ФРУЖИНСЬКИЙ МАР’ЯН СТАНІСЛАВОВИЧ

ФРУЖИНСЬКИЙ МАР’ЯН СТАНІСЛАВОВИЧ

старший науковий співробітник кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 07 квітня 1943 року у м. Львові.

У 1971 році закінчив радіотехнічний факультет Львівського ордена Леніна політехнічного інституту за спеціальністю електронні прилади, З 1962 року працював на кафедрі фізики цього ж інституту на посаді старшого лаборанта, з 1971 року – на посаді старшого інженера НДЛ-10, з 1986 – на посаді наукового співробітника, з 1992 року – на посаді старшого наукового співробітника НДЛ-10.

Основний напрям наукових досліджень – Дослідження процесів структуроутворення тонких плівок та наноструктур за допомогою методів електронографії, трансмісійної та растрової електроннної мікроскопії.

Наукові інтереси

Основний напрям наукових досліджень – напівпровідникове матеріалознавство, дослідження структури твердих тіл за допомогою електронографії та електронної мікроскопії.

Працює у галузі технології отримання та дослідження властивостей тонких плівок на основі сполук АIIВVI близько 44 років, h-індекс – 2, загальна кількість цитувань наукових публікацій – 20 згідно БД Scopus.

 

Основні публікації за 5 останніх років роботи:

Серед них:

  1. I. Virt, I. Rudyi, I. Kurilo, I. Lopatynskyi, M. Fruginskyi, Yu. Pavlovskyi, V. Tsmots, I. Hadzaman, А. Havrylziv Structural and Magnetic Properties of Sintered Materials on the Basis of Zinc Oxide // Solid State Phenomena  – 2013. – Vol. 200. – Р. 261–266.
  2. I.S. Virt, Y. Tur, I.O. Rudyi, I.Ye. Lopatynskyi, M.S. Frugynskyi, I.V. Kurilo, E. Lusakowska, B.S. Witkowski, G. Luka Control of the crystal structure and electrical transport in undoped PbTe films grown by pulsed laser deposition // Journal of Crystal Growth. No 432. – 2015. – P. 19–23.
  3. I.S. Virt, I.V. Hadzaman, I.S. Bilyk, I.O. Rudyi, I.V. Kurylo, M.S. Frugynskyi, P.Potera Properties of ZnO and ZnMnO thin films obtained by pulsed laser ablation // Acta Physika Polonica. – 2010. – Vol. 117, No 1. – P. 34–37.
  4. С. Вірт, Ю.В. Павловський, В.М. Цмоць, І.В. Курило, І.О. Рудий, І.Є. Лопатинський, М.С. Фружинський Магнітні властивості плівок ZnMeO (Me = Cr, Co), отриманих методом імпульсного лазерного осадження // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Електроніка”, № 734, – 2012. – С. 127–134.
  5. Рудий І.О., Курило І.В., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С. Властивості тонких плівок AgSbSe2 для термоелектричних перетворювачів // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Електроніка”, № 734, – 2012. – С. 9–16

 

Доповіді у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються науково-метричними базами даних WoS або Scopus

  1. I. Rudyj, M. Frugynskyi, I. Lopatynskyi, I. Virt, Yu. Dubov. PbTe/CdTe films grown by pulsed laser deposition // LTLA-2015. – Drohobych, Ukraine. – Р. 85.
  2. I. Virt , I. Rudyi, I. Kurilo, I. Lopatynskyi, M. Fruginskyi,Yu. Pavlovskyi, V. Tsmots, I. Hadzaman, А. Havrylziv Structural and magnetic properties of sintered materials on the basis of zinc oxide // Proceedings of the international Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE-2012), Lviv, Ukraine, September 3–7, – 2012. – P. 274–275.
  3.  І.С. Вірт, І.О. Рудий, І.В. Курило, І.Є.Лопатинський, М.С.Фружинський Cтруктура та електричні властивості тонких плівок Sb2Se3 і Sb2S3, отриманих імпульсним лазерним осадженням // І Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики”, 24–28 вересня, – 2012, м. Севастополь, Матер. конф. – С.163–164.
  4. Rudyj I.O., Virt I. S., Kurilo I.V.1, Lopatynskyi I.Ye., Frugynskyi M.S., Dubov Yu.G.  The structure diagnostics of PbTe, PbSe and PbS thin films prepared by PLD using HEED and RHEED technique // Iinternational scientific and technical conference “Laser technologies, lasers and their application”, Ukraine, Truskavets, June, 25–27, – 2013, Materials, – P. 85.
  5.  Вірт І.С., Рудий І.О., Курило І.В., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С. Властивості  тонких плівок AIVBVI, отриманих імпульсним лазерним осадженням  // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН-6), Україна, Чернівці, 30 вересня–4 жовтня,.– 2013. Тези доп., – С. 176–177.

 

Монографія:

Курило І.В., Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С. Кристали і плівки сполук II–VI: морфологія, структура і фізико-механічні властивості.  – Львів.: Видавництво НУ “Львівська політехніка”. 2011. – 368 с.

Призначено для наукових та інженерно-технічних працівників, що працюють в галузі напівпровідникового матеріалознавства і напівпровідникової електроніки, фізики міцності і пластичності, для аспірантів, студентів старших курсів, які навчаються за напрямком “Мікро- та наноелектроніка”, а також  широкому загалу фахівців у галузі фізики твердого тіла, фізики напівпровідників, напівпровідникової техніки, оптоелектроніки і лазерної техніки.

Ил. 184. Табл. 37. Библ. 660 назв. Ум. друк. аркушів:23.0

 

Контакти:

3 учбовий корпус, лабораторія електронографії та електронної мікроскопії, кімнати № 122, 015, 05, 03 та 02;

тел:  (032) 258-22-85

E-mail: fruzyn@gmail.com