ЮЩУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ

ЮЩУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ

ЮЩУК СТЕПАН ІВАНОВИЧ
д.т.н.,професор
1939 р.н.

 

У 1961 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка, фізичний факультет. З 2002 року працює на кафедрі на посаді професора кафедри.
 
В 1970 році захистив кандидатську дисертацію на тему “ Исследование обменных взаимодействий в некоторых ферритах методом ядерного гамма-резонанса”,
у 1999 році – докторську на тему “ Структура і властивості феритових плівок і феритів для приладів функціональної електроніки”.
 
Основний напрям наукової діяльності – Технологія, структура та фізичні властивості монокристалічних плівок феритів. Дослідження магнітних взаємодій у твердому тілі методом ядерного гамма-резонансу.
 
Автор і співавтор близько 70 наукових праць та методичних розробок, 7-ми патентів, приймав участь в 62-ох наукових конференціях.
 
В університеті читає курс загальної фізики.

Наукові статті останніх років:
1. С.Юр’єв, С.Ющук. Синтез, структура і магнітні властивості нанорозмірних порошків феритів заліза //Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Електроніка». – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – №798. –с.53-60.
2. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, В.Й.Ніколайчук, В.В.Мокляк Структурні дефекти в епітаксійних ферит-гранатових плівках та їх вплив на магнітні властивості. //Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. –Vol. 16, № 3. – С. 41–44.
3. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, В.В.Мокляк Магнітна надтонка структура епітаксіальних плівок фериту нікелю //Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, № 3. – c.491-495.

Тези конференцій:
1. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт. Вплив дефектів епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату на їх магнітні властивості //Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6). – Одеса, 29.09. -3.10.2014. – Одеса, 2014 – С.151.
2. С.І.Ющук, С.О.Юр’єв, І.Є.Лопатинський, С.П.Дубельт, В.І.Лобойко ЯГР дослідження фазового переходу в Fe3O4 – Fe2O3в мікро/нанопорошках фериту заліза //Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ-6). – Одеса, 29.09. -3.10.2014. – Одеса, 2014. – С.159.
3. Yuriev S.O., Yushchuk S.I., Dubelt S.P., Loboiko V.I. NGR Investigations of Nanosized Powder of Magnetite.(ХV International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems. – 11-16 May, 2015. – Ivanо-Frankivsk.)

Контакти
Головний корпус, кафедра фізики,
Тел. 258-27-66