РУДКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

РУДКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

РУДКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
к.ф-м.н., доцент
1957 р.н.

 

У 1979 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка, фізичний факультет. З 1995 року працює на кафедрі на посаді доцента.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “ Рекомбинационные процессы и фотохимические превращения в кристаллах йодистого кадмия, активированных медью”.

Основний напрям наукових досліджень:

  • Оптичні, люмінесцентні, електричні, спектрально-кінетичні властивості широкозонних матеріалів, низькорозмірних структур, вплив на них іонізуючого та допорогового електромагнітного опромінення, лазерного випромінювання, дефектоутворення та стимульовані трансформації дефектів;
  • фоточутливі матеріали, люмінофори, сцинтилятори та детектори електромагнітного випромінювання, матеріали для запису інформації та дослідження механізмів запису;
  • перетворювачі енергії; інтеркаляція як метод отримання нових матеріалів із прогнозованими властивостями, наноструктури і нанотехнології.

Автор і співавтор близько 20 наукових праць та методичних розробок, 1-го патента, приймав участь в 34-ти наукових конференціях.

В університеті читає курс загальної фізики.

Останні наукові праці:

1. Stetsyk, N.V., Antonyuk, V.G., Rudka, M.M. Semiconductor nanomaterials and nanocrystals //Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2015. V.7, №2 – с. 02036(12p.)

2.Стецик Н.В., Антонюк В.Г., Рудка H.Н. Люминесцентные свойства кристаллов бромистого кадмия активированных примесями серебра // Успехи физических наук. – 2014. – Вып.10, № 184.- С. 250-256.

3. Stetsyk N., Antonyuk V., Rudka M. Luminescence effects in Ag-doped cadmium bromide layered nanostructures // Functional materials. – 2014.- Vol. 21, №4.- P. 379-382.

Тези конференцій:

1. Антонюк В.,Стецик Н., Нижник Н., Панасюк М., Рудка М. Вплив контактів на фотоелектричні та люмінесцентні властивості чистих і з домішкою міді кристалів CdJ20//Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “Еврика-2015”. – Львів,13–15 травня 2015 р.- C. В15

2. Antonyuk V.G., Stetsyk N.V., Panasyuk M.R., Rudka M.M., Dudyk I.R. X-ray luminescence effects in Ag-dopped cadmium bromide layered nanostructures//ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk.

3. Рудка М. М., Каркульовська М. С., Кравчук І. М. Особливіості люмінесценції шаруватих галогенідів кадмію // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 77.

 

Методичні розробки:

1. Збірник задач з фізики: навч. посібник /І.Є. Лопатинський, І.Р. Зачек, С.О.Юр’єв, О.Б.Біленька, Ф.М.Гончар, О.М.Горіна, С.П.Дубельт, О.С.Захар’яш, Г.А.Ільчук, М.С.Каркульовська, О.В.Коломієць, І.М.Кравчук, В.І.Лобойко, Н.Т.Покладок, О.В.Рибак, М.М.Романюк, М.М.Рудка, Н.К.Товстюк, Н.А.Українець, С.І.Ющук – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 244 с.