Підготовка фахівців

З  2016 р. кафедра міжнародної інформації ІМФН здійснює підготовку фахівців за  новою спеціальністю 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  спільно  з ІГСН:

  • ОКР «бакалавр» у межах  спеціалізації «Міжнародна інформація» ;
  • ОКР «магістр» у межах спеціалізації «Міжнародна інформація» за вибірковими блоками:  «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав» та «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів»

та самостійно:

  • ОКР «спеціаліст» вказаної спеціальності (на основі попередньої  спеціальності 7. 03020401 «Міжнародна інформація»).

Новини