КРАВЧУК ІГОР МИРОНОВИЧ

КРАВЧУК ІГОР МИРОНОВИЧ

КРАВЧУК ІГОР МИРОНОВИЧ
к.ф-м.н., доцент
1952 р.н.

У 1974 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет. З 1992 року працює на кафедрі на посаді доцента.

В 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив дефектів структури, домішок та температури на кінетику та ефективність люмінесценції монокристалів типу АIIBVII2“.

Основний напрям наукових досліджень – оптико-люмінесцентні властивості кристалів з шаруватою структурою.

Автор і співавтор близько 30 наукових праць та методичних розробок, 7-ох підручників, 5-ти патентів, приймав участь в понад 30-ти наукових конференціях.

В університеті читає курс загальної фізики.
Найновіші наукові праці та тези конференцій:
1. Товстюк Н.К., Крушельницька Т.Д., Кравчук І.М., Середюк Б.О. Електронний час релаксації в інтеркальованих шаруватих кристалах //Матеріали 5-тої Міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація у твердих тілах» – 26-28 травня 2015 р. – Вінниця. – с.170 – 171.
2. Iryna Novosad, Nataliya Gloskovska, Volodymyr Goncharuk, Igor Kravchuk Influence of copper impurity on spectral characteristics of CdBr2: Mn, Cl, I crystals//Міжнародний симпозіум українських інженерів механіків у Львові, МСУІМЛ-12. – 28-29 травня 2015 р.
3. І.С.Новосад, Н.В.Глосковська, В.Є.Гончарук, І.М.Кравчук Вплив домішки йоду на спектральні характеристики кристалів CdBr2:CuBr і CdBr2:MnCl2 //Фізика і хімія твердого тіла: стан, досягнення і перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (Луцьк, 24–25 жовтня 2014 р.) / МОН України, Луцький національний технічний університет, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки [та ін.]. – Луцьк, Україна, 2014. – С. 79–81.

Найновіші методичні розробки:

1. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

 

Контакти: НУ ЛП, головний корпус, к.137

Email: ihor.m.kravchuk@lpnu.ua