ТОВСТЮК НАТАЛІЯ КОРНІЇВНА

ТОВСТЮК НАТАЛІЯ КОРНІЇВНА

ТОВСТЮК НАТАЛІЯ КОРНІЇВНА
доктор фіз.-мат. наук, ст. н. сп.,
професор кафедри фізики Національного університету «Львівська Політехніка»

Народилась 15 березня 1958 року. Освіту отримала у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича (червень 1980 рік, диплом з відзнакою, спеціальність  фізика)
У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків Вересень 1999-вересень 2002 року докторант на кафедрі фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка
В жовтні 2010 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків у Львівському національному університеті імені Івана Франка
Диплом старшого наукового співробітника Львівського національного університету імені Івана Франка
отримала 30 вересня 2014 року.

Спеціалізація
основна
Фізика твердого тіла, фізика напівпровідників і діелектриків, матеріалознавство
Інші області:
Термодинаміка створення низько розмірних структур, діелектрична оптична спектроскопія
Член Українського фізичного товариства

Список основних публікацій:
1. Glukhov K.E. Tovstyuk N.K. Elementary energy bands and band structure and peculiarities of bonding in -InSe crystals // Phys. Stat. Sol. (b). – 2010. – Vol.247, No2. – P. 318 – 324.
2. Seredyuk B.A. , Tovstyuk K.D., Tovstyuk N.K. Applying Symmetry properties of Finite System to its Field Theory Description // Int. J. of Modern Physics B. – 2004. – Vol.18, No26. – P. 3443 – 3450.
3. Grigorchak I.I. Stakhira P.Y., Tovstyuk N.K., V.L Fomenko Kinetics and photoelectrical properties of layer semiconductor intercalated by nickel // Int. Journal of Modern Physics B. – 2007. – Vol.21, No27. – P. 608 – 614.
4. Tovstyuk N.K., Lukiyanets B.A. Dependence of electron states density of intercalated layer crystal on the intercalant concentration // Phys. Cond. Mat. – 2002.– Vol.5, No3(31). – P. 503 – 510.
5. Tovstyuk N.K. Intergral and differential developments of carrier density of states in the intercalated layer crystal // Физика низких температур. – 2004. – Т. 30, No 6. – С. 672 – 678.
6. Tovstyuk N.K. Thermodynamics of intercalated layer crystal at low temperatures // Phys. Cond. Mat. – 2001. – Vol.4, No3(27). – P. 481 – 490.
7. Tovstyuk N.K. Screening effects caused by electron-electron interaction in the crystal structures of intermediate dimension / N.K. Tovstyuk // Semiconductor Physics, Quantum Electronics&Optoelectronics. – 2005. – Vol.8, No3. – P. 165 – 170.
8. Stakhira Y.M., Tovstyuk N.K. Analysis of the behaviour of chalcogen and oxygen in the system of OF // Material Science and Engineering B. – 2005. – Vol.116.– P. 112 – 118.
9. Y.M. Stakhira, N.К. Tovstyuk, V.L. Fomenko, V.M. Tsmots, A.N. Shchupliak Structure and magnetic properties of InSe single crystals intercalated by nickel / // Semiconductors. 2011. V.45, N11. P.1258-1263.
10. I.I. Grygorchak., S.A. Vojtovych, B.A. Seredyuk, N.K. Tovstyuk Hyper Capacity of MCM-41 Supramoleculer Structure in the R-Range / // Journal of Achievements in Material and Manufactoring Engineering 2011. N9, P.645-648.
11.Y.M. Stakhira, N.K. Tovstyuk, I.I. Grigorchak, V.L. Fomenko, A.K. Borysyuk, B.A. Seredyuk Structure, magnetization, and low-temperature impedance response of polycrystalline InSe intercalated with nickel// Low Temp. Physics.- 2012.- v.38. p.54-60
12. Товстюк Н.К. Зонна структура GaSe з гостьовими компонентами різної природи Вісник Львівського університету, Серія фізична, 2013, т.48 . – С.109-119.
13. Товстюк Н.К. Оптичні дослідження інтеркальованих шару-ватих кристалів як ма-теріалів функціональ-ної електроніки Сенсорна електроніка та мікросистемні технології, Т. 11, №2. – С. 53-60 (2014)
14. Baran A., Botko M., Kajnakova M., Feher A., Fodosyev S., Syrkin E., Klochko M., Tovstyuk N., Grygorchak I., Fomenko V. Low-temperature vibration haractristics in InSe single crystals intercalated by Ni // ФНТ, 2015, т.41, № 11, с.1191-1197.
15. Tovstyuk N.K., Sheregiy Ye.M. Density of electron states and relaxation time of intercalated layer crystals // Acta Physica Polonica A, vol. 2015, 128 N2, p. 224-227.
16. B.O. Seredyuk, I.I. Grygorchak, N.K. Tovstyuk Kinetic and thermodynamic properties of InSe intercalated by nickel. (The Twelfth International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural properties of Condensed Matter. – Rzeszow, Poland. – September 5-10-th, 2016.)
17. N.K. Tovstyuk, T.D. Krushelnytzka, M.S. Karkulovska, B.O. Seredyuk Magnetic properties of layer crystals intercalated by nickel. (The Twelfth International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural properties of Condensed Matter. – Rzeszow, Poland. – September 5-10-th, 2016.)
18. N.K.Tovstyuk, T.D.Krushelnytzka, M.S.Karkulovska, B.O.Seredyuk Magnetic properties of layer crystals intercalated by nickel //Book of Abstracts of The Twelfth International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural properties of Condensed Matter. – Rzeszow, Poland. – September 5-10-th, 2016.- P.72.
19. B.O.Seredyuk, I.I.Grygorchak, N.K.Tovstyuk Kinetic and thermodynamic properties of InSe intercalated by nickel //Book of Abstracts of The Twelfth International School on Theoretical Physics Symmetry and Structural properties of Condensed Matter. – Rzeszow, Poland. – September 5-10-th, 2016.- P.68.
20. М. М. Романюк, Н. К. Товстюк. Час релаксації плоских наноструктур на основі інтеркалатів // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIII-ої Міжнародної конференції (Харків 5-8 грудня 2017 р.). – 2017. – C. 72.
21. Tovstyuk N. Relaxation time of intercalate electron subsystem // Nanotechnology and nanomaterials : book of abastracts of International research and practice conference (23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine). – 2017. – P. 16.
22. Demkiv L. S., Krushelnytska T., Tovstyuk N., Karkulovska M. Free energy of electron subsystem of biintercalate // Nanotechnology and nanomaterials : book of abastracts of International research and practice conference (23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine). – 2017. – P. 19.
23. Товстюк Н. К., Крушельницька Т. Д., Рибак О. В., Романюк М. М. Термодинамічна вигідність бі-інтеркаляції в наноструктурах на основі АІІІВVI // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 67.
24. Seredyuk B., Grygorchak I., Fomenko V., Tovstyuk N. The effect of the fractal guest subsystem on the structure, heat capacity and Impedance response of InSe crystals intercalated with nickel // Журнал нано- та електронної фізики. – 2018. – Том 10, № 5. –  С. 05009-1–05009-5.
25. Tovstyuk N., Krushelnytska T., Romanyuk M., Demkiv L. S. Biintercalation and electron energy spectrum in layer nanostructures // Nanomaterials: applications and properties : proceedings of 2018 IEEE 8th International conference (September 9–14, 2018, Zatoka, Odesa region, Ukraine). – 2018. – P. 02PN30-1–02PN30-3.

Патентна діяльність:
1. Пат. 19393 Україна, МПК Н 01 G 9/ 00. Конденсатор великої потужності на подвійному зарядженому шарі / Товстюк К.Д., Чернілевський І.К., Товстюк Н.К., Куценко В.І., Маркова Л.М. Хруник Я.А., Шамборовська О.Є.; заявл. 11.03.94; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.
2. Пат. 53527 A Україна, МПК Н 01 М 4/ 00. Високовольтний акумулятор на основі нікель-літій-оксидного матеріалу та спосіб його отримання / Григорчак І.І., Матвіїв М.В., Середюк Б.О., Товстюк Н.К., Бужук Я.М., Фоменко В.Л.; Львівський національний університет імені Івана Франка. – № 2002075686; заявл. 10.07.02; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1.
3. Патент № а201308627 від 09.07.2013. Спосіб виготовлення анода для наноконденсатора автори (Григорчак І.І., Бахматюк Б.П., Товстюк Н.К., Фоменк