ПЕТРОВИЧ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Петрович Ігор Володимирович
Петрович Ігор Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

 

Загальні відомості

Народився 18 січня 1945 року у м. Львів

У 1971 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів. Франка, фізичний факультет.

В 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження невпорядкованості твердих розчинів А2В6 ”. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Пашковський Мар’ян Владиславович, Львівський державний університет ім. Ів. Франка.

Протягом 1971-1974 років працював молодшим науковим спеціалістом на кафедрі фізики Львівського політехнічного інституту. З 1974 по 1980 – молодший науковий співробітник, асистент кафедри фізики напівпровідників Львівського державного університету ім. Ів. Франка. З 1980 по 2007 рр. – асистент, ст. викладач, доцент кафедри “Електронні прилади” Львівської політехніки. З 2002 р. по 2015 р. – декан дистанційного навчання Інституту дистанційного навчання Львівської політехніки. З 2015 р. – доцент кафедри загальної фізики.

Дата присвоєння вченого звання – 1992 р.

 

Навчальна робота

В університеті читав курси з предметів “Фізичні основи електронної техніки”, “Фізика напівпровідників та діелектриків”, “Електроніка та мікросхемотехніка”, “Електродинаміка та техніка НВЧ”, “Мікроелектроніка”, курс загальної фізики.

 

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень – розрахунок та дослідження оптичних спектрів вузькозонних напівпровідників А2В6

 

Наукові інтереси

Автор і співавтор близько 50 наукових праць та методичних розробок – посібників та підручників. Приймав участь в 10 міжнародних наукових конференціях.

 

Найважливіші наукові та методичні публікації

  1. Петрович И.В., Савицкий В.Г., Средин В.Г.Оптические свойства эпитаксиальных слоев CdxHg1-xTe. Физика и техника полупроводников (серия работ 1978-1981 гг.)
  2. Пашковский М.В., Петрович И.В., Влияние дефектов на фундаментальние спектра отражения CdxHg1-xTe. Электронная техника (материалы) 1981, №3 с. 35-37
  3. Petrovych I. Sensors on the base of distributed potential gate field effect transistors. International symposium on “Microelectronics technologies and microsystems”. Ukraine, Lviv, June 15-17, 1998
  4. Petrovych I., Gotra Z., Nevmerzhytska O. Biosensors on the basis of ionselective field transistors. International symposium on “Microelectronics technologies and microsystems”, Poland, Rzezsow, May 27-28, 1997, p. 87-90
  5. Petrovych I., Stadnyk B., Volodin P. Analoge liquid crystal display device. International symposium on “Microelectronics technologies and microsystems” Slovac, Kosice, June 3-5 1997, p. 59-65
  6. Вуйцік В., Готра З., Келіта В., Лопатинський І., Микитюк З., Петрикова Є., Петрович І., Потенцкі Є., Сваста П., Слосарчик С. фізичні основи електронної техніки. Навчальний посібник. Львів, вид-во “ЛП”, 2002, 636 с.
  7. Готра З.Ю., Лопатинський І.Є., Лукіянець Б.А., Микитюк З.М., Петрович І.В. Фізичні основи електронної техніки. Підручник. Львів, “Бескид Біт”, 2004, 880 с.
  8. Дудикевич В.Б., Кеньо Г.В., Петрович І.В., Електроніка та мікросхемотехніка ч.І. Навчальний посібник. Львів, “ЛП”, 2010, 204 с.
  9. Дудикевич В.Б., Кеньо Г.В., Петрович І.В., Електроніка та мікросхемотехніка ч.ІІ. Навчальний посібник. Львів, “ЛП”, 2010, 222 с.
  10. Петрович І. В. Особливості дослідження спектрів відбивання твердих розчинів А2В6 за краєм власного відбивання // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 74–75.

 

 

Контакти

Головний корпус, кімната 136

Тел. 258-27-66

Email: i_petrovych45@ukr.net,
ihor.v.petrovych@lpnu.ua