Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота

Науковий напрямок кафедри фізики – “Синтез, структура і фізичні властивості напівпровідникових матеріалів”.

 

У науково-дослідній лабораторії (НДЛ) кафедри фізики (група проф. Лопатинського І.Є.) вже упродовж тридцяти років провадяться науково-дослідні роботи (НДР), спрямовані на отримання та дослідження властивостей монокристалів, епітаксійних гетеросистем та тонких плівок на основі напівпровідників II – VI. Розроблені та успішно застосовуються технології отримання монокристалічних зразків, епітаксійних гетеросистем та тонких плівок на основі сполук II – VI, зокрема: технологія отримання епітаксійних шарів методом ізотермічної парофазної епітаксії; технологія імпульсного лазерного осадження тонких плівок II – VI та багатошарових структур (надграток). У НДЛ кафедри фізики відпрацьовані комплексні методики експериментальних та теоретичних досліджень (у тому числі математичного моделювання), структури, системи дефектів, електричних та фотоелектричних параметрів напівпровідникових матеріалів інфрачервоної (ІЧ) електроніки нового покоління.

Загальна фундаментальна проблема, над якою працює колектив науковців НДЛ – виявлення та дослідження загальних закономірностей росту епітаксійних плівок, дефектоутворення в епітаксійних композиціях та гетероструктурах, роль дислокацій невідповідності у формування фотоелектричних і електрофізичних властивостей тонких плівок, виникнення та трансформація дефектів у процесах епітаксійного росту та шляхи підвищення структурної досконалості епітаксійних композицій. Усі НДР лабораторії спрямовані в кінцевому рахунку для встановлення нових закономірностей процесів дефектоутворення у епітаксійних плівках і складних гетероструктурах та для створення сучасної елементної бази інфрачервоного фотоелектронного приладобудування.

У лабораторії сформований науковий колектив, до складу якого входить висококваліфіковані кадри в галузі технології отримання напівпровідникових матеріалів, структурного аналізу, електронної мікроскопії, електронографії та механічних досліджень.

Лабораторія забезпечена відповідним унікальним обладнанням для проведення досліджень на високому професійному рівні, яке зосереджене в приміщеннях навчального корпусу № 3.