ЛОБОЙКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

ЛОБОЙКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

ЛОБОЙКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
к.ф-м.н., доцент
1943 р.н.

У 1965 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет. З 1987 року працює на посаді доцента.

В 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Адсорбційне зниження міцності сталі під впливом деяких рідких і газоподібних середовищ“.

Основний напрям наукових досліджень – фізика твердого тіла .

Автор і співавтор близько 55 наукових праць та методичних розробок, 2-ох патентів, приймав участь в 22-ти наукових конференціях.

В університеті читає курс загальної фізики.

Останні наукові здобутки:

1. С.И.Ющук, С.А.Юрьев, С.П.Дубельт, В.И.Лобойко Влияние некоторых технологических факторов на качество эпитаксиальных пленок железа – иттриевого граната //Труды 17-й Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса, 23-27 мая 2016 г. – с.210-211.

2. Yuriev S.O., Yushchuk S.I., Dubelt S.P., Loboiko V.I. NGR Investigations of Nanosized Powder of Magnetite //Proceedings of ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk. – P.219.

3. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт, В.І.Лобойко ЯГР дослідження фазового переходу в Fe3O4   – Fe2O3в мікро/нанопорошках фериту заліза //Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6). – Одеса, 29.09. -3.10.2014. – Одеса, 2014. – С.159.

4. Ющук С. І., Юр’єв С. О., Дубельт С. П., Горіна О. М., Лобойко В. І. ЯГР – дослідження впливу умов синтезу і термообробки на епітаксійні плівки феритів-шпінелей Ni- та Ni-Zn // Сучасні інформаційні та електронні технології (СІЕТ–2017) : міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 22–26 травня 2017 р. – 2017. – C. 79–80.

5. Yushchuk S. І., Yuriev S. O., Gorina O., Dublett S. P., Loboyko V. I. Syntesis and investigation of thick epitaxial Y3-xLaxFe5O12 (La:GIG) films // Physics and technology of thin films and nanosystems : XVI International conference (15–20 May, 2017, Ivano-Frankivsk). – 2017. – P. 205.

6. Ющук С. І., Юр’єв С. О., Лобойко В. І. Особливості вирощування епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 64.

 

Контакти:

НУ ЛП, головний корпус, к.137
тел.258-27-66
vasyl.i.loboyko@lpnu.ua