НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

20160914_112927Кафедра загальної фізики є однією із найстаріших кафедр НУ «Львівська політехніка». Наша кафедра виховує майбутніх науковців. Ми вчимо вивчати та вдумливо пізнавати природу та її закони.
Шлях наших умозаключень залежить від дослідного пізнання та експериментування. Тому дослідження основних фізичних законів і є та сама цікавість, доведена до свого логічного завершення. Наші викладачі вчать не лише загальних фізичних законів, але й самі є очевидцями виникнення нових галузей фізики та все більш глибокого її проникнення у всі області сучасної науки та техніки. І тому фізика – основа світогляду та спеціальних знань майбутнього інженера та вченого.20160914_113033

Наші студенти отримують базові технічні знання для продовження успішного фахового навчання на старших курсах по своїх спеціальностях. Вдумлива побудова курсу фізики для кожної спеціальності орієнтована на розкриття творчої індивідуальності кожного студента. Навчання здійснюється за такими формами:

20160914_114432

● денна;

● заочна;

● екстернат (дистанційна);

● післядипломна (перепідготовка).

 

20160914_114444Відповідно до вимог кожної спеціальності студенти вивчають одно‐, дво‐ та трисеместрові курси фізики.
Щороку випускниками нашої кафедри стають близько 2 тисяч студентів, які крім отримання теоретичних знань навчаються у трьох лабораторіях, кожна з яких приймає одночасно по 100 студентів кожної пари.
Традиційно восени студентська олімпіада щорічно збирає понад 100 студентів першого та другого курсів, що теж є одним із шляхів засвоєння курсу фізики.