РОМАНЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

РОМАНЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

РОМАНЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Інституту прикладної математики і фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Загальні відомості
Народився 25 вересня 1955 року у м. Львові.
У 1977 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка по спеціальності “Радіофізика і електроніка”.
У 1988 році захистив дисертацію на тему «Термическая стойкость сегнетоэлектрических кристаллов группы триглицинсульфата».
Наукові керівники: доктор фізико-математичних наук, професор Набитович Йосип Дмитрович та доктор фізико-математичних наук, професор Цаль Микола Олексійович.
Вчений ступінь – кандидат фізико-математичних наук – присвоєно у 1989 році.
З 1989 року працює на кафедрі фізики на посаді асистента, а з 1991 – на посаді доцента.
Дата присвоєння вченого звання доцента – 1994 р.
На даний час працює на посаді доцента кафедри фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Навчальна робота
В університеті читає курс загальної фізики, проводить лекційні, практичні, та лабораторні заняття для студентів напрямків “Автоматизація виробництва та комп’ютерно-інтегровані технології” та “Атомна енергетика”. Більше десяти років проводив заняття з курсу фізики для випускників середніх шкіл на підготовчих курсах.

Наукові інтереси
Вивчення явищ на поверхні лужно-галогенових кристалів, оптична та електронна мікроскопія, мас-спектрометричне вивчення термічної стійкості сегнетоелектричних кристалів та вивчення впливу теплової та радіаційної обробки на властивості кристалів.

Освоєні методики
Вивчив та самостійно працював на електронних мікроскопах УЭМВ–100 та ЭМВ–100ЛМ, електронографі малокутового розсіювання ЭМР–100, працював з вакуумними системами для напилення тонких плівок, мас – спектрометрами та оптичними монохроматорами.
Працював з мовою програмування Fortran, використовує програми Microsoft Word, Power Point, Excel, частину пакетів Mat Lab та Corel Draw.

Основні публікації
Автор і співавтор близько 70 наукових праць та методичних розробок.

Найважливіші наукові публікації
1. Цаль Н.А., Дидык Р.И., Романюк Н.Н. Электронно-микроскопическое наблюдение дефектов, возникающих при радиацыонном разрушении щелочно-галоидных кристаллов. Доклады Академии наук СССР, 1979, том 244, №3, с.574-575.
2. Набитович И.Д., Цаль Н.А., Романюк Н.Н. О природе термических аномалий физических свойств кристаллов группы триглицинсульфата. Украинский физический журнал, 1987, т.32, №1, с.122-125.
3. Набитович И.Д., Цаль Н.А., Романюк Н.Н. Термическая стойкость кристаллов группы триглицинсульфата. Кристаллография, том 34, вып. 4, 1989. С.985-988.
4. M.O.Romanyuk, M.M.Romanyuk Inversion of the sign of birefringence and its application in thermometry. Ferroelectrics. – 2005. – Vol.317. – P. 147-151.
5. Б.В.Андриевский, Н.А.Романюк, Н.Н.Романюк, О.Я.Мищишин, М.Яскульский, В.И.Стаднык Расчет зонной структуры и оптических свойств кристаллов ГАСГ. Физика твердого тела, 2012, том 54, вып. 10, с.1940 – 1945.
6. B.V.Andriyevsky, N.A.Romanyuk, N.N.Romanyuk, O.Ya. Myshchyshyn, M. Jaskolski, and V.I.Stadnyk. Calculation of the Band Structure and the Optical Properties of Guanidinium Aluminum Sulfate Hexahydrate Crystals. Physics of the Solid State, 2012, Vol. 54, No. 10, pp. 2066-2072.
7. B.Andriyevsky, M.Jaskólski, V.J.Stadnyk, M.O.Romanyuk, Z.O.Kashuba, M.M.Romanyuk Electronic band structure and influence of uniaxial stresses on the properties of K2SO4 crystal: ab initio study. Computational Materials Science, 2013, 79, 242-247.
8. Н.А.Романюк, Б.В.Андриевский, Н.Н.Романюк, В.И.Стаднык. Параметры оптической индикатрисы кристаллов ГАСГ. Оптика и спектроскопия; 2014, т. 116, №2, с. 111-115.

Найважливіші наукові конференції
1. Набитович И.Д., Цаль Н.А., Романюк Н.Н. О природе термических аномалий физических свойств кристаллов группы триглицинсульфата. XI Всесоюзная конференция по физике сегнетоэлектриков. Черновцы, Киев. Тезисы докладов. 1986г. Том 2. С.186.
2. Набитович И.Д., Цаль Н.А., Романюк Н.Н. Влияние высокотемпературного отжига на диэлектрические свойства кристаллов триглицинсульфата. Тезисы доклада на XII Всесоюзной конференции по физике сегнетоэлектриков. Ростов-на-Дону, 26-28 сентября 1989г. Том 2. С.41.
3. Набитович И.Д., Романюк Н.Н. Термическая деструкция кристаллов группы триглицинсульфата. I советско-польский симпозиум по физике сегнетоэлектриков и родственных материалов. Львов, 4-8 июня 1990г. Тезисы докладов. Киев, 1990. С.92-93.
4. Набитович И.Д., Романюк Н.Н. Изменения оптических свойств и поверхности кристаллов ТГС и ТГСе при отжиге в вакууме. I советско-польский симпозиум по физике сегнетоэлектриков и родственных материалов. Львов, 4-8 июня 1990г. Тезисы докладов. Киев, 1990. С.94-95.
5. Nabitovich I.D,. Stetsiv Ja.A., Yuretchko R.Ja.,Rudyi I.A., Fruginskyi M.S., Romanyuk M.M. Determination JF the Root-Mean-Square Displacements of the Atoms in the Non-Crystalline Substances from Diffraction Experiments Data. Ukrainian-French Symposium. Condensed Matter: Science and industry. Lviv, February, 20-27, 1993. Abstracts, Information and Participants. p.100.
6. Набитович Й.Д., Романюк М.М. Про термічну стабільність кристалів групи тригліцинсульфату. Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю фізичного факультету. Секція експериментальна фізика. Тези доповідей. 27-28 травня, Львів, 1993р. С.90.
7. B.Andriyevsky, M.Jaskólski, V.J.Stadnyk, M.O.Romanyuk, Z.O.Kashuba, M.M.Romanyuk Influence of uniaxial stresses on electronic and optical properties of K2SO4 crystal. 37-th International Conference of IMAPS – CPMT. Poland Kraków. 22-25 September 2013, 1-5 p.p.
8. Середюк Б.О., Товстюк Н.К., Романюк М.М., Горіна О.М. Дослідження електронного часу релаксації InSe , інтеркальованого нікелем. 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Структурна релаксація у твердих тілах» 26-28 травня 2015 р. Матеріали конференції. с.170 – 171.

9. Біленька О. Б., Романюк М. М. Використання пакету MATLAB для демонстрації фігур Лісажу // Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій : праці III Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 28–30 вересня 2017 р.). – 2017. – C. 205.

10. Біленька О. Б., Романюк М. М. Використання пакету MATLAB для демонстрації характеристик загасаючих коливань // Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій : праці III Всеукраїнської науково-практичної конференції (Рівне, 28–30 вересня 2017 р.). – 2017. – C. 223–224.

11. М. М. Романюк, Н. К. Товстюк. Час релаксації плоских наноструктур на основі інтеркалатів // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIII-ої Міжнародної конференції (Харків 5-8 грудня 2017 р.). – 2017. – C. 72.

12. Біленька О. Б., Романюк М. М. Використання тестових завдань у навчальній дисципліні з допомогою системи управління навчанням moodle // Наука та освіта в умовах трансформації суспільства : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 28 лютого 2018 р.). Ч. 1. – 2018. – C. 36–40.

13. Біленька О. Б., Романюк М. М. Про використання тестових технологій на семестрових екзаменах з фізики // Наука та освіта в умовах трансформації суспільства : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 28 лютого 2018 р.). – Ч. 2. – 2018. – C. 49–56.

14. Романюк М. М., Біленька О. Б. Вдосконалення установки для вимірювання модуля Юнга методом згину // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 80.

15. Романюк М. М., Біленька О. Б. Спосіб визначення числа коливань у коливній системі з втратами енергії // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 81.

16. Tovstyuk N., Krushelnytska T., Romanyuk M., Demkiv L. S. Biintercalation and electron energy spectrum in layer nanostructures // Nanomaterials: applications and properties : proceedings of 2018 IEEE 8th International conference (September 9–14, 2018, Zatoka, Odesa region, Ukraine). – 2018. – P. 02PN30-1–02PN30-3.

 

Винаходи і патенти
1. Романюк Н.А., Костецкий А.М., Романюк Н.Н. Устройство для измерения температуры вращающегося объекта. А.с. СССР №909591. Официальный бюллетень Госкомизобретений, 1982, №8, с.224.
2. Романюк Н.А., Костецкий А.М., Романюк Н.Н. Поляризационно-оптическое устройство для реверсивного счета полос интерференции. А.с. СССР №1032329. Официальный бюллетень Госкомизобретений, 1983, №28, с.169.
3. Костецкий А.М., Романюк Н.А., Габа В.М., Романюк Н.Н. Оптическое устройство для градуировки и поверки термометров. А.с. СССР №1160247. Открытия. Изобретения. Официальный бюллетень Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий, 1985, №21, с.162.
4. Габа В.М., Романюк Н.Н. Устройство для регулирования температуры. А.с. СССР №1374962. Открытия. Изобретения. Официальный бюллетень Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий, 1988, №6, с.266.
5. Набитович И.Д., Романюк Н.Н. Способ контроля неоднородности толщины диэлектрических пленок. А.с. СССР №1411575. Открытия. Изобретения. Официальный бюллетень Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий, 1988, №27, с.145.
6. Костецький О.М., Кравців Р.Й., Романюк М.М. Оптичний пристрій для вимірювання потужності та інтегральної дози іонізуючого випромінювання. МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності. Деклараційний патент на винахід №34988 А від 15.03.2001. Бюл. №2, 2001 р.
7. Романюк М.О., Костецький О.М., Романюк М.М. Кристалооптичний спосіб вимірювання температури. МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності. Деклараційний патент на винахід №37789А від 15.05.2001. Бюл. №4, 2001 р.

Найважливіші методичні розробки
1. Лабораторний практикум з фізики. Частина 1. Лабораторія механіки та молекулярної фізики: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 184 с. ISBN 966-553-221-9. (у складі колективу авторів)
2. Лабораторний практикум з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм.: Навчальний посібник. За редакцією І.Є.Лопатинського. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 204 с. ISBN 966-553-575-7. (у складі колективу авторів)
3. Збірник задач з фізики. Навчальний посібник. 2-ге видання доповнене і перероблене. За редакцією І.Є.Лопатинського та А.М.Андрейка. . – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 320 с. ISBN 978-966-553-935-3. (у складі колективу авторів)
4. Лопатинський І.Є., Біленька О.Б., Романюк М.М., Зачек І.Р. Вивчення сферичної аберації лінзи. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу загальної фізики для студентів всіх форм навчання. – Львів, видавництво Львівської політехніки, 2014. – 7с.
5. Лопатинський І.Є., Біленька О.Б., Романюк М.М., Коломієць О.В. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики «Хвильова оптика. Інтерференція світла». – Львів, 2014,. – 32с.
6. Біленька О.Б., Дубельт С.П., Коломієць О.В., Лобойко В.І., Романюк М.М. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики. «Електростатика». – Львів, 2014. – 36с.
7. Біленька О.Б., Романюк М.М., Коломієць О.В. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики «Хвильова оптика. Дифракція світла» – Львів, 2015. – 50с.
8. Каркульовська М.С., Романюк М.М., Біленька О.Б. Методичні вказівки до розв’язування задач з курсу загальної фізики «Молекулярна фізика і термодинаміка» – Львів, 2015. – 60с.

9. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.

Контакти
м.Львів, вул.Степана Бандери, 12 Національний університет «Львівська політехніка», головний корпус, кафедра фізики, кімната № 137.
телефон (032)-258-27-66
kaf.phys.lp@gmail.com

Email:  Mykola.M.Romaniuk@lpnu.ua