ЗАЧЕК ІГОР РОМАНОВИЧ

ЗАЧЕК ІГОР РОМАНОВИЧ

ЗАЧЕК ІГОР РОМАНОВИЧ
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Загальні відомості
Народився 24 липня 1948 року у м. Львові.
У 1972 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет за спеціальністю фізика, викладач фізики.
У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Релаксационные явления в сегнетоактивных соединениях типа ортофосфатов” у спеціалізованій вченій раді Інституту теоретичної фізики АН УРСР.
Доктор фізико-математичних наук з 2013 року. Дисертацію на тему ” Мікроскопічна теорія властивостей сегнетоактивних сполук сім’ї КН2РО4 і сегнетової солі з врахуванням п’єзоелектричного зв’язку” захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Вчене звання доцента кафедри фізики присвоєно у 1990 р.
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:
з 02.08.1982 по 19.09.1987 – асистент кафедри фізики Львівського зооветеринарного інституту;
з 21.09.1987 по 16.10.2014 – доцент кафедри фізики,
з 17.10.2014 по теперішній час – професор кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”,
15.12.2015 р. присвоєно вчене звання професора.

Навчальна робота
В університеті читає курс загальної фізики (лекційний курс для студентів напрямку “Будівництво”). Проводить практичні та лабораторні заняття.

Наукові інтереси
Основний напрям наукових досліджень — дослідження статичних діелектричних, п’єзоелектричних, пружних, теплових і діелектричних динамічних властивостей сегнетоактивних сполук типу порядок – безпорядок.
Основні публікації
Автор і співавтор 198 публікацій, з них 62 наукових, в тому числі 32 у фахових виданнях, 30 статей у виданнях, що входять до НМБД і 40 праць навчаль¬но – методичного характеру.
Є автором 18 навчальних посібників, 2 з яких та 3 підручники мають гриф МОН України.

Найвагоміші наукові публікації
1. P.P. Левицкий, И.Р. Зачек, В.И. Вараницкий. Релаксационные процессы, описываемые моделью Изинга. Кластерное приближение. Укр. фіз. журн., 1979, 24, № 10, с.1486-1495.
2. И.Р. Зачек, P.P. Левицкий. Релаксационная динамика дейтерированных сегнетоэлектрических ортофосфатов. Теорет. и математ.физика, 1980, 43, № 1, с. 128-137.
3. P.P.Левицкий, И.Р.Зачек, В.И.Вараницкий Релаксационная динамика сегнетоактивных соединений типа порядок-беспорядок с асимметричным одночастичным потенциалом с двумя минимумами. Укр.фіз.журнал 1980, 25, № 11, с.1766-1774.
4. P.P.Левицкий, И.Р.Зачек, В.И.Вараницкий Релаксационная динамика сегнетоэлектрика RbHS04. Физика тв.тела. 1980, 22, № 9, с. 2755-2759.
5. P.P. Левицкий, Ю.Т.Антоняк, И.Р.Зачек Релаксационные явления в дейтерированной сегнетовой соли. Укр.фіз.журн. 1981, 26, № 11, с. 1835-1838.
6. R.Mizeris, J.Grigas, R.R.Levitsky, I.R.Zachek, S.I.Sorokov Relaxational dynamics of hydrogen-bonded ferroelectrics. Ferroelectrics.1990, 108, р.261-266.
7. R.R.Levitsky, I.R.Zachek, I.V.Kutny, J.I.Schur, J.Grigas, R.Mizeris Relaxational dynamics of monoclinic ferroelectric RbD2P04. Ferroelectrics, 1990, 110, р.85-98.
8. P.P.Левицький, І.Р.Зачек, А.П.Моїна. Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід та фізичні властивості антисеґнетоелектриків типу DADP. Журн.фіз. досліджень. 1997, 1, № 4, с.577-588.
9. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, R.O.Sokolovskii. To the theory of relaxation phenomena in quasi-one-dimensional fer¬roelectrics with hydrogen bonds. Nonequilibrium statistical operator approach. Condens. Matter Phys. 1998, 1, № 4(16), р. 849-872.
10.I.V. Stasyuk, R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.P.Moina The KD2PO4 ferroelectrics in external fields conjugate to the order parameter: Shear stress. Phys.Rev.В., 2000, 62, № 10, р. 6198-6207.
11. I.V.Stasyuk, R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.S.Duda Influence of stress on phase transition and physical properties of KD2PO4 type ferroelectrics. Condens. Matter Phys., 2001, 4, № 3(27), р. 553-578.
12. R.R. Levitskii, I.R.Zachek, A.P.Moina, A.S.Duda Longitudinal dielectric relaxation in KD2PO4 under hydrostatic pressure. Condens.Matter Phys., 2002, 5, № 3(31), р.541-552.
13. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, T.M.Verkholyak, A.P.Moina. Dielectric, piezoelectric and elastic properties of the Rochelle salt NaKC4H406-4H20: A theory. Phys.Rev.В. 2003, 67, № 17, р.112-174.
14. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, T.M.Verkholyak, A.P.Moina. Role of piezoelectricity in dielectric response of Rochelle salt type crystals. Condens. Matter Phys., 2003, 6, № 2(34), р.261-270.
15. A.P.Moina, R.R.Levitskii, I.R.Zachek. Piezoelectric resonance and sound attenuation in Rochelle salt. Ferroelectrics. 2005, V.317, p.31-36.
16. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.P.Moina. Monoclinic elastic and piezoelectric properties of Rochelle salt. Description within the modified Mitsui model. Condens. Matter Phys.2005, V.8, p.881-890.
17. A.P.Moina, R.R.Levitskii, I.R.Zachek. Piezoelectric resonance and sound attenuation in Rochelle salt NaKC4H4O64H2 O. Phys.Rev.B. 2005., V.71, Р. 134108-1-134198-8.
18. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.P.Moina, A.S.Vdovych. Longitudinal relaxation of mechanically free КН2РО4 type crystals. Piezoelectric resonance and sound attenuation. Condens Matter Phys, 2008, V.11, №3(55), p.555-570
19. R.R.Levitsky, I.R.Zachek, A.S.Vdovych, S.I.Sorokov. Thermodynamics and dynamical properties of the КН2РО4 type ferroelectric compounds. A unified model. Condens Matter Phys., 2009, V.12, №1, p.75-119.
20. R.R.Levitsky, I.R.Zachek, A.P.Moina, A.S.Vdovych. Longitudinal relaxation of ND4D4PO4 type antiferroelectrics. Piezoelectric resonance and sound attenuation. Conden. Matter Phys., 2009, V.12, p.275-294.
21. R.R.Levitsky, I.R.Zachek, A.S.Vdovych, I.V.Stasyuk Influence of transverse electric fields on dielectric, piezoelectric elastic and thermal properties of the Rochelle salt NaKC4H4O6∙4H2O. Condens Matter Phys., 2009, V.12, №2, p.295-317.
22. Р.Р.Левицький, І.Р.Зачек, А.С.Вдович. Поперечна релаксація в сегнетоелектрика з водневими зв’язками сім’ї КН2РО4. Фізика і хімія твердого тіла. 2009, т.10, №2, с.377-388.
23. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.S.Vdovych, A.P.Moina. Longitudinal dielectric, piezoelectric, elastic and thermal characteristics of the KH2Po4 type ferroelectrics. Журнал фізич¬¬них досліджень. 2010, т.14, №1, 1701 (17с).
24. R.R. Levitskii, I.R.Zachek, A.Ya.Andrusyk The thermodynamics of the Rochelle Sale NaKC4H4O6 4H2o crystael studied witrin the witsui model extcnded by piezoelectric interaction and transverse field. Журнал фізичних досліджень. 2010, т.14, №-33701 (11с).
25. Р.Р.Левицький, І.Р.Зачек, А.С.Вдович Статичні діелектричні, п’єзоелектричні і пружні властивості антисегнетоелектриків NH4H2HO4 I ND4D2PO4. Фізика і хімія твердого тіла. 2009, т.10, №3, с.635-645.
26. R.R.Levitskii, A.Ya.Andrusyk, I.R. Zachek. Dynamics of the Rechelle salt NaKC4H2O6 4H2O crystal studied within the Mitsui model extended by piezoelectric interaction and transverse field. Condens Matter. Phys., 2010, v.13, № 1, p. 1370511-16.
27. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.S.Vdovych, A.P.Moina. Iongitudinal dielectric,piezoelectric,elastic and thermal characteristics of the KH2PO4 type terroelectrics. Журнал фізичних досліджень. T.14, №1, 2010, 1701(17с).
28. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.Ya.Andrusyk.The thermodynamics of the Rochelle Selt crystal studied within the Mitsui model extended by piezoelectric interaction and transverce field. Журнал фізичних досліджень. T.14, № 3.2010, 3701 (11c) .
29. Р.Р.Левицький, І.Р.Зачек, А.С.Вдович.Статичні, діелектричні, п’єзоелектричні і пружні властивості сегнетоелектриків KH2PO4K(H0.12D0.88)2PO4. Фізика і хімія твердого тіла. 2011, №1, 12, c. 62-68.
30. Р.Р.Левицкий, И.Р.Зачек, Л.Н.Коротков, А.С.Вдович, С.И.Сороков. Об особенностях поведения продольных статических и динамических диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих характеристик кристаллов КН2РО4, NH4H2PO4. Известия РАН, серия физическая. 2011, 75, №10, с.1473-147.
31. Р.Р.Левицький, І.Р.Зачек, А.С.Вдович. Діелектричні, п’єзоелектричні,пружні й теплові властивості сегнетової солі NaKC4H4O64H2O. Журнал фізичних досліджень. 2012, №1-2,т.16, с.1704-1704-15.
32. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.S.Vdovych. Zongitudinal relaxation of mechanically clamped КН2РО4 type crystals. Condens. Matter Phys., 2012, v.15,№3, p.33705:1-20.
33. Р.Р.Левицький, І.Р.Зачек, А.С.Вдович. Поздовжня релаксація квазіодновимірних сегнетоелектриків типу СsH2PO4. ФХТТ, 2012, т.13,№3, с.607-614.
34. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.S.Vdovych. Dielectric Properties of Monoclinic RbD2PO4. The In¬flu-ence of Hydrostatic Pressure. Ferroelectrics, 2013, 444:67-75.
35. Р.Р.Левицький, І.Р. Зачек, А.С.Вдович І.В.Стасюк. Вплив п’єзоелектричного зв’язку на деформаційні ефекти в сегнетоелектриках K(H1-х Dх)2 PO4, Журн.фізич.дослідж., №4, т.17, 2013, c. 4703-11–4703-12.
36. I.R.Zachek, Ya.Shchur, R.R.Levitskii, O.B.Bilenka. On thermodynamic and dielectric properties of PbHPO4 and PbHAsO4 crystals. Physica B, 452 2014, p.152-158.
37. І.Р.Зачек, Р.Р.Левицький. Статичні діелектричні, п’єзоелектричні та пружні властивості антисегнетоелектриків NH4H2PO4 і NH4H2AsO4 .Журн.фізичн. досліджень, №2/3,т.18, 2014, c. 2703-1–2703-7.
38. I.R.Zachek, R.R.Levitskii, Ya.Shchur, O.B.Bilenka. Thermodynamic and dynamic dielectric properties of one-dimensional hydrogen bonded ferroelectric of PbHPO4-type. Condens. Matter Physics, 2014, Vol.17, No 4, 43702:1-12.
39. І.Р.Зачек., Р.Р.Левицький, О.Б.Біленька Повздовжні діелектричні, п’єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектрика CsH2AsO4. – Фізика і хімія твердого тіла, 2014. – Т.15, №4.- c.733-740.
40. A.S.Vdovych, A.P.Moina, R.R.Levytskii, I.R.Zachek. Electrocaloric effect in KH2PO4 family crystals. Conden. Matter Phys., 2014, vol.17, №4, 43703: 1-10
41. R.Levytskii, I.Zachek, A.Vdovych, L.Korotkov, D.Likhovaja. Dielectric, Electromechanical, and Elastic Properties of K1-x(NH4)xH2PO4 Compounds. Ferroelectrics. 2015, 474, 8-19,.
42. І.Р.Зачек, Р.Р.Левицький, А.С.Вдович. Вплив гідростатичного тиску  і напруги зсуву  на фазові переходи та термодинамічні характеристики сегнетоелектрика RbHSO4. //Журнал фізичних досліджень. – 2015. – № 3, т.19. – с.3703-1–3703-9.
43. I.Zachek, Ya.Shchur, R.Levytskii. Electromechanical and relaxation dielectric properties of RbHSO4. Physica B, 2015, 478, p.113-121.
44. I.R.Zachek, R.R.Levitskii, Ya.Shchur, O.B.Bilenka.  Statistical theory of thermodynamic and dynamic properties of the RbHSO4 ferroelectrics. //Condensed Matter Physics. – 2015. – V.18, № 4. – p. 43703:1-16.  
45. R.R.Levitskii, I.R.Zachek, A.P.Moina, A.S.Vdovych Piezoelectric Resonance in KH2PO4 Type Crystals Revisited //Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т.16, № 3. – c.464-468.
46. A.S.Vdovych, A.P.Moina, R.R.Levitskii, I.R.Zachek Piezocaloric and multicaloric effect in the type ferroelectrics. //Ferroelectrics. – 2016, V. 501. – P.83-90.
47.Zachek I. R., Levitskii R., Vdovych A. S. The effect of hydrostatic pressure on thermodynamic characteristics of NH3CH2COOH_H2PO3 type ferroelectric materials // Condensed Matter Physics. – 2017. – Том 20 № 4. –  С. 43707-1–43707-14.
48.Zachek I. R., Levitskii R. R., Vdovych A. S., Bilenka O. Dynamic properties of NH3CH2COOH_H2PO3 ferroelectric // Condensed Matter Physics. – 2018. – Vol. 21, № 1. –  P. 13704: 1–13704: 13.
49. Zachek I. R., Levitskii R. R., Vdovych A. S. Influence of uniaxial pressures on dynamic properties of NH3CH2COOH_H2PO3 ferroelectric // Журнал фізичних досліджень. – 2018. – Т. 22, № 2. –  С. 2702 -1–2702-12.
50. Zachek I. R., Levitskii R. R., Vdovych A. S. Deformation effects in glycinium phosphite ferroelectric // Condensed Matter Physics. – 2018. – Vol. 21, № 3. –  P. 33702-1–33702-17.
51. Vdovych A. S., Zachek I. R., Levitskii R. R. Influence of longitudinal electric field on thermodynamic properties of NH3CH2COOH_H2PO3 ferroelectric. // Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – Vol. 63, № 4. –  С. 350–361.

 

Найважливіші методичні розробки
1.І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, В.М.Габа, І.М.Кравчук, Ф.М.Гончар, А.М.Андрейко. Задачі з фізики. Методичні вказівки. Приклади розв’язування. Навчальний посібник. Вид.НУ “ЛП”, Львів, 2001, 109с.
2.І.Р.Зачек, І.М.Кравчук, Б.М.Романишин, В.М.Габа, Ф.М.Гончар. Курс фізики Підручник. Вид.”Бескид Біт”, Львів, 2002, 375с.
3.І.Р.Зачек, Б.М.Романишин. Фізика. Навчальний посібник. Вид.НУ”ЛП”, Львів, 2002, 231с.
4.І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, Й.Я.Хром’як. Висвітлення досягнень українських фізиків в курсі фізики. Вид. НУ”ЛП”, Львів, 2003, 82с.
5.І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, В.М.Середа, Т.Крушельницька, Н.А.Українець. Збірник задач з фізики. Навчальний посібник. Вид.НУ”ЛП”, Львів, 2003, 109с.
6.М.М.Рудка, І.Є.Лопатинський, С.О.Юр’єв, І.Р.Зачек, М.І.Лосик, В.М.Габа. Лабораторний практикум з фізики, ч.3., Навчальний посібник. Вид.НУ «ЛП», Львів, 2006, 263с.
7.Зачек І.Р., Рибак О.В., Когут З.О. Тестові завдання до лабораторних робіт механіко молекулярної лабораторії. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2008, с.20.
8.Б.М. Романишин, І.Р. Зачек, І.Є. Лопатинський, Ф.М. Гончар.
Задачі з фізики., Львів, Вид. НУ «ЛП», 2008, с.141.
9.І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук. Фізика і будівництво. Львів. Вид. «Афіша», 2008, с.330.
10.Зачек І.Р.,Рибак О.В., Когут З.О. Тестові завдання до лабораторних робіт електричної лабораторії. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2008, 32с.
11.Зачек І.Р.,Рибак О.В., Юр’єв С.О. Тестові завдання до лабораторних робіт оптичної лабораторії. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2008, 60с.
12.І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук Фізика і будівництво. Збірник задач. Львів, Вид. НУ «ЛП», 2009, с.82.
13.І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук Фізика і будівництво. Збірник задач. Львів, Вид. НУ «ЛП», 2009, с.82.
14.М.А.Кориневський, І.Є. Лопатинський, І. Р.Зачек. Фізика. Курс лекцій. Навчальний посібник. Вид. ЗУЦК, Львів, 2011, 176с.
15. О.М. Горіна, І.Р.Зачек, С.О.Юр’єв. Фізика. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2011. 218с.
16. І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, С.О. Юр’єв. Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. ч.І. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2011. 226с.
17. І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, С.О.Юр’єв. Фізика. Тестові завдання для підготовки до модульних та семестрових контролів. ч.ІІ. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2011. 182с.
18. І.Р.Зачек, С.І.Ющук, О.Б.Біленька. Фізика і хімічні технології. Навчальний посібник,
Львів, 2014, 351с.
19. М.Ф.Дмитриченко, Ю.П. Гололобов, І. Р.Зачек, В.М. Габа, І.Є. Мороз. Фізика і транспорт. Навчальний посібник, Вид.«Афіша», Львів, 2014, 322с.
20. І.Р.Зачек, Г.А.Ільчук. Фізика і будівництво. Підручник. , Вид.«Афіша», Львів, 2014, 362с
21. І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, С.О.Юр’єв, Ф.М.Гончар. Лабораторний практикум з фізики. Механіка та молекулярна фізика. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2015, 187с.
22. І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, Н.В.Мукан, М.М.Волошин, І.Є.Мороз, М.І.Бабкіна, І.Ю.Цимбалістий. Українсько–англійсько–французько–іспанський фізичний словник. Вид. НУ «ЛП», Львів, 2015, 187с.
23.І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, Ф.М.Гончар, І.Є.Мороз. Фізика і енергетика. Навчальний посібник. Вид.«Ліга-Прес», Львів, 2015, 367с.
24. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.
А також 6 інструкцій до лабораторних робіт, 3 електронні навчально–методичні комплекси.
25. Зачек І. Р. Фізика і будівництво. Збірник задач: навчальний посібник / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь. – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2018. – 84 c.

Контакти:
Головний корпус, кімнати № 136, 133.
Тел. 258-27-66.