ГОНЧАР ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ

ГОНЧАР ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ

 ГОНЧАР ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ

к.ф-м.н., доцент
1949 р.н.

 

У 1971 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет. З 1994 року працює на кафедрі на посаді доцента.

 

В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему “ Адсорбція гадолінію, диспрозію і гольмію на гранях кристалів вольфраму та молібдену“.

 

Основний напрям наукових досліджень – електрофізичні властивості чистих та покритих адсорбованими плівками поверхонь твердих тіл.

 

Автор і співавтор близько 45 наукових праць та методичних розробок, 3-ох підручників, приймав участь в 30-ти наукових конференціях.

 

В університеті читає курс загальної фізики, концепції сучасного природознавства.

Найбільш вагомі наукові праці останніх років:

1. Волос В.О., Ціж Б.Р., Гончар Ф.М. Деякі питання до створення апарату алгебри узагальнених функцій неоднорідностей теплопровідності та термопровідності //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького: Технічні науки. – 2016. -Т.19, серія 4 (66). – Львів, 2016. – С.187-191.
2. 26. Semkiv I., Dubiv T., Rodych V., Zmiiovska Е. О., Lopatynakyi I., Honchar F. Synthesis of Ag8SnSe6 argyrodite thin films // Physics and technology of thin films and nanosystems : XVI International conference (15–20 May, 2017, Ivano-Frankivsk). – 2017. – P. 197.

 

Навчальні посібники:

1. Зачек І.Р. Фізика і енергетика: посібник. /І.Р.Зачек, І.Є.Лопатинський, Ф.М.Гончар, І.Є.Мороз. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 368 с.
2. Лабораторний практикум з фізики. Ч.1: Механіка та молекулярна фізика: навчальний посібник. / І.Є.Лопатинський, І.Р.Зачек, С.О.Юр’єв, Ф.М.Гончар, Ю.М.Білинський. – Львів: Видавництво ьвівськоїполітехніки, 2015. – 188 с.
3. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.
4. Лопатинський І. Є. Лабораторний практикум з фізики. Частина1: Механіка та молекулярна фізика.: навчальний посібник / І. Є. Лопатинський, І. Р. Зачек, С. О. Юр’єв, Ф. М. Гончар. – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2018. – 188 c.

 

Контакти: 

Головний корпус, кімнати № 136, 133.
Тел. 258-27-66.