КОРИНЕВСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ

КОРИНЕВСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ

КОРИНЕВСЬКИЙ МИКОЛА АНТОНОВИЧ

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості
Народився 18 січня 1948 року у с. Мовчанів на Волині.
1970 р.- закінчив з відзнакою Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет.
1977 р.- захистив в Інституті теоретичної фізики Академії наук України кандидатську дисертацію на тему «Деякі питання теорії сегнетоактивних сполук типу ортофосфатів». Наукові керівники: член-кореспондент Академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Юхновський Ігор Рафаїлович та кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Левицький Роман Романович.

1997 р. – захистив в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України докторську дисертацію на тему «Теорія сегнетоелектричного фазового перетворення в системах взаємодіючих кластерів». Науковий консультант академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор Юхновський Ігор Рафаїлович.
1985 р. – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
2011 р. – присвоєно вчене звання професора.
1972 р. – початок роботи у відділі статистичної теорії конденсованого стану Інституту теоретичної фізики Академії наук України (з 1990 р. – Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України) на посадах: інженер-дослідник, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту з наукової роботи, провідний науковий співробітник (у даний час за сумісництвом).
2003 р. – початок роботи на посаді професора кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» (до 2011 р. за сумісництвом).
Навчальна робота
В університеті викладає курс загальної фізики (лекційний курс для студентів напрямку «Програмна інженерія»), веде практичні заняття та лабораторні роботи.
Наукові інтереси
Основний напрям наукових досліджень: фізика твердого тіла, теорія фазових переходів у магнітних та сегнетоелектричних системах, фізика невпорядкованих систем (стан спінового і дипольного скла), теоретичні аспекти фізики наносистем, магнітне та просторове впорядкування у дворівневих системах.
Основні публікації
Є автором і співавтором понад 150 наукових праць та методичних розробок. Зокрема:

1. Н.А. Кориневский. О вычислении свободной энергии системы двухчастичных кластеров. Теор. мат. физ. 55, №2, с.291-304, 1983.
2. И.Р. Юхновский, Н.А. Кориневский. Исследование сегнетоэлектрического фазового перехода в кластерных системах методом коллективных переменных. Укр. физ. журн. 33, №12, с.1832-1839, 1988.
3. I.R.Yukhnovskii, N.A. Korynevskii. The Investigation of Critical Behaviour of Uniaxial Cluster Ferroelectrics. Ferroelectrics Lett. 8, N 5-6, p.117-120,1988.
4. I.R.Yukhnovskii, N.A. Korynevskii. The Investigation of the Ferroelectric Phase Transition in Cluster Systems of Order- Disorder Type. I. Partition Function Functional. Phys. stat. sol. (b) 153, p.583-593, 1989.
5. Н.А. Кориневский. Исследование фазового перехода в системах с диполь-дипольным взаимодействием. Изв. АН СССР, сер. физ. 55, №3, с.420-426. 1991.
6. N.A.Korynevskii. Gaussian and non-Gaussian Basic Measure Densities in the Theory of Cluster Ferroelectrics. Condens. Matt. Phys. 5, p.57-72, 1995.
7. N.A. Korynevskii. Critical Phenomena in Uniaxial Ferroelectrics of Order-Disorder Type. Ferroelectrics 192, p.45-53, 1997. .
8. J.Kuriata, I.E.Lipinski, N.A.Korynevskii, T.Bodziony. Electron Paramagnetic Resonanse of 6S Ground-state Ions in Sodium Ammonium Sulphate Dihydrate Single Crystal: II – The Crystal Doped with Fe3+. Physica B 307, p.203-210, 2001..
9. N.A.Korynevskii. Dielectric Susceptibility of the Cluster Model for SASD and SASeD Crystals. Ferroelectrics 268, p. 207-213, 2002.
10. N.A.Korynevskii. On the Functional Representation of Partition Function for Quantum Magnetic Cluster Systems. Condens. Matt. Phys. 5, p. 391-412, 2002.
11. N.A. Korynevskii. Order Parameter for Ferromagnetic Phase Transition in the Two-Particle Magnetic Cluster System. Condens. Matt. Phys. 5, p.625-640, 2002.
12. I.E. Lipinski, N.A. Korynevskii, J. Kuriata, W. Pastusiak. On the Relation Between Experimental Results for SASD-type Crystals and Two-Sublattice Model. Physica B 327, p. 116-122, 2003.
13. I.E. Lipinski, J. Kuriata, N.A. Korynevskii. On the Existence of a New Phase in SASD. Condens. Matt. Phys. 6, p.245-250, 2003.
14. N.A. Korynevskii, O.R. Baran. Phase Diagrams for Ferroelectric – Antiferroelectric Mixed Systems. Ferroelectrics 300, p.151-155, 2004.
15. I.E. Lipinski, N.A. Korynevskii, J. Kuriata. Experimental and Theoretical Studies of SASeD Doped with Cr3+. Ferroelectrics 303, p. 217-220, 2004.
16. N. A. Korynevskii, V.B. Solovyan. On the Phase Transitions in Ferroelectric-Antiferroelectric Mixed Systems. Ferroelectrics 317, p.19-24 , 2005.
17. I.E. Lipinski, J. Kuriata, N.A. Korynevskii. Hydrostatic Pressure Dependence of Tc for SASD Type Crystals. Ferroelectrics 317, p.115-118, 2005.
18. N.A. Korynevskii, V.B. Solovyan. Ferroelectric – Antiferroelectric Mixed Systems. Equation of State, Thermodynamic Functions. Condens. Matt. Phys. 9, p.187-191, 2006.
19. N.A. Korynevskii, V.B. Solovyan. Non-linearity Effects in Mixed Hydrogen Bonded Ferroelectrics. Phase Diagrams, Phase Transitions, Thermodynamic Functions. Reviews of Advanced Materials Science 12, p.90-96, 2006.
20. I.E. Lipinski, J. Kuriata, N.A. Korynevskii, M. Sobon. A Correlation Between EPR and Dielectric Studies for LBO Doped with Manganese. Reviews of Advanced Materials Science 12, p.150-153, 2006.
21. N.A. Korynevskii, V.B. Solovyan. Investigation of Ferroelectric-Antiferroelectric Mixed Compounds of RADA Type. Phase Transitions 80, p.55-61, 2007.
22. I.E. Lipinski, J Kuriata, N.A. Korynevskii. On a Correlation Between EPR Data for SASeD Doped with Cr3+ and Soft Modes. Condens. Matt. Phys. 10, p.79-84, 2007.
23. М.А. Кориневський. Термодинамічні функції моделі де Жена в наближенні самоузгодженного поля
24. Korynevskii N., Solovyan V. Fluctuation nanoclusters in liquid-like Ferroelectrics // V Ukrainian-Polish-Lithuanian meeting on physics of ferroelectrics : programme & abstracs (Uzhhorod,18–20 September 2018). – 2018. – P. 17.
25. Кориневський М. А., Соловян В. Особливості фазових переходів у дворівневій частково збудженій магнітній системі // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 58