Філевич Петро Васильович

Філевич Петро Васильович
доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри

 

У 1993 році закінчив математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 1993-2000 роках працював вчителем математики Львівської академічної гімназії при державному університеті “Львівська політехніка”. Паралельно навчався в аспірантурі на кафедрі теорії функцій і теорії ймовірностей механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка (1993-1996 рр.), захистив кандидатську дисертацію (1997 р.) і працював за сумісництвом на посадах асистента і доцента згаданої кафедри.

В липні 2000 року був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету ім. Івана Франка. На цій посаді працював у 2000-2002 та 2005-2008 роках, у 2002 році отримав вчене звання доцента.

У 2002-2005 роках – докторант кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету ім. Івана Франка. З травня 2008 року – доктор фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 – математичний аналіз. Докторську дисертацію захистив 8 листопада 2007 року у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

З вересня 2008 року – завідувач кафедри інформаційних систем менеджменту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, з вересня 2012 року – професор кафедри математичного і функціонального аналізу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”, а з вересня 2013 року – завідувач кафедри інформаційних технологій ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”.

З вересня 2018 року – професор кафедри обчислювальної математики та програмування Національного університету “Львівська політехніка”.

З вересня 2021 року – завідувач кафедри вищої математики.

Філевич П.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”, а також членом редколегій наукових журналів “Карпатські математичні публікації” і “Studia i Materiały Informatyki Stosowanej”. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси:

  Застосування методів комплексного аналізу в комп’ютерних науках. Асимптотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій.

Навчальні курси:

  • математичний аналіз
  • лінійна алгебра та аналітична геометрія
  • теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 

Методичні розробки: