ЛОПАТИНСЬКИЙ ІВАН ЄВСТАХОВИЧ

ЛОПАТИНСЬКИЙ ІВАН ЄВСТАХОВИЧ
к.ф-м.н., професор, завідувач кафедри
1944 р.н.

ЛОПАТИНСЬКИЙ ІВАН ЄВСТАХОВИЧУ 1965 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет. З 2001 року працює на кафедрі на посаді завідувача кафедри.

В 1975 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2004 року – професор кафедри фізики.

Основний напрям наукових досліджень – Отримання та дослідження фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів А2В6.

Автор і співавтор понад 120 наукових праць та методичних розробок і 5 патентів. Приймав участь в близько 160-ти наукових конференціях.

В університеті читає курс фізики.

Наукові статті останніх років:
1. I.S.Virt, Y.Tur, I.O.Rudyi, I.Ye.Lopatynskyi, M.S.Frugynskyi, I.V.Kurilo, E.Lusakowska, B.S.Witkowski, G.Luka Control of the crystal structure and electrical transport in undoped PbTe films grown by pulsed laser deposition //Journal of Crystal Growth. – 2015. – V. 432. – P.19–23.
2. I.S.Virt, Yu.Pavlovskyy, V.Habinskij, P.Potera, M.Trzyna, W.Bochnowski, S.Adamiak, A.Dziedzic, J.Cebulski, G.Luka, I.O.Rudyj, I.Ye.Lopatynskyi Optical and structural properties of AlN thin films obtained by PLD method //WUlFENIA, Journal, Klagenfurt, Austria. – 2015. – Vol 22, № 4. – p.138-151.
3. С.В.Сиротюк, В.М.Швед, І.Є.Лопатинський, Н.О.Щербань Електронна структура напівметалевого кристала CoFeMnSi, отримана з урахуванням сильних кореляцій 3d електронів //Журнал нано- та електронної фізики. – 2016.-Том 8, № 2.- 02016(7c.).
4. I.S.Virt, I.O.Rudyi, I.Ye.Lopatynskyi, Yu.Dubov, Y.Tur, E.Lusakowska, G.Luka Growth Mechanisms and Structural Properties of Lead Chalcogenide Films Grown by Pulsed Laser Deposition // Journal of Electronic Materials № 8 . – 2016. – P.1–7

5. Syrotyuk S., Lopatynskyi I., Shved V. The electronic band structure of the BaSnO3 and SrSnO3 perovskites calculated within the GGA and GW approaches // Журнал нано- та електронної фізики. – 2018. – Том 10, № 5. –  С. 05036-1–05036-5.

Тези конференцій:
1. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт. Вплив дефектів епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату на їх магнітні властивості //Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6). – Одеса, 29.09. -3.10.2014. – Одеса, 2014 – С.151.
2. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт, В.І.Лобойко ЯГР дослідження фазового переходу в Fe3O4 – Fe2O3в мікро/нанопорошках фериту заліза //Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6). – Одеса, 29.09. -3.10.2014. – Одеса, 2014. – С.159.
3. Virt I.S., Rudyj I.O., Lopatynskyi I.Ye. Morphology of Surfaces of PbTe Films Grown by Pulsed Laser Deposition //Proceedings of ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk. – P.90.
4. I.Virt., I.Rudyj, I.Lopatynskyi, E.Lusakowska, G.Luka Morphology of surfaces of lead chalcogenides films grown by pulsed laser deposition //Proceedings of International Scientific and Technical Conference “Laser technologies. Laser and their application”, LTLA-2015. – 16-18 June, 2015. – Drogobych, Ukraine. – P.82.
5. I.Rudyj, M.Frugynskyi, I.Lopatynskyi, I.Virt, Yu.Dubov PbTe/CdTe films grown by pulsed laser deposition //Proceedings of International Scientific and Technical Conference “Laser technologies. Laser and their application”, LTLA-2015. – 16-18 June, 2015. – Drogobych, Ukraine. – P.85.
6. Yu.Pavlovskyy, V.Habinskij, I.Virt, M.Trzyna, W.Bochnowski, S.Adamiak, A.Dziedzic, J.Cebulski, P.Potera, I.Rudyj, I.Lopatynskyi Рroperties of thin metal nitride films obtained by laser deposition // Proceedings of International Scientific and Technical Conference “Laser technologies. Laser and their application”, LTLA-2015. – 16-18 June, 2015. – Drogobych, Ukraine. – P.88.
7. I.Virt., I.Rudyj, I.Lopatynskyi, E.Lusakowska, G.Luka Morphology of surfaces of lead chalcogenides films grown by pulsed laser deposition.(Third UK-Ukraine-Spain Meeting on the Solar Physics and Space Science. – 7-11 September, 2015. – Lviv, Ukraine.)
8. I.Rudyj, M.Frugynskyi, I.Lopatynskyi, I.Virt, Yu.Dubov PbTe/CdTe films grown by pulsed laser deposition. (Third UK-Ukraine-Spain Meeting on the Solar Physics and Space Science. – 7-11 September, 2015. – Lviv, Ukraine.)
9. Yu.Pavlovskyy, V.Habinskij, I.Virt, M.Trzyna, W.Bochnowski, S.Adamiak, A.Dziedzic, J.Cebulski, P.Potera, I.Rudyj, I.Lopatynskyi Рroperties of thin metal nitride films obtained by laser deposition.(Third UK-Ukraine-Spain Meeting on the Solar Physics and Space Science. – 7-11 September, 2015. – Lviv, Ukraine.)
10. Yu.Pavlovskyy, V.Habinskij, I.Virt, M.Trzyna, W.Bochnowski, S.Adamiak, A.Dziedzic, J.Cebulski, P.Potera, I.Rudyj, I.Lopatynskyi Рroperties of thin metal nitride films obtained by laser deposition.(Third UK-Ukraine-Spain Meeting on the Solar Physics and Space Science. – 7-11 September, 2015. – Lviv, Ukraine.)
11. Сиротюк С.В., Лопатинський І.Є., Швед В.М., Щербань Н.О. Електронні й магнітні властивості сплавів CoFeMnX //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференцiї «Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали». – Луцьк-Світязь, 1–4 червня 2016 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016.- с.174-177.
12. S.V.Syrotyuk, I.Ye.Lopatynakyi, (V.M. Shved), Yu.V.Klysko. The spin-polarized electronic energy bands of RbVF3 perovskite calculated with the hybrid exchange-correlation functional //Тези доповідей VII української наукової конференції з фізики напівпровідників. – 26 – 30 вересня 2016, Дніпро. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2016. – с.475-476.
13. Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С., Тур Ю.В. Тонкоплівкові термоелектричні структури на основі халькогенідів свинцю // Тези доповідей VII української наукової конференції з фізики напівпровідників. – 26 – 30 вересня 2016, Дніпро. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2016. – с. 429–430.
14. Сиротюк С.В., Лопатинський І.Є., (Швед В.М.), Щербань Н.О. Електронні й магнітні властивості сплавів CoFeMnX. (VIII Міжнародна наукова конференція “Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали”. – Луцьк-Світязь, 1-4 червня 2016 р.)
15. S.V.Syrotyuk, Lopatynakyi I.Ye., (V.M.Shved), Yu.V.Klysko. The spin-polarized electronic energy bands of RbVF3 perovskite calculated with the hybrid exchange-correlation functional. (VII українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – 26 – 30 вересня 2016, Дніпро.)
16. Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С., Тур Ю.В. Тонкоплівкові термоелектричні структури на основі халькогенідів свинцю. (VII українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – 26 – 30 вересня 2016, Дніпро.)

17.Virt I., Tur Y., Adamiak S., Сieniek B., Lopatynskyi I., Fruginskyi M. PbTe тhin films grown by PLD method // Nanomaterials: applications and properties : proceedings of 2018 IEEE 8th International conference (September 9–14, 2018, Zatoka, Odesa Region, Ukraine). – 2018. – P. 04NCEE16-1–04NCEE16-3.

18. Швед В. М., Лопатинський І. Є., Сиротюк*** С. В. Квазічастинкові поправки до власних значень енергій кристалів (Ba,Sr)SnO3 // Релаксаційно, нелінійно, акустооптичні процеси і матеріали : матеріали об’єднаного наукового заходу, Луцьк, озеро Світязь, Україна, 01.06–05.06.2018. – 2018. – C. 182–183.

19. Virt I., Tur Y., Adamiak S., Сieniek B., Lopatynskyi I., Fruginskyi M. PbTe thin films grown by PLD method // VIIІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників : тези доповідей, Ужгород, 2–4 жовтня 2018 року. – 2018. – P. 437–438.

20. Вірт І. С., Лопатинський І. Є., Фружинський Ф. С. Спектральний аналіз морфології поверхні тонких плівок // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 66.

Навчальні посібники та підручники:
1. Зачек І.Р. Фізика і енергетика: посібник. /І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, Ф.М.Гончар, І.Є.Мороз. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 368 с.
2. Лабораторний практикум з фізики. Ч.1: Механіка та молекулярна фізика: навчальний посібник. / І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, С.О.Юр’єв, Ф.М.Гончар, Ю.М.Білинський. – Львів: Видавництво ьвівськоїполітехніки, 2015. – 188 с.
3. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.
4. Фізика для студентів геодезичних напрямків: навч. посібник /Зачек І.Р., Лопатинський І.Є., Горіна О.М., Юр’єв С.О. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 304 с.
5. Physics Lab Manual for foreign students: workbook/ I.Ye.Moroz, M.S.Karkulovska; by edition of I.Ye. Lopatynskyi. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – 104 p.