ГАБА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

ГАБА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

ГАБА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

            к.ф-м.н., доцент
1955 р.н.

У 1977 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет. З 1992 року працює на кафедрі на посаді доцента.

В 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему “ Температурні і дисперсійні залежності електронної поляризованості іонних кристалів“.

Основний напрям наукових досліджень – оптичні властивості сегнетоелектричних кристалів та їх зміни при фазових переходах.

Автор і співавтор близько 50 наукових праць та методичних розробок, 1-го підручника, 1-єї монографії, 7-ми патентів, приймав участь в 20-ти наукових конференціях.

В університеті читає курс загальної фізики.

Найбільш вагомі останні наукові публікації: 

1. V.Yo.Stadnyk, B.V.Andriyevsky, V.M.Gaba and Z.A.Kohut The Effect of Impurity on Temperature Variations in the Refractive Indices and Thickness of TGS Crystals //Оptics and Spectroscopy. – 2016. – V. 120, № 6. – P. 952–956.

2. V.Yu.Kurlyak, V.Y.Stadnyk, V.M.Gaba, Z.O.Kohut, I.M.Matviishyn The Temperature Changes of Refractive Indices and Thickness of Doped Triglycine Sulfate Crystals //Journal of Appl. Spectroscopy – 2016. – V. 83, № 3. – P. 472–477

3. V.Yu.Kurlyak, V.Y.Stadnyk, B.V.Andriyevsky, M.O.Romanyuk, Z.O.Kohut, V.M.Gaba Optical properties of D-serine doped TGS crystals for pyroelectric sensors //Materials Science Poland. – 2015. V. 33(4). – P. 692-698

4. V.I.Stadnyk, O.Z.Kashuba, R.S.Bresvin, B.V.Andrievskii, V.M.Gaba. Piezo-optic properties of K2SO4 crystals //Crystallography Reports. – 2014. – V.59, № 1. – P.101-104.

5. В.Й.Стадник, Р.С.Брезвин, М.Я.Рудиш, П.А.Щепанский, В.М.Габа, З.А.Когут. Об изотропных состояниях в кристаллах LiNH4SO4 α-модификации //Оптика и спектроскопия – 2014.- т. 117, № 5. – с. 73-76.

6. V.I.Stadnyk, O.Z.Kashuba, R.S.Bresvin, B.V.Andrievskii, V.M.Gaba. Piezo-optic properties of K2SO4 crystals //Crystallography Reports. – 2014. – V.59, № 1. – P.101-104.

7. Stadnyk V., Rudish M., Shehepanskii P. A., Gaba V., Horina O. The effect of uniaxial pressures on the infrared spectra of LiNH4SO4 crystals // Optics and Spectroscopy. – 2018. – Vol. 124, № 2. –  Р. 216–220.

Навчальні посібники:

Фізика і транспорт. Посібник. /М.Ф.Дмитриченко, Ю.П.Гололобов, І.Р.Зачек, В.М.Габа, І.Є.Мороз. – Львів: Афіша, 2014. – 324 с.

Тези наукових конференцій:

1. V.Yu.Kurlyak, V.Yo.Stadnyk, B.V.Andrievsky, M.O.Romanyuk, Z.O.Kohut, V.M.Gaba. Pyroelectric sensors based on doped TGS crystals //Proceedings of 38th International Conference of IMAPS-CPMT Poland. – Rzeszow-Czarna, 21-24 September 2014, Poland. – V.1. – p.1-5.
2. Shchepanskii P., Gaba V., Stadnyk V., Rudysh M., Brezvin R., Plasecki M. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, № 4 : Proceedings of the international conference on oxide materials for electronic engineering, May 29 – June 2, 2017, Lviv. –  P. 819–823.
3. Shchepanskyi P., Gaba V., Stadnyk V., Rudysh M. The influence of partial isomorphic substitution on band structure and optical parameters of ABSO4 group crystals // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування : збірник тез міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня, 2017, Львів, Україна). – 2017. – P. 71.

Патенти:

Патент України на корисну модель № 91143. «Поляризаційно-оптичний пристрій для визначення поворотних п’єзооптичних коефіцієнтів оптично одновісних матеріалів». Мицик Б.Г., Габа В.М., Дем’янишин Н.М., Кость Я.П. Бюл. № 12 від 25.06.2014.

Отримані охоронні документи:

О. д. 128162, G01N 21/39. Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / В. М. Габа, Д. Ю. Сугак; заявн. Львівський національний університет імені Івана Франка; Національний університет “Львівська політехніка”. – u201801973; заявл.  26.02.2018; опубл.  10.09.2018; 17/2018

Контакти: НУ ЛП, головний корпус, к.137

Email: volodymyr.m.haba@lpnu.ua