ПОКЛАДОК НАДІЯ ТЕОФІЛІВНА

ПОКЛАДОК НАДІЯ ТЕОФІЛІВНА

Покладок Надія Теофілівна

к.т.н., доцент
1967 р.н.

У 1991 році закінчила Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім.Ленінського комсомолу .

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему “3d-інтеркаляційна модифікація шаруватих кристалів для пристроїв спінтроніки та молекулярної енергетики.“

Oсновний напрям наукових досліджень –  фізика ієрархічних мультишарових 3D-наноструктур, технологія пристроїв молекулярної енергетики та квантової когерентної спінтроніки.

Автор і співавтор близько 13 наукових праць та 2 методичних розробок, 1-го патенту, приймала участь в 7-ти наукових конференціях.

В університеті читає курс загальної фізики.

Найновіші наукові статті:

1. I.I.Grygorchak, A.S.Kurepa, N.T.Pokladok, Yu.I.Sementsov, G.I.Dovbeshko, Ye.Sheregii and B.Seredyuk. Supercapacity of soft-expanded graphite in Li-intercalational electric current generation //Acta Physica Polonica A. – 2015. – Vol. 128. – №2. – P. 208-209.
2. Grygorchak I., Ivashchyshyn F., Tokarchuk M., Pokladok N. T., Viznovych O. Modification of properties of GaSe⟨β-cyclodexterin⟨FeSO4⟩⟩ Clathrat by synthesis in superposed electric and light-wave fields // Journal of Applied Physics. – 2017. – Vol.121, № 18. – P. 185501-1–185501-7.

Матеріали та тези доповідей наукових конференцій:

1. A.Pidluzhna, N.Pokladok, S.Voitovych. Lithium intercalation in SiO2 /Abstract book of  Workshop with Nobel Prize Winner Professor Erwin Neher. C nanocomposites. Progress in biomedicine and neuromedicine. -. June 21-23, 2015. – Cracow. – p.25.

Навчальні посібники:

1. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

Контакти
м.Львів, вул.Степана Бандери, 12 Національний університет «Львівська політехніка», головний корпус, кафедра фізики, кімната № 137.
телефон (032)-258-27-66

nadiia.t.pokladok@lpnu.ua