СКУЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІАНОВИЧ

СКУЛЬСКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІЯНОВИЧ

СКУЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІЯНОВИЧ
доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості
Народився 14 березня 1942 року в с. Старі Скоморохи на Івано-Франківщині.
У 1963 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка, фізичний факультет, де працював науковим співробітником до 1981 року. Відтоді працює в Національному університеті «Львівська політехніка» на посаді доцента, а з 1994 року професора кафедри фізики. З 1995 року працював також деканом електрофізичного факультету, а з 2002 року працює заступником директора Інституту прикладної математики та фундаментальних наук.
В 1993 році захистив докторську дисертацію на тему «Будова взаємодіючої системи Бета Ліри на основі спектральних досліджень» за спеціальністю астрофізика, радіоастрономія. Вчене звання професора по кафедрі фізики присвоєно 1996 року, а званням «Відмінника освіти України» нагороджено 2000 року.

Навчальна робота
В університеті «Львівська політехніка» читав лекційний курс загальної фізики для студентів різних інженерних напрямків, а з 2010 року читає його для студентів Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Наукові інтереси
Основний напрям наукових досліджень стосується галузі астрофізики, зокрема, спектрального аналізу взаємодіючих масивних подвійних зоряних систем з розвиненими газовими структурами, питань просторової організації Сонячної планетної системи.

Основні публікації
Автор і співавтор понад 100 наукових праць та методичних розробок, приймав участь в десятках міжнародних наукових конференціях.
Останні важливіші наукові публікації:
1. M. Yu. Skulsky. On the wave structure in the spatial organization of the Solar planetary system // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(5), Issue 41, P. 63 -67, 2015.
2. M. Yu. Skulsky. Про природу взаємодіючої системи Ліри: локалізація гарячих областей на акреційному диску як відображення замагніченості газових структур // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(6), Issue 54, P. 6 – 22, 2015.

3. Skulskyy M. Y. On the interconnection of wave and gravitational factors as an indivisible phenomenon of spatial ordering in the Solar planetary system // KOLOS 2017 : abstracts of international meeting of variable stars research (Stakcin, 30.11–02.12.2017). – 2017. – P. 18.

4.Skulsky M. Y. On the structure of magnetized accretion flows in the system of Beta Lyrae // Contribution of the Astronomical Observatory SKalnate Pleso. – 2018. – Vol. 48. –  С. 300–301.

5. Skulskyy M. Y. Magnetic field and accretion in the Beta Lyrae system // KOLOS 2018 : report of abstracts of international meeting on variable stars research (Stakchin, 6–8.12.2018). – 2018. – P. 16.

6. Скульський М. Ю. Phenomenon of the wave ordering and the diagram “mean density – global period” in the Solar planetary system [Електронний ресурс] // XXXth General Assembly of the International Astronomical Union : proceeding of posters, Vienna, August 20–31, 2018. – 2018.

7.Skulskyy M. Y. X-ray binary Beta Lyrae and its donor component structure [Electronic resource] // XXXth General Assembly of the International Astronomical Union : proceeding of posters, Vienna, August 20–31, 2018.

Останні важливіші наукові конференції:
1. M. Yu. Skulsky. On the wave structure in the spatial organization of the Solar planetary system // Scientific and Professional Conference “Modern problems of education and science – 2015”, Budapest, 31st of January 2015.
2. M. Yu. Skulsky. Про природу взаємодіючої системи Ліри: локалізація гарячих областей на акреційному диску як відображення замагніченості газових структур // Scientific and Professional Conference “Advances in the natural sciences and engineering – 2015”, Budapest, 28th of Jun 2015.
3. M. Yu. Skulsky. Wave resonances in the structure of the Solar system // Third UK-Ukraine-Spain Meeting on the Solar Physics and Space Science “Programme, abstracts, information”, Lviv, Ukraine, 7-11 September, 2015, P. 49

4. Ваврух М. В., Скульський М. Ю., Смеречинський С. В. Структура зорі-донора у системі Бета Ліри // Вибрані питання астрономії та астрофізики : тези 9-ї Наукової конференції (Львів 1–5 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 57–58.

5.  Skulskyy M.Y. Phenomenon of the wave ordering and the diagram “mean density – global period” in the Solar planetary system.//XXXth General Assembly of the International Astronomical Union, Vienna, Austria, 2018

6. Skulskyy M.Y. X-ray binary Beta Lyrae and its donor component structure.//XXXth General Assembly of the International Astronomical Union, Vienna, Austria, 2018

7. Skulskyy M.Y. On the interconnection of wave and gravitational factors as an indivisible phenomenon of spatial ordering in the Solar planetary system.//International meeting of variable stars research “KOLOS 2017”, Stakchin, Slovakia, 2018

8. Skulskyy M.Y. Magnetic field and accretion in the Beta Lyrae system.//International meeting on variable stars research “KOLOS 2018”, Stakchin, Slovakia, 2018

9. Скульський М.Ю. Магнітне поле як фактор масообміну в системі Бета Ліри.//Тези 9-ї Наукової конференції “Вибрані питання астрономії та астрофізики”, Львів, 2018

10.Ваврух М.В., Скульський М.Ю., Смеречинський С.В. Структура зорі-донора у системі Бета Ліри.//Тези 9-ї Наукової конференції “Вибрані питання астрономії та астрофізики”, Львів, 2018

11. Скульський М.Ю. Магнітне поле як фактор переносу маси у зоряній системі Бета Ліри.//15-та Відкрита наукова конференція ІМФН, Львів, 2018

12. Скульський М. Ю. Від хвильового впорядкування Сонячної системи до діаграми «середня густина – глобальний період» для основних небесних тіл // Астрономічна школа молодих вчених. Актуальні проблеми астрономії і космонавтики : програма тез доповідей міжнародної наукової конференції (Умань, 23–24 травня 2018 р.). – 2018. – C. 50.

13. Скульський М. Ю. Магнітне поле як фактор масообміну в системі Бета Ліри // Вибрані питання астрономії та астрофізики : тези 9-ї Наукової конференції (Львів 1–5 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 86–87.

14. Скульський М. Ю. Магнітне поле як фактор переносу маси у зоряній системі Бета Ліри // П’ятнадцята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів і програма конференції, (13-14 листопада 2018 р., Львів). – 2018. – C. 69–70.

Понад двадцять років до початку 2016 р. Скульський М.Ю. працював як декан електрофізичного факультету та заступник директора ІМФН, виконуючи також належну роботу на кафедрі фізики по забезпеченню навчального процесу та наукових досліджень. Скульський М.Ю. керує науковою кафедральною темою «Окремі задачі спектральних досліджень Сонця та зір» (№ державної реєстрації 0113U001365). Показано, зокрема, що просторова організація Сонячної системи на основі понять про пульсації Сонця як зорі та хвильові резонанси, що виникають в цій планетній системі, може мати відношення до виникнення та організації екзопланетних зоряних систем. При вивченні спектрів і дослідженні природи взаємодіючої тісної подвійної зоряної системи Бета Ліри виявлено, що локалізація гарячих областей на диску навкруги масивного акретора є відображенням замагніченності навколозоряних газових структур. За 2015 -2016 рр. вийшли з друку 5 наукових статей у фахових журналах. За цей же час взяв участь у 6-и міжнародних наукових конференціях з усними та стендовими доповідями. Публікації деяких із них подаються нижче:
1. M. Yu. Skulsky, On the spatial structure and the wave resonances in the Solar planetary system // International meeting on variable stars research “KOLOS 2015”, Stakchin, Slovakia, December 2015, Book of abstracts – poster session, p.14
2. M. Yu. Skulsky, About Beta Lyrae magnetic field and problems in the interpretation of its nature // Міжнародна наукова конференція «Астрономічна школа молодих вчених», Київ, травень 2016, Програма і тези доповідей, с.107-108
3. Скульський М.Ю. Про природу взаємодіючої системи Бета Ліри: локалізація гарячих областей на акреційному диску як відображення замагніченності газових структур // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III (6), Issue 54, p.6-22, 2015
4. Скульський М.Ю., Стоділка М.І. П’ятихвилинні коливання яскравості Сонця // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III (8), Issue 73, p.62-67, 2015

Контакти
Головний корпус, кафедра фізики,
Тел. 258-27-66
Email: mysky@polynet.lviv.ua