSO4 ferroelectrics. //Condensed Matter Physics. – 2015. – V.18, № 4. – p. 43703:1-16.

8. Ющук С. І., Юр’єв С. О., Біленька О. Б., Горіна О. М. Вирощування і властивості товстих епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату // Металофізика та новітні технології. – 2018. – Том 40 № 9. –  С. 1247–1256.

9. Zachek I. R., Levitskii*** R. R., Vdovych*** A. S., Bilenka O. Dynamic properties of NH3CH2COOH_H2PO3 ferroelectric // Condensed Matter Physics. – 2018. – Vol. 21, № 1. –  P. 13704: 1–13704: 13

Навчально-методична робота
1. І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, О.Б.Біленька, М.М.Романюк Визначення відношення теплоємностей СP/CV повітря методом Клемана-Дезорма. Методичні вказівки до лабораторної роботи №30 з курсу загальної фізики для студентів всіх форм навчання.- Львів, вид-во Львівської політехніки, 2014.- 7с.
2. Зачек І.О., Ющук С.І., Біленька О.Б. Фізика і хімія (навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів).- Львів: Афіша, 2014.- 352 с.
3. Лопатинський І.Є., Біленька О.Б., Романюк М.М. Вивчення сферичної аберації лінзи. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу загальної фізики для студентів всіх форм навчання.- Львів, вид-во Львівської політехніки, 2014.- 7 с.
4. Лопатинський І.Є., Біленька О.Б., Романюк М.М., Коломієць О.В. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики «Хвильова оптика. Інтерференція світла».- Львів, 2014.- 32 с.
5. Біленька О.Б., Дубельт С.П., Коломієць О.В., Лобойко В.І., Романюк М.М. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики «Електростатика».- Львів, 2014.- 36 с.
6. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Юрєв С.О., Гончар Ф.М., Білинський Ю.М., Біленька О.Б., Габа В.М., Горіна О.М., Дубельт С.П., Ільчук Г.А., Захаряш О.С., Каркульовська М.С., Коломієць О.В., Кравчук І.М., Крушельницька Т.Д., Лобойко В.І., Покладок Н.Т., Рибак О.В., Романюк М.М., Українець Н.А. Лабораторний практикум з фізики. Механіка та молекулярна фізика. Частина 1. – Львів, Вид-во Львівської політехніки, 2015.- 188 с.

7. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

Контакти: НУ ЛП, головний корпус, к.137

Email: olha.b.bilenka@lpnu.ua