ПЕТРУСЬ РОМАН ЮРІЙОВИЧ

Петрусь Роман ЮрійовичПЕТРУСЬ РОМАН ЮРІЙОВИЧ         

доцент

доктор фіз.-мат. наук., 1980 р. н.

 У 2002 році закінчив Львівський національний університет ім. Ів. Франка, фізичний факультет.

З 11.2002 працює у Львівській політехніці на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Створення та фотоелектричні властивості структур на основі багатокомпонентних халькогенідів”.

Основний напрям наукових досліджень – вирощування монокристалів і тонких плівок напівпровідників групи AIIBIV, реалізація та дослідження структур на їх основі.

Виконавець 5 міжнародних та 7 держбюджетних проектів.

Автор і співавтор понад 80 наукових праць, трьох патентів. Приймав участь у ряді міжнародних наукових конференцій.

По сумісництву доцент кафедри фізики, викладає курс загальної фізики.

Останні наукові статті:

1. В.В.Кусьнеж, А.Б.Данилов, Г.А.Ільчук, Р.Ю.Петрусь. Оптичні властивості нанокомпозиту CdS : Au НЧ //Журнал нано- та електронної фізики. – 2015. – Т.7 № 3 – C. 03020

2. І.В.Семків, Б.А.Лукіянець, Г.А.Ільчук, Р.Ю.Петрусь, А.І.Кашуба, М.В.Чекайло. Енергетична структура β-фази кристалу Ag8SnSe6 //Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – Т.8, № 1 – C. 03019

3. І.В.Семків, Г.А.Ільчук, А.І.Кашуба, Р.Ю.Петрусь, В.В.Кусьнеж Динаміка гратки кристалу Ag8SnSe6 //Журнал нано- та електронної фізики. – 2016. – Т.8, № 3 – C.03005

4. Мартинюк В.В. Науково-прикладні методи компенсації пікового навантаження електромереж на основі суперконденсаторів та сонячних модулів: монографія / Мартинюк В.В., Г. А. Ільчук, Федула М.В., Р. Ю. Петрусь. – Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2017. – 143 c.

5. Корбутяк Д. В., Кладко В., Сафрюк Н., Гудименко О., Будзуляк С. І., Єрмаков В., Лоцько О., Токарев В. С., Ільчук Г. А., Шевчук О. М., Петрусь Р. Ю., Букартик Н. М., Токарєв С. В., Долинська*** Л. В. Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – Т.9, № 5. – C. 05024-1–05024-6.

6. Семків І. В., Ільчук Г. А., Дубів Т. О., Петрусь Р. Ю., Змійовська Е. О., Кусьнеж В. В., Українець Н. А. Синтез та електричні властивості тонких плівок аргіродиту Ag8SnSe6 // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – C. 78–83.

7. Зачек І. Р. Фізика і будівництво. Збірник задач: навчальний посібник / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук, Р. Ю. Петрусь. – Львів: Видавництво “Львівської політехніки”, 2018. – 84 c.

Тези наукових конференцій:

1. Il’chuk H.A., Kusnezh V.V., Petrus’ R.Yu., Rodych V.M. Gold nanoparticles arrays in CdS matrix: fabrication and properties // Proceedings of ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk. – P.100.

2. Danylov A.B., Petrus’ R.Yu., Semkiv I.V., Haiduchok V.G., Zhydachevskii Y.A. Spectral and morphology analysis of ultrathin gold films on glass substrate //Proceedings of ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk. – P.163.

3. V.V.Kusnezh, H.A.Il’chuk, A.B.Danylov, R.Yu.Petrus’. CdS:Au NPs nanocomposite preparation and properties //Book of abstracts The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids. – 12-15 September 2015, Lviv. – P.89.

4. V.V.Kusnezh, A.B.Danylov, H.A.Il’chuk, R.Yu.Petrus’ Optical properties of the CdS:Au NPs nanocomposite //Proceedings of 3rd International research and practice conference nanotechnology and nanomaterials. NANO-2015. – August 26 – 29, 2015. – Lviv, Ukraine. – P.76.

5. V.V.Kusnezh, H.A.Il’chuk, A.B.Danylov, R.Yu.Petrus’. CdS:Au NPs nanocomposite preparation and properties. //The XXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids. – 12-15 September 2015, Lviv.

6. V.V.Kusnezh, A.B.Danylov, H.A.Il’chuk, R.Yu.Petrus’ Optical properties of the CdS:Au NPs nanocomposite //3rd International research and practice conference nanotechnology and nanomaterials. NANO-2015. – August 26 – 29, 2015. – Lviv, Ukraine.

7. A.B.Danylov, H.A.Ilchuk, R.Yu.Petrus, V.G.Haiduchok. Au/CdS/ITO/Glass Layered Structure Studies for CdS/CdTe Solar Cell Manufacturing.//Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. – Lviv, Ukraine, September 14, 2016 – September 19, 2016. – 2016. – Vol. 5 № 1. – 01NTF10

8. V.V.Kusnezh, H.A.Il’chuk, R.Yu.Petrus’, F.I.Tsyupko. Fabrication and properties of CdS films coated by Au nanoparticles array. //Book of Abstracts of International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors. – Rzeszow, Poland. – May 22-25, 2016.– P.45.

9. D.V.Korbutyak, S.I.Budzulyak, V.M.Ermakov, O.M.Shevchuk, H.A.Ilchuk, V.V.Kusnezh, R.Yu.Petrus, V.S.Tokarev. Synthesis and photoluminescent properties of the thin nanocomposite polymer films with embedded nanocrystals of semiconductors. //Book of Abstracts of International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors. – Rzeszow, Poland. – May 22-25, 2016.– P.82.

10. D.V.Korbutyak, S.I.Budzulyak, V.M.Ermakov, O.M.Shevchuk, H.A.Ilchuk, R.Yu.Petrus, V.S.Tokarev. Photoluminescence of Cd1-xZnxS nanocrystals synthesized in polymer matrices//IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ –2016). – Кременчук, 26-28 травня, 2016 р.

11.  Семків І.В., Ільчук Г.А., Кусьнеж В.В., Петрусь Р.Ю., Чекайло М.В., Pawlowski М. Люмінесцентні властивості аргіродиту Ag8GeSe6 //IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ –2016). – Кременчук, 26-28 травня, 2016 р.

12. О.П.Малик, Р.Ю.Петрусь, В.М.Родич. Розсіяння носіїв заряду на близькодіючому потенціалі кристалічних дефектів в CdTe І CdS.//IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» (НМІТФ –2016). – Кременчук, 26-28 травня, 2016 р.

13. D.V.Korbutyak, S.I.Budzulyak, V.M.Ermakov, O.M.Shevchuk, H.A.Ilchuk, R.Yu.Petrus, V.S.Tokarev. Luminescent properties of Cd1-xZnxS nanocrystals synthesized in polymer matrices.//VII international conference for young scientists «Low temperature physics-2016» –Kharkiv, 6-10 June 2016.

14. I.V.Semkiv, B.A.Lukiyanets, H.A.Ilchuk, R.Yu.Petrus. Density of state of Ag8SnSe6 argyrodite//VII international conference for young scientists «Low temperature physics-2016» –Kharkiv, 6-10 June 2016.

15. A.B. Danylov, H.A.Ilchuk, R.Yu.Petrus, V.G.Haiduchok. Au/CdS/ITO/Glass Layered Structure Studies for CdS/CdTe Solar Cell Manufacturing//International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. – Lviv, Ukraine, September 14, 2016 – September 19, 2016.

16. V.V.Kusnezh, H.A.Il’chuk, R.Yu.Petrus’, F.I.Tsyupko. Fabrication and properties of CdS films coated by Au nanoparticles array.//International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors. – Rzeszow, Poland. – May 22-25, 2016.

17. D.V.Korbutyak, S.I.Budzulyak, V.M.Ermakov, O.M.Shevchuk, H.A.Ilchuk, V.V.Kusnezh, R.Yu.Petrus, (V.S.Tokarev). Synthesis and photoluminescent properties of the thin nanocomposite polymer films with embedded nanocrystals of semiconductors.//International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and International Conference on Semiconductor Nanostructures for Optoelectronics and Biosensors. – Rzeszow, Poland. – May 22-25, 2016.

18. І.В.Семків, Г.А.Ільчук, Р.Ю.Петрусь, В.В.Кусьнеж, В.М.Родич, Е.О.Змійовська Енергетичні та оптичні характеристики низькотемпературної модифікації аргіродиту Ag8SnSe6 //VII українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – 26 – 30 вересня 2016, Дніпро.

19. Малик О.П., Петрусь Р.Ю., Родич В.М. Рухливість електронів у CdS I CdTe.//Дванадцята відкрита наукова конференція ІМФН (PSC-IMFS-12). – Львів, 2-3 червня 2016 р.

20. Danylov A., Ilchuk H., Petrus R. Effect of HRT ZnO film on optical spectra of transmission and absorption in CdS/CdTe solar slements // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування : збірник тез міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня, 2017, Львів, Україна). – 2017. – P. 163.

21. Змійовська Е. О., Ільчук Г. А., Іващишин Ф. О., Кусьнеж В. В., Петрусь Р. Ю., Родич В. М., Семків*** І. В. Імпедансна спектроскопія гетеропереходу CdS/CdTe // Актуальні проблеми фундаментальних наук : матеріали ІІ-ї міжнародної наукової конференції (Луцьк-озеро “Світязь”, 1-5 червня 2017 р.). – 2017. – C. 46.

22. Korbutyak D., Kladko V., Safryuk N., Gudymenko O., Budzulyak S., Ermakov V., Lotsko O., Tokarev V., Ilchuk H., Shevchu O., Petrus R., Bukartyk N. M., Tokarev S., Dolynska L. Synthesis, luminescent and structural properties of the Cd1-xCuxS and Cd1-xZnxS nanocrystals // Physics and technology of thin films and nanosystems : XVI International conference (15–20 May, 2017, Ivano-Frankivsk). – 2017. – P. 18.

23. Kusnezh V. V., Il’chuk H. A., Petrus’ R. Y., Płaczek-popko E., Gwóźdź K., Zmiiovska Е. О., Semkiv I. V. Photosensitivity of the CdS:AuNPs/CdTe heterostructures // Nanotechnology and nanomaterials : book of abastracts of International research and practice conference (23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine). – 2017. – P. 115.

24. Kusnezh V. V., Il’chuk H. A., Petrus’ R. Y., Płaczek-popko E., Gwóźdź K., Zmiiovska Е. О., Ukrainets N. A. Electrical properties of the CdS:Au NPs/CdTe heterostructures // Physics and technology of thin films and nanosystems : XVI International conference (15–20 May, 2017, Ivano-Frankivsk). – 2017. – P. 121.

25. Kusnezh V. V., Il’chuk H. A., Petrus’ R. Y., Tsyupko F. I. Nanocomposites CdS:Au NPs // Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування : збірник тез міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня, 2017, Львів, Україна). – 2017. – P. 109.

26. Мартинюк В., Ільчук Г. А., Петрусь Р. Ю. Високоефективні системи енергоживлення військової апаратури в польових умовах від фотоелектричних модулів та суперконденсаторів // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10–13 жовтня 2017 р. – 2017. – C. 165–167.

27. Shevchuk O., Bukartyk N. M., Chobit M. R., Serdiuk V. O., Ilchuk H., Petrus R., Tokarev V. Nanocomposite hydrogels filled with mineral nanoparticles // Nanotechnology and nanomaterials : book of abastracts of International research and practice conference (23–26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine). – 2017. – P. 282.

28. Danylov A., Ilchuk H., Petrus R. Surface patterning by three-beam laser Interference lithography // Матеріали 7 Міжнародної конференції з наноматеріалів, застосування та властивостей (NAP-2017). – 2017. – P. 01PISERE02-1–01PISERE02-4.

29. Семків І. В., Il’chuk H. A., Кашуба А., Петрусь Р. Ю., Змійовська Е. О. Вплив концентрації Mn на ширину забороненої зони твердого розчину заміщення CdMnTe // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 65.

30. Tokarev V., Shevchuk O., Ilchuk H., Bukartyk N., Petrus R., Tokarev S., Korbutyak D., Budzulyak S., Kapush O., Ermakov V., Kalytchuk S., Vakhnyak N. Synthesis of nanocomposite polymer films with the embedded CIS nanocrystals and their optical properties // Topical problems of semiconductor physics : materials of the X International conference (Truskavets, June 26–29, 2018). – 2018. – P. 42–44.

31. Danylov A., Ilchuk H., Petrus R., Haiduchok V. Influence of annealing on the structure of ultrathin gold films on the surface of glass and CdS substrates // Журнал нано- та електронної фізики. – 2018. – Том 10, № 5. –  С. 05011-1–05011-6.

32. Danylov A., Ilchuk H., Petrus R. Effect of HRT ZnO film on optical spectra of transmission in CdS/CdTe solar elements // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, № 4 : Proceedings of the international conference on oxide materials for electronic engineering, May 29 – June 2, 2017, Lviv. –  P. 981–983.

33. Viktor Kusnezh, Hryhoriy Il’chuk, Katarzyna Kluczyk, Katarzyna Gwozdz, Roman Petrus’, Fedir Tsyupko, Piotr Bieganski, Ewa Płaczek-popko. Fabrication and photosensitivity of structures based on CdS:Au nanoparticles nanocomposite // Journal of Alloys and Compounds. – 2018. – Vol. 746. –  P. 471–476.

34. Martynyuk V., Fedula M., Il’chuk H., Petrus R. Simulation of the combined system of power grid peak load compensation // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings of 14th International conference, February 20–24, 2018, Lviv, Slavske, Ukraine. – 2018. – P. 351–356.

Контакти:

НУ «Львівська політехніка», головний корпус,

кафедра фізики, кімната № 137.
телефон (032)-258-26-13

Email:   petrusrom@gmail.com, 

roman.y.petrus@lpnu.ua