Системи штучного інтелекту

Мета викладання дисципліни.

Курс “Системи штучного інтелекту в міжнародних відносинах” має своєю метою ознайомлення студентів спеціальності МІ з основами інтелектуальних інформаційних систем, вивчення програмних засобів, які використовують технології штучного інтелекту, основами роботи з системами штучного інтелекту.

Мета курсу — оволодіти основами роботи з системами штучного інтелекту та експертними системами.

Завдання вивчення дисципліни.

оволодіння практичними навиками використання систем штучного інтелекту;
навчити студентів використовувати інтелектуальні системи для розв’язування проблем в міжнародних відносинах;

ознайомити студентів з основними програмними засобами, які використовують системи і технології  штучного інтелекту.Новини