Дипломатична та консульська служба

Дипломатична та консульська служба

Назва: Дипломатична та консульська служба

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: VII

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)

аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні — 16)

Лектори:             к. політ. н., ст. в. Тимків Ярополк Ігорович

 

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати основні напрямки і форми дипломатичної служби, зміст і особливості консульської діяльності, їхню правову основу; основні категорії і поняття дипломатичної і консульської служби, її принципи, форми і методи.
 • Уміти використовувати нормативні, керівні та методичні документи щодо організації дипломатичної і консульської служби; орієнтуватись у напрямах діяльності дипломатичних місій.

Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Встановлення дипломатичних відносин.
 • Відкриття дипломатичних представництв.
 • Припинення дипломатичної місії.
 • Дипломатичний персонал.
 • Консульство: структура і особливості функціонування.
 • Дипломатичні і консульські привілеї та імунітети.
 • Державні органи зовнішніх зносин та дипломатична служба.
 • Інформаційно–аналітична робота в дипломатичному представництві.

 

Рекомедована література:

 1. Репецький В. М. Дипломатичне і консульське право. Підручник. Київ: Знання, 2006. – 372 с.
 2. Сандровский К. К. Право зовнішніх відносин. — К., 2006. 402 с.
 3. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: Організація і форми роботи. Нач. посібник. – К., 2001.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.


Новини