СЕМКІВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Семків Ігор Володимирович — кандидат технічних наук, доцент  кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Народився 24 серпня 1990 року.

У 2013 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет.

У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті” на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук , професор Ільчук Григорій Архипович, Національний університет “Львівська політехніка”

З 2013 року навчався у аспірантурі на кафедрі загальної фізики Національного університету “Львівська політехніка”.

З 2017 року працює на посаді молодшого наукового співробітника, а з 2019 р. – старшого наукового співробітника кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

З 2018 року працює за сумісництвом на посаді асистента, а пізніше доцента кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”.

Навчальна робота

В університеті читає курс загальної фізики.

Співавтор:

– навчального посібника Збірник задач з фізики з розв’язками: Навчальний посібник / Лопатинський І.Є. та ін. – Львів: ПП “Ощипок М.М.”, 2020. – 260 c. (рекомендований науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, протокол №48 від 20 травня 2020 р.).

– методичної праці Електронного навчально-методичного комплексу “Фізика” у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Сертифікат №04147. Укладачі: Кашуба Андрій Іванович, Семків Ігор Володимирович.

Нагороди та відзнаки

1. “Обласна премія молодим ученим і дослідникам” за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації № 1176/0/5-1-19 від 18 жовтня 2019 року)

2. Оголошено подяку за багаторічну сумлінну працю на благо Львівської політехніки (Наказом ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 697-1-10 від 28 листопада 2019 року)

3. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2020 року (Указ Президента України “Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року” №595/2020 від 29 грудня 2020 року).

4. Переможець Конкурсу “Найкращий молодий вчений року” за 2020 р. Нагороджено дипломом Національного університету “Львівська політехніка”. (Наказом ректора Національного університету “Львівська політехніка” № 337-1-10 від 07 червня 2021 року).

5. Лауреат Премії Національної академії наук України для молодих учених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи (Рішення президії НАН України 2022 року)

Наукова робота та інтереси

Основний напрям наукових досліджень – синтез та дослідження напівпровідникових сполук аргіродитів, АIIВVI, АIIIВV та твердих розчинів на їх основі. Вирощування монокристалів та тонких плівок, реалізація приладних структур на їх основі.

Відповідальний виконавець держбюджетного проекту для молодих вчених, що фінансуються Міністерством освіти і науки України. Є виконавцем чотирьох держбюджетних проектів у Національному університеті “Львівська політехніка”, що фінансуються Міністерством освіти і науки України. Основний виконавець чотирьох господарчих договорів укладених з Національним університетом “Львівська політехніка”

Основні публікації

Автор і співавтор понад 100 наукових праць. Серед понад 50 статей, в тому числі і в журналах, що індексуються міжнародними базами даних Scopus та Web of Science (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188864671 ), 3 патенти України, 3 монографії українською та англійською мовами, понад 45 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Контакти головний навчальний корпус Національного університету “Львівська політехніка”, кімната № 137, тел.258-23-42