ЧЕКАЙЛО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Чекайло Микола Володимирович

Чекайло Микола Володимирович


кандидат технічних наук, асистент кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Народився 5 листопада 1958 року на Львівщині.
У 1981 році з відзнакою закінчив Львівський політехнічний інститут, електрофізичний факультет по спеціальності напівпровіднкові та мікроелектронні прилади.

Кандидат технічних наук з 04.07.2013 р. Дисертацію на тему „Модифікація структури та властивостей аргіродитів Ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки” захистив у спеціалізованій вченій раді Національного університету „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України 25 квітня 2013 року.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Ільчук Григорій Архипович, Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри загальної фізики .
З 2013 року працює на посаді асистента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Навчальна робота
В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові інтереси
Основний напрям наукових досліджень – тверді електроліти зі змішаною іонно електронною провідністю- синтез, структура, властивості і використання в електроніці.

Основні публікації
Автор і співавтор більше 50 наукових праць та методичних розробок, 3 патентів на винахід, приймав участь в 12-ти міжнародних наукових конференціях.
Серед них:
I. Статті:

1. І.В.Семків, Б.А.Лукіянець, Г.А.Ільчук, Р.Ю.Петрусь, А.І.Кашуба, М.В.Чекайло. Енергетична структура β-фази кристалу Ag8SnSe6 //Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – Т.8, № 1 – C. 03019
2. Боровець З.І., Пона М.Г., Чекайло М.В., Кобрин О.В. Формування структури низькоосновних гідросилікатів системи CаO–SіO2–H2O з хімічними додатками при автоклавуванні. //Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: «Хімія, технологія речовин та їх застосування». – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. – № 787.– С. 59-65.
3. І.В. Семків, А.І. Кашуба, Г.А. Ільчук, М.В. Чекайло. Cиметрійний аналіз фононних мод кристалу β’-Ag8SnSe6. //Фізика і хімія твердого тіла.  – 2015. –Vol. 16, № 2. – С. 257–260.
4. M.V. Chekaylo, V.O. Ukrainets, G.a. Ilchuk, Yu. P. Pavlovsky, N.A. Ukrainets Differential thermal analysis of Ag-Ge-Se, Ge-Se charge materials in the process of their heating and Ag8GeSe6, GeSe2 compound synthesis // Journal of Non-Crystalline Solids.- 2012. – 358 (2). – P. 321- 327.
5. М.В. Чекайло, В.О. Українець, Г.А. Ільчук, Ю.П. Павловський, Н.А. Українець Фазові перетворення в шихті при синтезі сполук сімейства аргіродитів Ag8XSe6 (X=Si, Ge, Sn). // Фізика і хімія твердого тіла. Т.12, №1(2011) С. 191-197.
6. Kropyvnytska T., Semeniv R., Chekaylo M., Kaminskyy A. Impact of modifiers on the properties of brick masonry construction // Устойчивое развитие = Sustainable Development. – 2018. – № 2. –  С. 77–82.
7. Чекайло М. В., Кропивницька Т. П., Іващишин Г. С., Котів М. В. Ефективність використання низькоенергоємних цементів для будівельних розчинів // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва. – 2017. – № 877. – C. 121–125.

 

II. Патенти:

1. Патент України на винахід №107754 UA “Спосіб отримання кристалічного аргіродиту Ag8SnSe6” / Чекайло М.В., Українець В.О., Ільчук Г.А., Українець Н.А., Петрусь Р.Ю. Опубліковано 10.02.2015, Бюл. № 3.
2. Патент України на винахід №108169 UA “Спосіб отримання кристалічного аргіродиту Ag8SiSe6” / Чекайло М.В., Українець В.О., Ільчук Г.А., Лопатинський І.Є., Українець Н.А., Кусьнеж В.В. Опубліковано 25.03.2015, Бюл. № 6.

III. Конференції:

1. Семків І.В., Ільчук Г.А., Кусьнеж В.В., Петрусь Р.Ю., Чекайло М.В., Pawlowski М. Люмінесцентні властивості аргіродиту Ag8GeSe6 //Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ –2016). – Кременчук, 26-28 травня, 2016 р. – С.160.

2. Chekaylo M., Ukrainets V., Il’chuk G., Ukrainets N., Plevachuk Yu, Semkiv I., Yakymovych A. Identification of Chemical Reactions and Physical-Chemical Principles of Ag8XSe6 (X = Si, Ge, Sn) Argyrodites Synthesis // Minerals, Metals & Materials Society (TMS) Annual Meeting & Exhibition 15–19 March 2015. Lake Buena Vista, Florida, United States.
3. Chekaylo M.V., G.A. Ilchuk, N.A.Ukrainets, A.B. Danylov, V.O. Ukrainets. Switching effect in solid electrochemical cells on the basis of Ag8SnSe6 argyrodites. XIV International Confe-rence on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XIV), Ukraine, Ivano-Frankivsk, May 20-25, 2013. – P. 533.
4. Chekaylo M.V., Akselrud L.G., Gladyshevskii R.E., Ilchuk G.A., Ukrainets V.O., Ukrainets N.A.. Temperapure investigations of the structure of β′- and γ- phases of Ag8SnSe6 argyrodite// Матеріали VI Міжнародної конференції “Фізика невпорядкованих систем”. Збірник тез, Львів, Україна, 14-16 жовтня 2013, Львівський національний університет імені Івана Франка, – С. 80.
5. Chekaylo M.V., Ukrainets V.O., Ilchuk G.A., Akselrud L.G., Ukrainets N.A., Semkiv I.V. Structure and Channels of Cationec Conduction of Ag8SnSe6 Argyrodite // Матеріали XV Міжнародної наукової конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем (Івано-Франківськ, 11-16 травня 2015р.).
6. Калін Д. О., Чобіт М. Р., Чекайло М. В. Модифікація гідроксіапатиту для наповнення полімерних композитів // XІV Українська конференція з високомолекулярних сполук : тези доповідей (Київ, 15–18 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 121–122.
7. Калін Д. О., Чобіт М. Р., Токарев В. С., Чекайло М. В., Бляшинець М. І. Одержання полімерних композитів шляхом наповнення модифікованим гідроксиапатитом // Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 22–23 травня 2018). – 2018. – C. 16.
8. Рибак О. В., Чекайло М. В. Вплив легування Fe на ріст і морфологію кристалів PbI2 // Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка : матеріали V Наукової конференції (Кременчук, 17-19 травня 2018 р.). – 2018. – C. 105–106.

 

Контакти:
головний корпус, кімната № 137,
тел.258-27-66